Otonom Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Videofelsefe, Maurizio Lazzarato’nun çağdaş kapitalizmde öznellik üretiminin koşulları üzerine halen sürdürdüğü çalışmalarıyla birlikte okunması gereken bir temel metin niteliği taşır. Çünkü videofels...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
“Bir olay tam olarak bir farklılığı kurar ve ikamet ettiğimiz dünyada birdenbire belirerek dünyanın egemen güçleri açısından olanaksız gibi görünen şeylerin yolunu döşer; mevcut duruma karşın bir yeni...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Deleuze’ün minör politikası ve Marx’ın kapitalist dinamikler eleştirisi arasındaki politik, kavramsal ve kültürel yankılanma noktalarına ilişkin eleştirel ve kışkırtıcı bir inceleme olan Deleuze, Marx...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Gerald Raunig’in Bin Makine adlı kitabı, Antik Çağ’dan günümüze, makine kavramının farklı tarihsel dönemlerde taşıdığı anlamların ve geçirdiği dönüşümlerin soybilimini araştırır. Kitabın temel izleğin...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Her yanımızı kuşatan bir borç ilişkisiyle yaşıyoruz. Devlet borçlarından, kamu borçlarından, şirket borçlarından, bireysel borçlardan söz edilip duruyor. Üstelik tüm bu borçlar ödendiğinde hiçbir soru...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Direnmek, yaşama mahsustur. Ne kadar çok karşıt kuvvet, yaşamı çıplak bırakmaya çalışırsa çalışsın, iktidarlar yaşamı ne kadar şiddetle teslim almaya kalkarsa kalksın, yaşam direnme gücünü asla yitirm...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Ütopyalar her zaman eleştiri ve özlemlerin bir arada kaleme alındığı politik-edebi metinler olma özelliği taşıdı. İlk defa feminist öğelerin ütopya tarzıyla işlendiği Kadınlar Ülkesi’nin farkı ise, bi...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Silvia Federici ev işi, toplumsal yeniden üretim ve kadın mücadeleleri üzerine 1974’ten bu yana kırk yıldır yürüttüğü çalışmalardan oluşan makalelerini bu kitapta bir araya getiriyor. Kitap boyunca he...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Deleuze, dostu Michel Foucault’nun ölümünden sadece bir yıl sonra Vincennes Üniversitesi’nde verdiği derslerde onun düşüncesinin sistematik bir yeniden değerlendirmesine girişti. Deleuze’ün Foucault’n...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
"Kapı önlerinde yapılan toplantılarda işçiler, bu boktan hayatı yaşamanın doğru olmadığını söylüyorlardı: Ürettiğimiz her mal, tüm zenginlik bizim. Artık yeter! Artık bizler de mal gibi satılmaya deva...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin önemli Alman tarihçilerinden Reinhart Koselleck’in bu eseri, Aydınlanma üzerine yapılan çalışmalara özgün bir katkı niteliği taşır. Koselleck, bir kritisizm çağı ol...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Örümcek, at, köpek. Aslan, fare. Kanatlı at. Sirenler. Hayaletler... Gerçek hayvanlar, düşsel yaratıkların toplandığı bu resimli ansiklopedi, Spinoza'nın büyük temalarını ortaya koyarken sözcükler kad...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Duygu, etkileme ve etkilenme gücüdür. Dünyaya açıklığın bir ifadesi olan bu basit tanım, bir dünya soruya açılıyor. Etkilemek ve etkilenmek karşılaşmada olmaktır, karşılaşmada olmak ise maceraya çokta...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Franco “Bifo” Berardi, bu kitapta kahramanlık fikri ve bunun günümüzdeki tezahürleri üzerine düşünmeye davet ediyor bizi. Yazara göre böyle bir düşünmenin ilk adımı kuşkusuz antik ve modern çağlardaki...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Gilles Deleuze’ün Nietzsche’si, Nietzsche’nin felsefesine bir giriş niyetiyle yazılmış olmasına rağmen, yanlış Nietzsche okumalarının sis bulutlarını dağıtıp, Deleuzecü özgünlüğün ve yaratıcılığın tad...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Feminist felsefe nedir? Alison Stone, işte bu basit gibi görünen soruyla başlayıp engin bir ufka açılıyor. Feminist felsefeyi özgün sorularının yanı sıra felsefenin diğer alanlarıyla ortak soruları üz...
%25 43,00 ₺ 32,25 ₺
0 kişi
“Vaktinde, doğamız şimdi olduğu gibi değildi. Üç cinsten oluşuyordu: güneşten doğan ve iki erkekten oluşan erkek, yeryüzünden doğan ve iki kadından oluşan kadın, aydan doğan ve bir kadınla bir erkekte...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Anti-Oedipus, felsefede son otuz yıldır yayımlanan en önemli metinlerden biridir. Gilles Deleuze ve Félix Guattari’nin ilk ortak çalışmaları olan metin, kapitalist kurumların gerici, suça teşvik edici...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Caliban ve Cadı… Kapitalizmin gelişiminin tarihini yeniden oluştururken, soykırıma kadar varan bir şiddetin öncelikli hedefi haline gelmiş olan bu iki figürü birden geri çağırıyor Silvia Federici. Kap...
%25 47,00 ₺ 35,25 ₺
0 kişi
Bugün bir içkinlik etiği teorisi oluşturmak, pratik bir öğreti olarak etiği olumsuz ikizi ahlaktan ayırt edebilmekten geçiyor. Aralarındaki ilk fark iki disiplinin faaliyet biçimi açısından düşünülebi...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺