Okursoy Kitapları Kitapları

0 kişi
İbrahim OKUR, iki yeni kitap yayınladı. İlki, Kültür Savaşında İleri Savunma Hattı adını taşıyan 480 sayfalık hacimli bir kitap. Söz konusu kitap altı bağımsız bölümden oluşuyor. Ancak bütün bölümler...
%15 50,00 ₺ 42,50 ₺
0 kişi
Birinci Olarak, ikinci binyılın siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel bir değerlendirmesidir. Bu değerlendirme, dinler tarihi, savaş sanatı tarihi, teknoloji tarihi, düşünce tarihi ve bilim tarihi i...
%15 55,00 ₺ 46,75 ₺
0 kişi
Medyada yer alan bir istatistiğe göre, dünyada terör olaylarında ölenlerin yüzde 90’ı Müslüman’dır. Bunun yanında, söz konusu Müslümanları öldüren teröristlerin neredeyse hepsi Müslüman’dır. Ilımlı İs...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Sümerler kimdir?Sümerce ile türkçe arasındaki ilgi nasıl ispatlanmıştır?Sümerlerde geometri bilgisi ne kadar ileriydi?60 tabanlı sumer matematiğin kolaylıkları nelerdir?Tarihin adı bilinen ilk mimarı...
%15 70,00 ₺ 59,50 ₺
0 kişi
Birinci Olarak, ikinci binyılın siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel bir değerlendirmesidir. Bu değerlendirme, dinler tarihi, savaş sanatı tarihi, teknoloji tarihi, düşünce tarihi ve bilim tarihi i...
%15 55,00 ₺ 46,75 ₺
0 kişi
Kitap, dünya tarihine açılan yeni bir penceredir. Altının gümüşün, diğer kıymetli madenlerin izini sürerek tarihin omurgasını sergilemeye çalışır. Sudan platosundan sumer ovasına, ötüken'den urartu'ya...
%15 80,00 ₺ 68,00 ₺
0 kişi
Roma imparatorluğunun çökmesi ve osmanlı devletinin aynı coğrafyada yükselişi birlikte incelenmesi gereken tarih dersidir. Aksi halde tarih çalışmalarından umulan fayda gerçekleşmez. Osmanlı türkleri...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Türk toplumunda araştırma-sorgulama hevesinin uyandırılmasının önemini sergilemek için kaleme alınmış bir kitaptır. Bilindiği üzere, çağlar öncesinde İslam dünyasına göre muazzam ölçüde geri durumda o...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Zaman zaman "tarih sahnesi" deyimini kullanırız. İnsanlar doğar, sahnedeki rolünü oynar ve sonra sahneden çekilirler. Kuşaklar birbiri ardına sahneye çıkarlar ve insanoğlu tarihini yapar. Kitap, üzeri...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Kitap, cep boy ölçülerinde ve 160 sayfa. İçinde birbirinden bağımsız beş ayrı makale var. İlk makale, Pers-Grek müşterek tarihindeki ihanet ve işbirlikçilik olgusunu inceliyor. Önce Persler Greklere n...
%15 16,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Bu kitap, matematiğin eğitim sisteminden ve entelektüel faaliyetlerden adeta dışlanması, buna karşılık, Orta Çağ'ın çoktan terk edilmiş sözde matematik konularının Ezoterizm, Batınîlik, Hurufîlik, Giz...
%15 50,00 ₺ 42,50 ₺
0 kişi
Kitap, cep boy ölçülerinde ve 416 sayfa. 3500 yıl önceki Şang hanedanından yola çıkıyor ve Den Sioping'in 1978'de reformlarına kadar Çin'de olup bitenleri ele alıyor. Zaman içerinde günümüze doğru akı...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Büyük Güçler, ordu ve donanmalarıyla fetih çağını kapadı. Ama bu, ötekilere bağımsızlık getirmedi. Tersine içeriden adam devşirerek el değmeden yönet(tir)me çağı başladı. İnsanların ne yiyeceği, nasıl...
%15 10,00 ₺ 8,50 ₺
0 kişi
Araştırmacı yazar İbrahim OKUR'un bu yılki araştırmalarını içeren ikinci kitabı Cep Kitapları Dizisi'nden yayınlanan 384 sayfa tutan bir kitap. Kitap, 6 ayrı konuda risaleler içeriyor. Birinci risal...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Kitap, son yıllarda alabildiğine tırmanma eğilimi gösteren terör olaylarının geçmişini sorgulamaktadır. Batı dünyası, büyük bir pişkinlikle, terör olaylarını doğrudan doğruya İslâm dini ile ilişkilend...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Kitap, dünya çapındaki ekonomik krizlerin giderek tırmanmakta olduğunu sekiz yıl öncesinden, krizlerin doğasını analiz ederek haber vermiş, o zamandan bu yana gelişmeler kitapta yer alan görüşleri doğ...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Birinci Dünya Savaşı sonunda Türkleri Anadoludan kovamayan Büyük Güçler şimdi de Anadoluda zaten Türk yoktu, demeye başladılar. Anadolu Müslümanlarına Türk adını Atatürkün verdiğini, Türkçeyi de Atatü...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Temizliğin uygarlığın ölçüsü olduğu sık sık söylenir. Bu kitap, genel kabul gören bu doğruyu merkeze yerleştirerek uygarlık tarihini inceler ve insanlığın su ile olan kişisel ilişkisi konusuna eğilir....
%15 50,00 ₺ 42,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitabın ana konusu, ırkçılık, İndo-Germencilik, Helen-Hıristiyan miti, Helenseverlik, Sosyal Darwinizm, Marksist Avrupamerkezcilik, liberal Avrupamerkezcilik gibi, Batının üstünlük kuramları ve bu kur...
%15 90,00 ₺ 76,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Afrika hem zengin hem de yoksul bir kıtadır. Yoksuldur... Çünkü dünyanın en yoksul 20 ülkesinden 19'u bu kıtadadır. Koleradan sarıhummaya, eboladan AIDS'e kadar her türlü hastalık kol geziyor. Açlık...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺