Okan Üniversitesi Kitapları Kitapları

0 kişi
Avrupa Birliği’nde çalışanların yaklaşık olarak %10’u sağlık ve sosyal yardım sektöründedir ve bunların birçoğu da hastanelerde çalışmaktadır. Bu çalışanlar çok çeşitli risklere maruz kalabilmektedirl...
%15 42,50 ₺ 36,13 ₺
0 kişi
Adli Muhasebe kitabı, dünyada önemli bir yere sahip olan ancak ülkemizde henüz gerekli değeri ve önemi kazanamamış olan adli muhasebenin ekonomik ve teknolojik gelişmeler ışığında ayrıntılı olarak inc...
%15 70,00 ₺ 59,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, bir grup akademisyenin sohbeti sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu grup, kendine kent sorunlarını, özellikle de İstanbul’u dert edinmiş kişilerden oluşuyor. Çalışmalarımızdaki temel ortak...
%15 67,50 ₺ 57,38 ₺
0 kişi
Bekir Okan'la beni hem Gaziantepli olmak, hem de asker arkadaşlığı bir araya getirdi. Sonrasında oluşan dostluk herhalde kuşaklar boyu sürecektir. Onun başarılarını kendimin gibi görüyorum.Mehmet Barl...
%15 27,50 ₺ 23,38 ₺
0 kişi
Yeni kanun 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Kanunun Yürürlüğe girmesiyle beraber Türkiye’de sermaye piyasasının yapısı ve işleyişi tamamen değişm...
%15 32,50 ₺ 27,63 ₺
0 kişi
Globalleşen dünyada, ülkelerin ekonomik dinamikleri birbirlerini her açıdan etkilemektedir. Her ne kadar ülkelerin coğrafi sınırları olsa da ekonomik ilişkiler açısından bu sınırların bazı yasal düzen...
%15 67,50 ₺ 57,38 ₺
0 kişi
Bu kitabın amacı, Elektrik Elektronik Fakültelerinin lisans öğrencilerine söz konusu dalgaların temel özelliklerini açıklamaktan ibarettir. Konunun işlenmesi, okuyucunun ilk dört yarıyıldaki matematik...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Bu kitapta; Atatürk’ün en büyük eserim dediği cumhuriyete giden süreçte; çeşitli siyasal ve sosyal çalkantılar, ekonomik yetersizlikler, isyanlar ve işgaller gibi olumsuzlukların, büyük fedekarlık ve...
%15 42,50 ₺ 36,13 ₺
0 kişi
Dayandığı soyut matematik kavramı ve kuramlar nedeniyle, dünyanın her tarafında öğrenciler tarafından anlaşılması zor dersler arasında gösterilen Elekromagnetik Dalga Teorisi'nin, bu çözümlü problemle...
%15 55,00 ₺ 46,75 ₺
0 kişi
"Nükleer enerji tartışması" dün olduğu gibi, bugün de gündemde… Hem pek çok "karmaşık" ve "gizemli" olayı, "gelişmeyi" ve "düşünceyi", "semantik", upuzun, saçaklı "çağrışım yumaklarıyla" ortaya seriyo...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Günümüzde, televizyonlar radyolar ve diğer basın araçlarının gücü, özellikle, reklam aracılığı ile kitleleri etkileme hızı iyi bilinmektedir. Bununla beraber, piyasalarda rekabet avantajı sağlamak içi...
%15 32,50 ₺ 27,63 ₺
0 kişi
Hidroelektrik Santraller risk taşımayan, hava kirliliği oluşturmayan, iklim değişikliğine neden olmayan ve doğal çevreyi bozmayan güç üreticileridir. Aynı zamanda çevreyle uyumlu, temiz, yenilenebilir...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
In this chapter, we present the concepts of matrix and determinant, that are required in order to the study the system of algebraic linear differential, integral equations, etc. With the help of these...
%15 47,00 ₺ 39,95 ₺
0 kişi
Bu kitap İnşaat Mühendisliği eğitimindeki öğrencilere yardımcı olmak amacıyla yazılmıştır. Son sınıfta okutulan "Su Kaynakları Mühendisliği" dersinin konularını kapsamaktadır. Uygulamada çalışan mühen...
%15 37,50 ₺ 31,88 ₺
0 kişi
Yönetim ekonomisi, ekonomi biliminin öğretilerinden, yönetimde yararlanmayı amaçlar. Ama çok temel bir zorlukla karşı karşıyadır. Yönetici aldığı kararları gerçek hayatta uygulamak üzere alır. Bilimse...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
2012 yılında üniversitemizde 2006 Nobel Barış Ödülü Sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus’un adını taşıyan Okan Üniversitesi Muhammed Yunus Uluslararası Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik Merkezi’ni kurduk...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumumuz Üniversitemiz bünyesinde öğrenimi yapılmakta olan yapı sektörü bağlantılı birçok bölümümüzün geleceğe yön verecek öğrencileri açısından önemli bir...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Managerial Economics Okan Üniversitesi Kitapları
%15 27,50 ₺ 23,38 ₺
0 kişi
Sempozyum öncesinde çalışmalarına başlayan atölye grupları, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Akedemisyenler, Teknik Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Odaları temsilcil...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺