Orion Kitabevi - Ders Kitaplar Kitapları

0 kişi
Kendisine faydası olamayan insanın ailesine milletine ve nihayetinden insanlı ğa da faydası yoktur. Kendisine fayda sağlamayan bîr milletin insanh ğa sağlayabileceği hiçbir fayda da olamaz. Bugün insa...
%12 20,00 ₺ 17,60 ₺
0 kişi
Dr. Ahmad Jabbari (Akademisyen, Yazar, Araştırmacı) 15 sene İran'da çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ve üyesi olarak çalıştı. Aynı zamanda Sosyoloji bölüm başkanı, Eğitim bölüm başkanlığı, Öğ...
%12 50,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
Dr. Ahmad Jabbari, İran'da ve Türkiye'de bugüne kadar 20'den fazla kitabı yayınlanmıştır. Yazarın Orion yayınlarında yayınlanmış olan ayrıca; Farsça'da YDS kitabı (1) ve Sözük (Türkçe-Farsça, Telaffuz...
%12 34,00 ₺ 29,92 ₺
0 kişi
Türkiye’nin bugününü anlamanın yolu Cumhuriyet tarihinin en bilinmeyen, ancak belki de buna tezat bir şekilde en çok tartışılan 1940 ve 50’li yıllarını anlamaktan geçiyor. Toplumsal hafızamızda “gri b...
%12 34,00 ₺ 29,92 ₺
0 kişi
Geçtiğimiz yüzyıllar, ulusların ve ulus devletlerin tarih sahnesine çıktığı ve geliştiği dönemlerdi. Modernleşme süreciyle birlikte her tür grup ve lokal aidiyet ve kimlik ulus devletin himayesinde ul...
%12 35,00 ₺ 30,80 ₺
0 kişi
2023 Türkiye'de siyasi rejimin kurum ve kurallarıyla yaşadığı evrim açısından önemli bir tarih olacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti yaklaşık bir asırlık dönemde çağdaş uygarlık yolunda ekonomiden siyas...
%12 19,00 ₺ 16,72 ₺
0 kişi
Bilindiği gibi, normal bir uluslararası örgüt modelini aşarak kurucu antlaşmaların verdiği yetkiler bağlamında organlarının kararlarının ulusal hukuk düzenine etki uyandırdığı dünyada kendisine münhas...
%12 41,00 ₺ 36,08 ₺
0 kişi
Kar amaçlı kuruluş olunsun ya da kar amaçsız olunsun fark etmez; tüm örgütler, kuruluşlar gelir amaçlıdır. Dolayısıyla da gelir amaçlı gider ve harcama yaparlar.Aynı şekilde, tüm örgütlerin idealize e...
%12 40,00 ₺ 35,20 ₺
0 kişi
Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikası’nı inceleyen bu kitap, Eylül 1985 ve Ekim 1987 yılları arasında yapılan araştırmaların bir ürünüdür. Yazar, 1950-60 döneminde aktif olarak görev almış ve o dö...
%12 38,00 ₺ 33,44 ₺
0 kişi
Neden, nasıl, kimlerce, ne zaman, hangi koşullarda, ne kadar süre…“Savaş” ve “barış” olgularına bu tür sorularla yaklaşmak mümkün müdür?Herkesçe malum olan “savaş” ve “barış” kavramlarının ayrıntılı i...
%12 45,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
A plethora of works have been devoted to the geopolitics of the region, including foreign states military and economic influence rivalries, reviving at least rhetorically Sir Halford MacKinder's theor...
%12 40,00 ₺ 35,20 ₺
0 kişi
Küresel düzeyde mutluğun dağılımı ve gelişimi konusunda yapılan araştırmalar ve istatistiki bulgular, iktisat biliminin manevi ihtiyaçlar konusuna daha fazla eğilmesi gereğini ima etmektedir. Ancak bu...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
0 kişi
Küreselleşme çerçevesinde devletin rolü ve hegemonya kavramı ilişkisi nasıl kurulmalıdır? Küreselleşme ile birlikte ulus devletin azalan otoritesini dolduracak şekilde yeni bir hegemonya biçiminin olu...
%12 32,00 ₺ 28,16 ₺
0 kişi
Farklı tonlarıyla da olsa milliyetçilik her zaman tartışılan, ağırlığı olan ve siyasal olayları etkileyen bir ideoloji niteliği taşımaktadır .Türk milliyetçiliği ideolojisi, Milliyetçi Hareket Partisi...
%12 40,00 ₺ 35,20 ₺
1 kişi
Sanayi Devriminden sonra kentlerin nüfus ve alan olarak büyümesi kentlerde trafik, ulaşım, altyapı, güvenlik gibi yeni birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kentlerde rahat, huzurlu ve güven...
%12 60,00 ₺ 52,80 ₺
0 kişi
Bilim tarihi, tarihsel araştırmanın üç bütünleyici branşı için akademik bir zemin oluşturur. Bunlardan ilki ve en popüler olanı; bilimsel düşüncenin evrimi ile ilişkili olan branştır…İkinci branş fels...
%12 75,00 ₺ 66,00 ₺
0 kişi
Yönetimler arası mali ilişkiler, bir ülkede çeşitli yönetim kademeleri arasında kamusal hizmetlerin ve gelir kaynaklarının bölüşümünü ifade etmektedir. Türkiye’de merkezi yönetim ile yerel yönetimler...
%12 32,00 ₺ 28,16 ₺
0 kişi
Yönetim, sadece akademik bir çalışma alanı olarak değil, toplumsal yaşamın her anında açıklandığı/bilindiği iddia edilen, ancak bağımsız bir disiplin olarak özellikle araştırma nesnesine ilişkin tartı...
%12 60,00 ₺ 52,80 ₺
0 kişi
Kentler ortaya çıktıkları günden beri, insanlar için alternatif yaşama imkân tanıyan, heterojen insan gruplarının mekânı olarak, bir cazibe odağı olmuşlardır. Kırsal yaşamın sınırlılıklarına karşılık...
%12 39,00 ₺ 34,32 ₺
0 kişi
Türkiye'de Yatırım BankacılığıOrion Kitabevi - Ders Kitaplar
%12 28,00 ₺ 24,64 ₺