Odak Yayınevi Kitapları

0 kişi
1925'lerde "genç nesilde felsefe temayülü ile sosyoloji eğilimi çarpışıyordu. Bu da gençlerin hem iki gruba bölünmesine sebep oluyor, hem de felsefe ile ilgili sosyoloji problemlerini yaklaştırma ihti...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Psikiyatrinin gerek teorik yapısı gerek uygulamalarıyla tıp içindeki özgün yerini genel entelektüel okuyucuya iletmeye ve tartışmaya çalışan önceki çalışmalarından sonra Göka, bu kitabında da "küresel...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Batı Faktörünün Etkisinde Türkiye-İsrail İlişkilerinin Politikası
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Ankara’nın milattan önce 8. yüzyılda Frigya Kralı Kordios tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Türkiye’nin en eski kentlerinden biridir. Kurulduğundan bu yana sürekli yerleşme alanı olan Ankara’nın, ta...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
İnsanın doğası iler ilişkisinin tarihi, bir türk olarak ortaya çıkışıyla başlamıştır. Onu, zoolojik bir varlık olmaktan çıkarıp beşeri bir varlık haline getiren temel unsur, doğa müdahale yeteneğidir....
%22 33,00 ₺ 25,74 ₺
0 kişi
İnsanoğlunun gelişim tarihine perspektif bir yaklaşımla bakıldığında yaşanan her dönüm noktasında teknoloji faktörün belirleyici bir rol oynadığı görülecektir. İlgili literatürde devirlere, çağlara ve...
%22 33,00 ₺ 25,74 ₺
0 kişi
Küresel gelişmeler sonucunda devletin ekonomideki işlevinin azalacağı hatta ulusal ölçekteki devletin yerel ve küresel sorunların çözümünde etkisiz kaldığı/kalacağı düşüncesinden hareketle, uluslarara...
%22 33,00 ₺ 25,74 ₺
0 kişi
Globalleş(tir)me; topyekun bir ‘pazar için’leş(tir)me. Pazar üzerinden her şeye/her şeye ancak pazar üzerinden ulaşabilen, dolayısıyla her şeyine de pazar üzerinden belirleyici ise, pazarlık gücü. Kar...
%22 33,00 ₺ 25,74 ₺
0 kişi
Kayıt Dışı İstihdamOdak Yayınevi
%22 33,00 ₺ 25,74 ₺
0 kişi
BM Genel Sekteri Kofi Annan tarafından sunulan belgeler, birer çözüm belgeleri olmaktan uzaktır. Eğer amaç gerçekten çözüm olmuş olsaydı, tarafların 1974’den bu yana cereyan eden görüşmeler sırasında...
%22 33,00 ₺ 25,74 ₺
0 kişi
Köy ve mahalle kardeş kavramlardı. Ülkeye yayılmıştır. Sosyal ve mekansal olarak biri kentsel alana diğeri kırsal alana aitmiş gibi anıldılar. Biri kentli diğeri kırsaldı. Her ikisi de geleneksel ve e...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Kültür Olgusu Analizleri ve Üç Tarz-ı SiyasetOdak Yayınevi
%22 33,00 ₺ 25,74 ₺
0 kişi
İçindekiler : - Küreselleşme ve Yerelleşme- Küresel Sistem, Demokratikleşme Yerelleşme Dinamikleri ve Yerel Demokrasi- Küresel - Yerel Eksenli Kimlik Tartışmalarının Türkiye'deki İzdüşümleri- Küresel...
%22 29,00 ₺ 22,62 ₺
0 kişi
Liberalleşme, kalkınmalarını tamamlayamamış ve ekonomik istikrarsızlık içindeki gelişmekte olan ülkelere, 1980’li yıllardan itibaren, uluslararası finansal kuruluşlar tarafından bir kurtuluş reçetesi...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Kadin erkek iliskileri ve kadinligin görünen/görünmeyen bütün durumlari" iktidar egemenlik iliskileri ile mutlaka baglantilidir. Kadini" bedeninden baslayarak" erkegin karsisinda düsük" asagi ve bagim...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
İletişim, kişinin varoluşunu gerçekleştirebilmesini sağlayabilir mi? İnsan nedir? Totaliter görüşlerin temelindeki düşünürler kimlerdir? Avrupa merkezli bakış açısından sıyrılmak nasıl olanaklıdır? Di...
%22 33,00 ₺ 25,74 ₺
0 kişi
Tarım, hikayesi uzun ve geçmişi köklü bir sektördür. Aynı zamanda tarım, her birey ve toplum için bir varlığını sürdürme savaşıdır. Yaşamımızda hep yer almıştır ve yer alacaktır. Küreselleşme, bir baş...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
"Televizyon anlatım özelliklerine ilişkin olarak, Eflatun’un idealer alemini hatırlatır şekilde beyaz cama yansıyan bir idealar alemi kurgusu; kendine has bir metafiziğin takdimi hayatın gerçeğiyle ör...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Yazarlar: Galip Akın, Fatma Arpacı, Aylin Görgün Baran, Nihal Büker, Uğur Cavlak, Şule Civitci, Nalan Özhan Elbaş, Velittin Kalınkaya, Dicle Oğuz, A. Özfer Özçelik, Nuray S. Özdipçiner, Özlen Özgen, M...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
ABD'de 2000 yılında iktidara gelen yönetimin izlediği Yenimuhafazakar politikayı ve bu politikasının uluslararası sisteme getirdiği değişiklikler ve uygulamaları, Yenimuhafazakar politikanın felsefi,...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺