Okur Akademi Kitapları

0 kişi
Modern iktisat düşüncesine ilişkin gerek ders ve gerekse entelektüel kitaplar, Osmanlı’da Tanzimat’la başlamış ve II. Meşrutiyet ile de devam etmiştir. Bu bağlamda adı anılması gereken kişilerin başın...
%16 43,89 ₺ 36,87 ₺
0 kişi
Orta Asya bozkırlarından Göktürk rüzgarıyla gelen Türkçe tohumunun kadim Anadolu topraklarında yeşermesi ve İslam'la filizlenmesiyle birlikte bir çınar gibi büyüyen Osmanlı Türkçesini, sadece ecdadımı...
%16 51,41 ₺ 43,18 ₺
0 kişi
II. Mahmut’un yeniçeri ocağını kapatarak yeni bir ordu kurduğu devrelerde bu yeni ordunun finansmanına yöneltilen ihtisab vergileri, kurulan İhtisab Nezareti denetiminde yeni düzenlemelerle örgütlenme...
%16 30,18 ₺ 25,35 ₺
0 kişi
Nübüvvet halkasının sonuncusu olan Hz. Peygamber’in dinî, ictimâî, iktisâdî, siyâsî, idârî, askerî, ilmî, ahlâkî ve kültürel hayatındaki uygulamaları özelde Müslümanlar genelde ise bütün insanlar için...
%16 103,88 ₺ 87,26 ₺
0 kişi
Cumhuriyetin modernleştirme projelerine güçlü bir destek veren Ahmed Cevad geleneksel değerler çevresinde dile getirdiği vurgular gözden kaçmamaktadır. Eser, “Haram Yiyicilik” adı altında ilgili devre...
%16 24,39 ₺ 20,49 ₺
0 kişi
İslâm inancı açısından insanlık tarihi, bir anlamda peygamberlerin tarihidir. Allah, her topluma bir peygamber göndermiş, onlara ilâhî mesajlarını iletmiştir. Allah’ın peygamberler göndermesi, tarihe...
%16 35,65 ₺ 29,95 ₺
0 kişi
1. CİLT Beşer, Ğayb ve Mucize BağlamındaHer peygamber Yüce Allah’ın kendisine çizmiş olduğu daire içerisinde hareket etmiş, talep edilenleri bu daire çerçevesinde değerlendirmiş, bunun dışında kalanla...
%16 114,25 ₺ 95,97 ₺
0 kişi
Hoşgörü; din, dil, ırk, renk ve mevkî ayrımı yapmaksızın herkese, Allah’ın yarattığı üstün varlık gözüyle bakıp kişiliğine, fikir ve düşüncelerine, inanç ve değer yargılarına saygı duymak, insanlardan...
%16 39,72 ₺ 33,36 ₺
0 kişi
Çevremize baktığımızda, hayatının herhangi bir döneminde arzu etmediği olay ve olgularla karşılaşmayan hiçbir insanın bulunmadığı bir vakıadır. Yaşanılan çeşitli acılar ve sıkıntılar hemen her insana...
%16 47,60 ₺ 39,98 ₺
0 kişi
Müslümanların gerçekleştirmiş olduğu fetihlerin en önemlilerinden biri de Endülüs’ün fethidir. Emevîler döneminde gerçekleşen bu fetih hareketleri esnasında Afrika’nın kadîm halklarından biri olan Ber...
%16 34,82 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
İslam Peygamber’ini yüceltmek için vahiyle, tarihsel bağlamla, akıl ve mantık kurallarıyla çelişen hadiselerle bir peygamber inşasına çalışmak, ona yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Hiç kimsenin...
%16 52,25 ₺ 43,89 ₺
0 kişi
Bağımlılık, çeşitliliği ve buna bağlı olarak da artan oranları ile her yaştan insanı tehdit etmeye devam eden bir olgudur. İstatistikler, alınan önleyici tedbirlere ve atılan adımlara karşın bağımlılı...
%16 48,77 ₺ 40,97 ₺
0 kişi
İstanbul tüccarlarının Milli Türk Ticaret Birliği tarafından düzenlenerek gerçekleştirilen hazırlık kongrelerinde İstanbul Türk tüccarının Türkiye iktisat kongresine sunmak üzere talep ve önerileri ra...
%16 35,99 ₺ 30,23 ₺
0 kişi
Elinizdeki risalede, teslis inancına dayalı batı kültürü ile başından bu yana peygamberlerin insanlığa getirdiği vahiy merkezli toplumsal anlayış ve düzenin iki farklı hayat tarzına işaret ettiği beli...
%16 24,39 ₺ 20,49 ₺
0 kişi
Osmanlı-Leh ilişkilerinin en çarpıcı dönemlerinden birisi XVIII. yüzyılın ikinci yarısıdır. Rusya’ya rağmen Osmanlı-Leh ilişkilerinin tahkim edilmeye çalışıldığı bu dönemde Varşova Sarayı ve Babıali,...
%16 87,09 ₺ 73,16 ₺
0 kişi
Türkiye’de ilahiyat ve onunla ilintili meseleler, sürekli tartışmalı bir zeminde ele alınmaktadır. Bu durum, bir yandan ilahiyatla ilgili tüm paydaşları zihnen diri tutarken, öte yandan ilahiyatın kur...
%16 40,74 ₺ 34,22 ₺
0 kişi
Aşk ile sarmaşık arasında pek yakın bir alaka vardır. Bu, hem anlam yönünden hem de fiiliyatta böyledir. Zira sarmaşık, aşkına râm ettiği nesneyi sarıp sarmalar. Onu o kadar çok sarar ki belli bir zam...
%16 55,00 ₺ 46,20 ₺
0 kişi
Günümüzde Avrupa’dan Amerika’ya, Afrika’dan Asya’ya dünya genelinde binlerce yeni dini hareket faaliyet yürütmektedir. Yeni dini hareketler, ortaya çıktıkları ilk andan itibaren sahip oldukları sıra d...
%16 98,79 ₺ 82,98 ₺
0 kişi
Meşhur bir Hint destanında Hindistan’ın Kuzey-Batı bölgeleri Saka Ülkesi (Sakadvipa) olarak tanımlanır. Destana göre burası suları bol, toprakları verimli, insanları uzun ömürlü ve huzurlu bir bölgedi...
%16 54,55 ₺ 45,82 ₺
0 kişi
Bu kitap, son dönem Karslı sûfî ve şairlerden Mehmed İlhâmî’nin (Hacı Efe) hayatı, eserleri ve Hac Seyahatnâmesi üzerine yapılan araştırmaları içermektedir. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk h...
%16 40,38 ₺ 33,92 ₺