On İki Levha Yayınları - Ders Kitapları Kitapları

1 kişi
Roma Hukuku, Kıta Avrupası Devletlerinin özel hukuk sistemlerini ve Türkiye gibi, medeni kanunlarını bu ülkelerden iktibas eden Devletlerin hukuk sistemlerini derinden etkilemiştir. Kendi özel hukuk s...
%10 35,19 ₺ 31,67 ₺
0 kişi
Kurum sınavlarına hazırlanan adayların, sınava hazırlık sürecinde İşletme İktisadı alanında pratik yapmasını sağlamayı ve soru çözme gücünü geliştirerek başarı düzeyini arttırmayı amaçlayan bu kitap h...
%10 15,74 ₺ 14,17 ₺
0 kişi
Demokrasi günümüzde küresel ölçekte yaygınlaşmış ve en iyi yönetim biçimi olarak kabul görmüştür. Bu durum, demokratik rejimin niteliği hakkında görüş birliğinin oluştuğu anlamına gelmiyor. Dünya ülke...
%10 25,93 ₺ 23,34 ₺
0 kişi
Birinci baskısını Ekim 2009 tarihinde yaptığımız İdare Hukuku kitabımızın yedinci baskısının hazırlanması diğer baskılara nazaran daha uzun sürmüştür. Bunun en önemli nedeni, bir önceki baskıdan sonra...
%10 78,70 ₺ 70,83 ₺
0 kişi
Devlet, gündelik hayatımızın her yönünü kuşatan bir varlık. Kişinin doğumundan ölümüne kadar her faaliyeti; evliliği, çocuk yetiştirmesi, çalışması, emekli olması, eğlenmesi, fikir veya kanaatler üret...
%10 78,70 ₺ 70,83 ₺
0 kişi
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları isimli bu çalışmamız, adından da anlaşılacağı üzere, Borçlar Hukuku dersinin Genel Hükümler bölümünün ders notları ile ortaya çıkmıştır. Çalışmamızın amacı ö...
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
0 kişi
"The main purpose of this book is, completing the lack of sources about the general principles of Turkish Human Rights Law in English. On the other hand, I hope that the book will be useful for foreig...
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
0 kişi
Gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün yeni iletişim modelleri iletişime adeta yeni bir boyut kazandırmakta, bu alanda sürekli yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç artmaktadır. Öyle ki kitle iletişim...
%10 50,93 ₺ 45,84 ₺
0 kişi
Toplum kurallarla varolur. Hukuk, ahlak, din, gelenek ve moda gibi sosyal davranış kuralları toplumsal yaşamın temel bileşenleridir. Günümüzün karmaşık toplumlarında, düzenin sağlanması, uyuşmazlıklar...
%10 13,89 ₺ 12,50 ₺
0 kişi
Hukuk öğretiminde öğrencilerin hukuki düşünce ve hukuk kurallarını yorumlama becerisini kazanarak, teoride edindikleri bilgileri olaylara uygulayabilmelerini hedefleyen tüm dersler gibi Roma Hukuku öğ...
%10 25,93 ₺ 23,34 ₺
0 kişi
This Book does not make you repeat a number of words without any context. Rather, this Book teaches you commonly used words, phrases, and structures in Legal English by giving a comprehensive understa...
%10 27,78 ₺ 25,00 ₺
0 kişi
Bu mevzuat derlemesinde Milletlerarası Özel Hukuk alanını ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlar ile iç hukukumuzun bir parçası haline gelen uluslararası sözleşmeler yer almaktadır. Bu yeni...
%10 69,44 ₺ 62,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki dördüncü baskısı yapılan çalışma hukuk sosyolojisi alanındaki temel bilgileri bu alanda araştırma yapacak olanlarla, konuya ilişkin temel bilgileri edinmek isteyenler için kaleme alınmıştı....
%10 20,37 ₺ 18,33 ₺
0 kişi
Eşya hukukunun zilyetlik, tapu sicili, paylı mülkiyet ve rehin hakları konularını içeren ders kitabımız altıncı basıda yeniden gözden geçirilmiş, geliştirilmiş ve bu basıda mülkiyetin genel hükümleri,...
%10 60,19 ₺ 54,17 ₺
/ 3