Orion Kitabevi Kitapları

0 kişi
Poverty, hunger and famine are the common problems of Sub-Saharan African countries. İnternational organizations, affluent countries and philanthropic institutions provide development aid to Sub-Sahar...
%16 24,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Klasik finansal yönetim ve bun dayalı kararlar, kaynakları uygun koşullarda elde etmeye ve reaktif finansal politikalar üzerine odaklanmaktadır. Modern çerçevede finansal yönetim ise, öncelikli olarka...
%16 45,00 ₺ 37,80 ₺
%16 27,00 ₺ 22,68 ₺
0 kişi
Geçmişte "neye sahipsin?" sorusunun yanıtı olan sermaye kavramı, zamanla "ne biliyorsun?" sorusunun, günümüzdeyse "kimi tanıyorsun?" sorusunun yanıtı haline gelmiştir. Yani geçmişte gelirin ya da bire...
%16 17,00 ₺ 14,28 ₺
0 kişi
Türkiye'de Seçmen Davranışı ve Siyasal Partiler ismiyle kitaplaşan bu çalışma bir kısmı Türkiye genelinde, bir kısmı da lokal düzeyde gerçekleştirilmiş olan bir dizi ampirik araştırmanın yanı sıra lit...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Batı’da bazı coğrafyacı ve siyaset bilimciler coğrafya siyaset etkileşiminin siyaset kuramı açısından önemli bir çalışma alanı olduğunu ileri sürmeye başlamışlard...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
1 kişi
Hayat size verilmiş bir hediye iseOnu alıp kabul etmeye gönüllü olur musunuz?Allah’ın rahmeti ve bereketi çok geniştir. Yaşamımızda bize her şeyi sunar. Bizim ondan alabileceğimiz ise kabımızın büyükl...
%16 38,00 ₺ 31,92 ₺
0 kişi
Siyasal düşünceler ve siyaset alanında eğitim gören öğrencilerle birlikte siyasal ideolojiler konusunda kendini geliştirmek isteyen herkese karşılaştırmalı ve derinlemesine bilgi veren Çağdaş Siyasal...
%16 38,00 ₺ 31,92 ₺
0 kişi
Yirminci yüzyılın sonunda ve yirmibirinci yüzyılda sınırların anlamsızlaştığının ve tek bir dünyanın var olduğunun farkına vardık. Bu farkındalıkta küreselleşme olgusu ve çevre sorunlarının büyük bir...
%16 18,00 ₺ 15,12 ₺
0 kişi
• 10 yıl sonra bizi nasıl bir dünya bekliyor? • Kansere çare bulunacak mı? • Robotlar işimizi elimizden alacak mı? Ya da robotlarla rekabette başanlı olmak için neler yapmamız gerekiyor? • Geleceği...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Jean Bodin, mali konuları devletin sinirleri olarak tanımlar. Ancak mali konular sadece mali hukuk ve teorisinin egemenliğinde bir çalışma alanı değil, diğer sosyal bilim disiplinlerinin de üzerine eğ...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Bir şeyin imkânsız olduğuna inanırsanız, aklınız beyniniz bunun neden imkânsız olduğunu size ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Ama bir şeyi yapabileceğinize gerçekten inandığınızda, aklınız yapmak üz...
%16 38,00 ₺ 31,92 ₺
0 kişi
Dün, sanki bir rüyaydı. Bugünün ise kimi zaman farkında bile değiliz. Peki yarın? Ondan haberi olan var mı? Bize neler getirir, neler götürür; tahmin edebilir miyiz? Evet, bunu hayal edebilir, ama...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
COVID-19 Krizi modern zamanların en derin krizlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu krizinbireyler, toplumlar, devletler ve uluslararası sitem üzerinde ciddi etkileri oluyor ve olmaya devam edec...
%16 38,00 ₺ 31,92 ₺
0 kişi
“Uçan Profesöt” (Flying Professor) takma adını ilk kez kimden duyduğumu anımsamıyorum, ancak yerli yabancı değişik çevrelerde sıklıkla kullanıldığını biliyorum. Demek ki, genel olarak insanlar üzerind...
%16 50,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Bu çalışma Türkiye'de konaklama sektöründeki zincir otel uygulamlarının pazarlama stratejileri ve Türkiye'deki tesislerinin analizine odaklıdır. Örneklem kapsamında seçilen zincir otellerin reklam ve...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Bekir Halhalli, son yıllarda pek çok toplumda merak konusu olan ve hemen her ülkeyi yakından ilgilendiren popülizm konusunu ele aldığı kitabında eleştirel söylem analizi tekniğini kullanarak çok başar...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Karlılığın belirleyenlerine yönelik ampirik bulgular, karar alma süreçlerinde firma yöneticileri için olduğu kadar, makroekonomik polita yapımcıları, yatırımcıları, portföy yöneticileri, firma hisseda...
%16 23,00 ₺ 19,32 ₺
0 kişi
İnsanın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında ve yaşam standardının yükseltilmesinde vazgeçilmezler arasında yer alan enerji, sosyo-ekonomik kalkınmanın temel faktörlerinden biridir. Enerji kavramı çok...
%16 26,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
Yıldırım Torun , 1979 yılında Erzurum'da doğdu. İlk , orta ve lise öğreniminin ardından 1997 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü kazandı. 2001 yılında mezun o...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺