Önsöz Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Alın yazısı, kaza ve kader meselesi gerek içerik açısından gerekse öğretisel hedefleri açısından felsefi meseleler sınıflamasına tabidir; ancak bu kitapta ne ilgili olduğu içerik açısından, ne de sonu...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Çağımızın şartları pek çok meselenin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmakta ve geçmişte yapılan değerlendirmelerle yetinilmemesi gerektiğini göstermektedir. “Ailevi vazife ve haklar” da bu mesel...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Bu çalışma, Şii dini Merciliği'nin Irak'ın günlük hayatındaki etkisini ve ağırlığını ortaya koymanın yanında Şiilerin Merciliğe bu denli bağlılıklarının gerçeklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştır...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Müjde ki, kızıllık vakti geldi, heyecan ve sakinlik geldiDilberine gönül bağla, uzak yoldan geldiZindan karanlığı kalmadı, hicran zahmeti kalmadıKavuşma zamanı geldi huzurda bulunma vakti geldiElini k...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Ulu Şems..Şems - i Tebrizi, Şems - i Parende, Şemseddin Muhammed, Şems - i Kalenderi, Şems - i MelametiŞems - i Dai..Bu esrarengiz Hakk dostu, gerçekte kimdi? Neden birden Mevlana’nın hayatına girip,...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
"Allah'ım, sen biliyorsun ki, bizim tarafımızdan gerçekleşen kıyam, saltanat için yarış ve değersiz dünya mallarından bir şeye ulaşmak için değildir. Senin dininin nişanelerini (öğretilerini) gösterme...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Günümüz insanı varlığının dağılmasını ve ait olduğu dünyaya yabancılaşmasını artan bir acı ve endişeyle tecrübe ederken, diğer devirlerin bütünlüğü ve kemali daha fazla bir çekicilikle tarihin uzak no...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Tarih boyunca, başta Mü’minlerin Emîri Hz. Ali Efendimiz (a.s) olmak üzere, bütün hidâyet önderleri, halk nezdinde “itibarsızlaştırma” kampanyalarına maruz kalmışlardır. İkiyüzlü zâlimler, bu hususta...
%25 75,00 ₺ 56,25 ₺
0 kişi
Üstad İbrâhîmî Dînânî bey kendisini bizzat tanımakla şerefyâb olduğum yaşayan mühim bir İslam filozofudur. Dînî düşüncenin daha çok hukûkî muamelât konularına boğulduğu günümüzde Hikmet-İrfan-Kelâm gi...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Geçmiş, an ve gelecek sarmalında bulunan insanın, zamanı ve hayatı yaşama ve anlamlandırmasında vazgeçilmez bir kavram olarak tarih karşımıza çıkmaktadır. Tarih; şimdiki zamanı ortaya çıkarmış olan bi...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
18. ve 19. yüzyıl milliyetçilik dalgasının dünya üzerinde birçok ülkede yoğun olarak hissedilmesine rağmen dünyanın doğu ülkelerinde etkilerinin en fazla hissedildiği coğrafya şüphesiz birçok milliyet...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İslâm, dünyadaki herhangi bir dinin yahut kültürün elinden gelmeyen bir şeyi pek kolay başarıyor. Ahlaklı insanı; içgüdüleri hiçe saymadan yahut onların kölesi olmadan, kötülüğe izin vermeden ama bağı...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İmam Humeyni başkalarına akıl dersi vermeden önce aklını Kur’ân ile kâmilleştirdi. Çünkü Kur’ân’a danışmayan liderler bir türlü reşit olamadılar. O, başkalarına inkılâp ve cihat fikrî vermeden önce bi...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İslam ekonomisi başlığı altında ele alınan konular, bilimsel olarak ekonomi ve İslam okulunun verilerine göre şekillenmiş olan hüküm ve kurallardan oluşmaktadır.İslam ekonomisi okulunu araştırıp tanım...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Batılı veya batı dilleriyle yapılan araştırmaların dayanağı, İran’da klasik felsefe eğitimini yüzyıllar boyu sürdürmüş geleneksel âlimler ve eserleri olmuştur. Bu âlimlerin 20. asırdaki en büyük temsi...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Molla Sadrâ’nın diğer İslam filozoflarında olmadığı kadar Kur’an, sünnet ve velâyete vurgu yaptığını görmekteyiz. Sadrâ, çevirisini sunduğumuz bu kitapta dile getirdiği düşüncelerin hemen hepsini, nüb...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İrfani̇ bakışın sunduğu i̇nsan ve evren tasavvuru, kendi̇ne özgübi̇r sosyal-si̇yasal düşünceyi̇ gerekti̇ri̇r mi̇? Yoksa bu bakış açısının si̇yasi̇ bi̇r düşünceni̇n şeki̇llenmesi̇nde hi̇ç bi̇r rolü yo...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Kur'ân tefsiri genel olarak şimdiye dek Şîa ve Ehl-i Sünnetmüfessirlerin önem verdiği tertibî tefsir ve mevzuî tefsir olarak ikiyeayrılır. Bu iki tefsir türü kendi içinde de kategorilere ayrılmaktadır...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Dünyayı yeniden yaratmak için!..Bu yaşlı dünyada yeni dünyanın inşası için sayısız haşarat lazım!Bir dünya ki, sakinleri üç ezeli akrabadı:Allah, insan ve aşk
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Şehit Beheşti, Tefsir yazmaya yeterli bir donanıma sahipti. Ancak o, tefsir derslerini sözlü olarak vermekteydi. Dersleri sözlü olarak vermesinin temel hedefi, sadece teknik ve karmaşık tefsir yapan t...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺