Okur Akademi Kitapları

%16 35,00 ₺ 29,40 ₺
%16 41,00 ₺ 34,44 ₺
0 kişi
İslam Peygamber’ini yüceltmek için vahiyle, tarihsel bağlamla, akıl ve mantık kurallarıyla çelişen hadiselerle bir peygamber inşasına çalışmak, ona yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Hiç kimsenin...
%16 41,67 ₺ 35,00 ₺
%16 38,89 ₺ 32,67 ₺
0 kişi
Meşhur bir Hint destanında Hindistan’ın Kuzey-Batı bölgeleri Saka Ülkesi (Sakadvipa) olarak tanımlanır. Destana göre burası suları bol, toprakları verimli, insanları uzun ömürlü ve huzurlu bir bölgedi...
%16 43,50 ₺ 36,54 ₺
%16 28,70 ₺ 24,11 ₺
0 kişi
Türkiye genelinde sosyal medya kullanıclarının demografik yapısını incelemek, hangi sosyal medya mecrasını ne için kullandığını anlatmak ve sosyal hayattaki davranışlarıyla sosyal medya davranışlarını...
%16 28,00 ₺ 23,52 ₺
0 kişi
Hz. Peygamber, bir beşer olarak insan üstü veya doğa üstü bir güce sahip olmadığı gibi bir melek de değildir. O, biyolojik ve fizyolojik açıdan diğer insanlarla aynı özelliklere sahiptir. O, hakkında...
%16 37,00 ₺ 31,08 ₺
0 kişi
İslam Peygamber’ini vahyin açık öğretileri dışında algılama çabası kaçınılmaz olarak yanlış anlamalara yol açacaktır. Bu da ona yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Numune-i İmtisal olarak insanlığa...
%16 48,00 ₺ 40,32 ₺
0 kişi
Her peygamber Yüce Allah’ın kendisine çizmiş olduğu daire içerisinde hareket etmiş, talep edilenleri bu daire çerçevesinde değerlendirmiş, bunun dışında kalanları ise reddetmiştir. İnsanlardaki aşırıl...
%16 36,00 ₺ 30,24 ₺
0 kişi
Kur’an ve tefsir ilimleri başta olmak üzere dinî ilim sahalarının birçoğuna yönelik seksene yakın eser telif etmiş olan Muhammed Ebû Zehre’nin tefsir alanındaki en önemli eseri, yaklaşık yirmi üç yıl...
%16 78,00 ₺ 65,52 ₺
0 kişi
İnsanlık tarihi kadar eskilere dayanan ve tarih boyunca sık sık yan yana anılan din ve şiddet olguları arasında görmezden gelinmesi mümkün olmayan bir ilişki söz konusudur. Kaldı ki geçmişte ve günümü...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
%16 28,00 ₺ 23,52 ₺
0 kişi
Asya bozkırlarında dağınık halde bulunan Türk ve Moğol kabileleri Cengiz Han'ın etrafında birleşerek dünyanın gördüğü en "müthiş" imparatorluk seviyesine nasıl çıktılar? Dünyanın gördüğü en hızlı feti...
%16 48,00 ₺ 40,32 ₺
%16 26,00 ₺ 21,84 ₺
/ 3