Önsöz Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Alın yazısı, kaza ve kader meselesi gerek içerik açısından gerekse öğretisel hedefleri açısından felsefi meseleler sınıflamasına tabidir; ancak bu kitapta ne ilgili olduğu içerik açısından, ne de sonu...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Çağımızın şartları pek çok meselenin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmakta ve geçmişte yapılan değerlendirmelerle yetinilmemesi gerektiğini göstermektedir. “Ailevi vazife ve haklar” da bu mesel...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Bu çalışma, Şii dini Merciliği'nin Irak'ın günlük hayatındaki etkisini ve ağırlığını ortaya koymanın yanında Şiilerin Merciliğe bu denli bağlılıklarının gerçeklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştır...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Müjde ki, kızıllık vakti geldi, heyecan ve sakinlik geldiDilberine gönül bağla, uzak yoldan geldiZindan karanlığı kalmadı, hicran zahmeti kalmadıKavuşma zamanı geldi huzurda bulunma vakti geldiElini k...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Ulu Şems..Şems - i Tebrizi, Şems - i Parende, Şemseddin Muhammed, Şems - i Kalenderi, Şems - i MelametiŞems - i Dai.. Bu esrarengiz Hakk dostu, gerçekte kimdi? Neden birden Mevlana’nın hayatına girip...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
"Allah'ım, sen biliyorsun ki, bizim tarafımızdan gerçekleşen kıyam, saltanat için yarış ve değersiz dünya mallarından bir şeye ulaşmak için değildir. Senin dininin nişanelerini (öğretilerini) gösterme...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Günümüz insanı varlığının dağılmasını ve ait olduğu dünyaya yabancılaşmasını artan bir acı ve endişeyle tecrübe ederken, diğer devirlerin bütünlüğü ve kemali daha fazla bir çekicilikle tarihin uzak no...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Geçmiş, an ve gelecek sarmalında bulunan insanın, zamanı ve hayatı yaşama ve anlamlandırmasında vazgeçilmez bir kavram olarak tarih karşımıza çıkmaktadır. Tarih; şimdiki zamanı ortaya çıkarmış olan bi...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
İslam ekonomisi başlığı altında ele alınan konular, bilimsel olarak ekonomi ve İslam okulunun verilerine göre şekillenmiş olan hüküm ve kurallardan oluşmaktadır. İslam ekonomisi okulunu araştırıp tan...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Batılı veya batı dilleriyle yapılan araştırmaların dayanağı, İran’da klasik felsefe eğitimini yüzyıllar boyu sürdürmüş geleneksel âlimler ve eserleri olmuştur. Bu âlimlerin 20. asırdaki en büyük temsi...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Molla Sadrâ’nın diğer İslam filozoflarında olmadığı kadar Kur’an, sünnet ve velâyete vurgu yaptığını görmekteyiz. Sadrâ, çevirisini sunduğumuz bu kitapta dile getirdiği düşüncelerin hemen hepsini, nüb...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İrfani̇ bakışın sunduğu i̇nsan ve evren tasavvuru, kendi̇ne özgübi̇r sosyal-si̇yasal düşünceyi̇ gerekti̇ri̇r mi̇? Yoksa bu bakış açısının si̇yasi̇ bi̇r düşünceni̇n şeki̇llenmesi̇nde hi̇ç bi̇r rolü yo...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Kur'ân tefsiri genel olarak şimdiye dek Şîa ve Ehl-i Sünnetmüfessirlerin önem verdiği tertibî tefsir ve mevzuî tefsir olarak ikiyeayrılır. Bu iki tefsir türü kendi içinde de kategorilere ayrılmaktadır...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Dünyayı yeniden yaratmak için!.. Bu yaşlı dünyada yeni dünyanın inşası için sayısız haşarat lazım! Bir dünya ki, sakinleri üç ezeli akrabadı: Allah, insan ve aşk
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Şehit Beheşti, Tefsir yazmaya yeterli bir donanıma sahipti. Ancak o, tefsir derslerini sözlü olarak vermekteydi. Dersleri sözlü olarak vermesinin temel hedefi, sadece teknik ve karmaşık tefsir yapan t...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
1 kişi
Osmanlı İmparatorluğu ve sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca siyasi, ekonomik, kültürel ve jeostratejik öneme sahip bir ülke olmuştur. Osmanlı imparatorluğunun yıkılışına denk gelen...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Bu kitap Sâsânîlerin siyasî tarihini (224-651) ele almaktadır. Dört yüzyıl boyunca İran ve İran’a yakın coğrafyalar üzerinde hüküm süren Sâsânî hanedanı siyasî, iktisadî, sosyal, idarî, kültürel ve di...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Şeyh Senan asıl nushasında Şeyh Sem'ân diye geçse de bunun imla ve yazım hatasından kaynaklandığı düşünülür. Ayrıca tarihi bir geçmişi ve niteliği de yoktur. Şeyh Senan Yemen ülkesinin Sena ilinden ol...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Kitaptaki yazıların toplamıyla Gadir Hadisi, usûl âlimlerinin ifadesiyle delâlet (kastedilen anlam; “mevlâ” ya da “velî” lafızlarından muradın ne olduğu, siyak ve sibak) ve sübut (böyle bir hadisenin...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
İnsan “susuzluk” çeken bir varlıktır ve onun bu susuzluğunu sadece halis bir din giderebilir. Bilimcilik  ve dinden kaçış bataklığına saplanması ise insanı daha çok susatır ve sonunda da ölüm döşeğine...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺