Orion Kitabevi - Akademik Kitaplar Kitapları

0 kişi
Anaya hukuku profösörü Mustafa Erdoğan, konuya ilgi duyan her okuyucuya hitap eden bu kitabında hem anayasa teorisinin hem de Türk anayasa hukukunun esaslarını tek bir ciltte topluca ele almaktadır. K...
%10 31,00 ₺ 27,90 ₺
0 kişi
The textbook is intended to help students have better comprehension and connection with the terms and subjects of international trade and logistics.Firstly, the book comprises of some English Grammar...
%10 43,00 ₺ 38,70 ₺
0 kişi
Türk siyasal kültürünün siyasete yansıyan algı ve olgularını siyaset biliminin büyük öncüsü Machiavelli'yi örnek alarak mektuplarla anlatmaya çalıştığımız bu eser tamamen pratik hayatın gerçekleri ve...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
İdeolojiler bir anlayışa göre sosyalist rejimlerin çöküşüyle birlikte bitti. Bir anlayışa göre ise ideoloji hiçbir zaman hayatımızdan çıkmayacak, bizimle birlikte hep var olmaya devam edecektir. Birin...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Bu çalışma iki ana eksenden oluşmaktadır. Birinci kısımda VZA (DEA) tekniği için tüm teorik ve metin bilgileri tek tek ele alınmakta ve analiz tekniği detaylandırılmaktadır. İkinci kısımda ise, tüm ya...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
İlk olarak Hannover Endüstri Fuarı’nda 2011 yılında açıkça tanımlanmış olan Endüstri 4.0; nesnelerin interneti, siber-fiziksel sistemler ve akıllı fabrikaların ana eksen olacağı yeni bir endüstriyel ç...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
İktisadi doktrin ve düşüncelerin sürekli değişimi, doktrinlerin birbirlerini yok sayacak ölçüde farklılık ve zıtlık göstermesi ve iktisadi doktrinler alanında sürekli yenilenen çatışma, iktisat bilimi...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Bu kitapta en geniş ve basit anlamda, çağdaş uygarlığın temel normları ile uyuşmayan, iktisadi siyasi ve toplumsal gelişmeyi engelleyen veya saptıranyani azgelişmişliğe neden olan yüzü aşkın sakıncalı...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Uluslararası sistem tarihte hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değişmekte ve dönüşmektedir. Yeni dünya güç dengesinde Türkiye ve benzeri bölgesel aktörlerin de hızla güçlendikleri, sistem üzerinde d...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Savaş…Terörizm…Finansal krizler…İnsan hakları ihlalleri…Çevre sorunları…İç savaşlar…Ekonomi güvenliği ve ticaret savaşları…Uluslararası göç…Hızlı nüfus artışı ve kaynakların hızla tükenmesi…Kitle imha...
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺
0 kişi
Türkiye’de, bölgesel gelişme konusunda planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte tarihsel süreçte birçok ayrıntılı plan oluşturulmuş ve bunların bir kısmı başarıyla uygulanmıştır. Öte yandan günümüz i...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
“Uluslar arası ilişkiler Cilt.I ve cilt-II” adlı bu eserlerde, alanının uzmanları, konu özetleri, testler ve çıkmış soru örnekleri ve soru çözümleri ile sizlere sınavlarda yardımcı oluyor. Sınava hazı...
%10 140,00 ₺ 126,00 ₺
0 kişi
Günümüzde bütün dünya ülkeleri kamu hizmetlerini merkezi ve yerel yönetimler arasında yetki ve görev paylaşımı yaparak yürütmektedir. Bu yetki ve görev paylaşımı her ülkenin tarihsel tecrübeleri, anay...
%10 95,00 ₺ 85,50 ₺
0 kişi
İnsanoğlunun varlığını sürdürebilmesi hiç kuşkusuz sağlıklı nesillerin yetişmesine ve ekonomik yönden yeterli düzeyde olmasına bağlıdır. Sağlıklı insanlar daha iyi öğrenebilmekte, becerilerini gelişti...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
İktisat tarihi öncelikle geçmişe vefa göstermek ya da ne olduğuna yönelik merakı gidermek gibi psikolojik sebeplerle okunur. Pedagojik açıdan önemli bir okumadır; zira geçmişi öğrendiğinizde “şimdi” v...
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺
0 kişi
Kadim geçmişiyle göç olgusu, başta sosyoloji, nüfus bilim ve coğrafya olmak üzere pek çok disiplinin inceleme alanına girmiştir. İbn Haldun’dan Ravenstein’a, Stouffer’dan Lee’ye, Zelinky’ye, Piore’ye...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Bir yerel yönetim biriminin teknolojik çözümleri kullanarak başarılı sonuçlar alması, diğer yerel yönetim birimlerinin de dikkatini çekmektedir. Zaman zaman yılın bir kısmını farklı bir ülkede veya ke...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
"Siyasetin günümüzdeki halinin Kate Nash'ın Çağdaş Siyasal Sosyolojisinden daha güncel ve eleştirel bir derlemesini bulamazsınız."- Steven Seidman, New York State University, Albany.Bu gözde kitabın i...
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
Türk siyasal hayatı, uzun tarihi geçmişi ve yaşananlar ile okunması zevkli, ihtiva ettiği dersler itibariyle de öğrenilmesi zorunlu olaylarla doludur. Çünkü tarih, uluslann belleğidir ve siyaset de en...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Siyasal Düşünceler Tarihi, insanoğlunun siyaset üzerinde düşünmeye başladığı ilk zamanlardan yakın tarihe uzanan geniş bir dönemi kapsıyor. Günümüz siyasetinde sıkça kullandığımız çok sayıda kavramın...
%10 80,00 ₺ 72,00 ₺