OSEDAM (Osmanlı Edebiyatı Araştırmaları Merkezi) Kitapları

0 kişi
Bu kitap günümüz insanının Fuzûlî, Bâkî, Nedîm gibi şairlerin eserlerini kolayca okuyupanlayabilmesi amacıyla hazırlandı. Bu şiiri vücuda getiren 650 civarında dîvân vemesnevînin yaklaşık 1.500.000 be...
%15 120,00 ₺ 102,00 ₺
0 kişi
Bu kitap günümüz insanının Fuzuli, Baki, Nedim gibi şairlerin eserlerini kolayca okuyup anlayabilmesi amacıyla hazırlandı. Bu şiiri vücuda getiren 650 civarında divan ve mesnevinin yaklaşık 1.500.000...
%15 120,00 ₺ 102,00 ₺