On İki Levha Yayınları - Ders Kitapları Kitapları

0 kişi
Demokrasi günümüzde küresel ölçekte yaygınlaşmış ve en iyi yönetim biçimi olarak kabul görmüştür. Bu durum, demokratik rejimin niteliği hakkında görüş birliğinin oluştuğu anlamına gelmiyor. Dünya ülke...
%10 25,93 ₺ 23,34 ₺
0 kişi
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış "Sigorta Hukuku" adlı eserimizin baskısının tükenmesi nedeniyle, yeni baskının hazırlanması gereği doğmuştur. Bu baskıda ilgili mevzuat...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
Bu kitabın "Meslek Etiği ve Yasal Konular" dersi için lisans ve lisansüstü düzeyde ders kitabı olması ve alanda çalışan psikolojik danışman ve hekim dışı ruh sağlığı meslek mensupları için etik ve yas...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
"The main purpose of this book is, completing the lack of sources about the general principles of Turkish Human Rights Law in English. On the other hand, I hope that the book will be useful for foreig...
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
0 kişi
Bu çalışmada 2005 yılında genel olarak ceza hukuku alanında, özel olarak ise infaz hukuku alanında yapılan kapsamlı yasal değişiklikler esas alınmıştır. Kamuoyunda yargı paketleri olarak bilinen yasal...
%10 12,50 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Birçok üniversitenin hukuk fakültelerinde alan seçimlik ders olarak okutulmakta olan Hava Hukuku dersine ilgi duyan öğrenciler için hazırlanan elinizdeki bu kitap, hem konu anlatımı hem de pratik çalı...
%10 50,93 ₺ 45,84 ₺
0 kişi
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları isimli bu çalışmamız, adından da anlaşılacağı üzere, Borçlar Hukuku dersinin Genel Hükümler bölümünün ders notları ile ortaya çıkmıştır. Çalışmamızın amacı ö...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
İlk baskının çıkmasının üzerinden yaklaşık yedi buçuk yıl geçti. Bu süreçte Kabahatler Kanunu'nda çok önemli değişiklikler olmasa da, kabahatleri düzenleyen yan kanunlarda oldukça çok değişikliğe gidi...
%12 74,07 ₺ 65,18 ₺
%10 80,00 ₺ 72,00 ₺
0 kişi
Eşya Hukuku Uygulama Çalışmaları kitabı, kısmen İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bu dersin asiste edildiği yıllar içinde hazırlanan ve kısmen de Lexpera hukuk veritabanı için yazılan uy...
%12 17,00 ₺ 14,96 ₺
0 kişi
Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla hazırlanan İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabının beşinci basısının tükenmesi üzerine altıncı bası yayı...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Eşya hukukunun zilyetlik, tapu sicili, paylı mülkiyet ve rehin hakları konularını içeren ders kitabımız altıncı basıda yeniden gözden geçirilmiş, geliştirilmiş ve bu basıda mülkiyetin genel hükümleri,...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
Daha önceki basılarda olduğu gibi dokuzuncu basıda da, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun doğru ve eksiksiz kanun metnine, madde gerekçeleri, ilgili mevzuat, geçerliliğini sürdüren içtihadı birleştirme kar...
%10 57,50 ₺ 51,75 ₺