Osmanlı Araştırmaları Vakfı Kitapları

0 kişi
Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri Cilt: 4 Osmanlı Araştırmaları Vakfı
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺
0 kişi
Tabular Yıkılıyor 3 Osmanlı Araştırmaları Vakfı
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Yıllardan beri Osmanlı Hukuk sistemi ile alakalı kitaplar telif etmekte, makaleler yazmakta ve konferanslar vermekteyim. Belli kesimlerin hoşuna gitmediğinin farkındayım. Osmanlı devleti’nin bir Müslü...
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam Hukuku, ferdin Allah'a, kendine ve topluma karşı itikadî, amelî ve ahlakî sorumluluklarını bildiren hükümlerdir. İslam dininin, insanların dünya ve âhiret saâdetini sağlamak üzere getirdiği kura...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
Tükendi
0 kişi
“Kızıl Îcâz, Bedîüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin mantıkla ilgili bir kitâbıdır. Kızıl İcaz, Abdurrahman Ahdarî’nin Süllem’ül-Münevrak isimli eserine bir Şerh olarak kaleme alınmıştır. Abdülmecîd Nur...
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İslâm Düşünce Tarihi’nde Hz. Ali döneminde ana bünyeden ilk kopuşu temsil eden grup Hâricilerdir. Hâricilerin Kur'ân'a yaklaşımları tam bir parçacı yaklaşımı sergiler. Onlara göre kendilerinin ayetler...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Şeyhü’l-İslâm Ebüssuʻûd Efendi Fetvâları adıyla neşrettiğimiz bu eser, iki kısımdan ve bu kısımlar da bir çok bölümden oluştu: BİRİNCİ KISIM, üç bölümden teşekkül etmektedir. Birinci Bölümde Ebüssuʻûd...
%10 165,00 ₺ 148,50 ₺
Tükendi
0 kişi
As preparation for this book, the questions it deals with have been discussed in academic research ever since 1983, and, in addition, hundreds of conferences have been held throughout Anatolia. As a r...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı´nın bıraktığı miras çağımız insanında büyük ilgi uyandırmaktadır. Uluslararası etkin camianın farklı din, kültür ve etnik yapıları huzur ve barış ortamı içinde bir arada tutma çabaları, asırla...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
Tükendi
0 kişi
 Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri adıyla sunduğumuz bu çalışma, Türk-İslam tarihinin en uzun dilimi olan altı asırlık Osmanlı Devleti tarihinin yeniden yazılmasını gerektirecek ehhemmiyeti h...
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri Cilt: 9 Osmanlı Araştırmaları Vakfı
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Dünya tarihi göz önünde bulundurulduğunda, Osmanlı Devleti, uzun müddet ayakta durabilmiş ender devletlerden biridir. Bunun sırrı, tarihin en kritik döneminde medeniyetlerin beşiği olan bir coğrafyada...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Akgündüz'ün kitabı, diyebilirim ki, Osmanlı'ya bilhassa padişahlarımıza yapılan iftiraların milli vicdandaki üzüntü ve tepkisine tercüman oluyor. Osmanlı'yı bir bakıma yeniden keşfediyor gibiyiz. Osma...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
Tükendi
0 kişi
"Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sayıştay (Divan-ı Muhâsebât)" adlı eseri telif etmeye bizi sevk eden sebep, birçok konuda olduğu gibi, Sayıştay konusunda da yanlış bilgilere sahip oluşumuz ve bu zamana kada...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺