Otorite Yayınları Kitapları

0 kişi
1500 yıllık İslam geleneğini, sürekli oluşan bir fenomen olarak görmemiz, tarihsel sürecin her aşamasını değerli kılmaktadır. Sürekliliğimizi koruyabilmemiz ise bu aşamaların her birinin tetkiki sayes...
%28 11,11 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
“Yöneticiliği, bir sanatkar gibi estetik güzel ve zarif bir şekilde icra etmek; bir zanaatkar gibi ustalık dolu tutum, davranış, söz ve kararlarla yerine getirmek mümkündür. Ustalar, usta yönetici olm...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Bu kitap, iki ciltlik bir çalışmanın ikinci cildi olarak tasarlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, birincinin amacıyla aynıdır: Örgüt ve Yönetim dünyasında geliştirilmiş bilimsel bilgi birikimini sistemati...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Felsefi düşünce eksen çağından günümüze kadar çeşitli evrelerden geçerek zamanın ruhunu yakalamaya çalışan önemli bir entelektüel çaba olarak görülmektedir. Felsefe tarihinin her döneminde belli bir d...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Gün geçmiyor ki herhangi bir toplumsal problem hakkında görüşlerine başvurmak ve konu hakkında “bilimsel” bir bakış açısı ortaya koymak üzere bir sosyolog ya da bir sosyal bilimci ekrana, mikrofona ya...
%28 45,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
Nevzat Kösoğlu’nun, “Tek iddiam olabilir; Türk düşünce geleneğinin takipçisi olmak; Türk imanına, onun mukaddeslerine bağlı kalarak düşünmeye çalışmak…”, sözleriyle esasını ortaya koyduğu tefekküründe...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Wilfred Cantwell Smith, son dönemde yetişmiş ve çalışmalarını daha çok İslamiyet üzerine yapmış bir teolog ve aynı zamanda karşılaştırmalı dinler tarihçisidir. Özellikle İslamiyet üzerine yaptığı çalı...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Eğer ben var olmak istediğim değilsem, istediğim, sözde değil, arzu ve tasavvurlarla da değil, fakat bütün kalbimle, bütün kuvvetlerimle, hareketlerimle istediğim değilsem, ben var değilim…Var olmak i...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Schumpeter kapitalizmi yargılayan hâkimlerin daha baştan idam fermanlarını ceplerinde taşıdığını belirtir. Milliyetçilik söz konusu olduğunda da aynı durum geçerlidir. Milliyetçilik türüne, hedefine v...
%28 110,00 ₺ 79,20 ₺
0 kişi
Rumeli, muhaciri olarak vatan kurduğumuz, muhacirleriyle vatanda biz olduğumuz bir mekândır. Burası Türklerin İslam ile birlikte yürüyüşlerinde ulaştıkları en uç noktalardan biridir. Türkler bu uç yer...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Organizations recognized worldwide as great employers do not come to this situation by chance. The growth of the company is the result of a realistic and exciting vision, mission and after disciplined...
%28 100,00 ₺ 72,00 ₺
0 kişi
"Felsefe, konusu dünya değil, dil olan bir etkinliktir. Filozoflar, bu ayrımı net bir şekilde ortaya koyamadıkları için geleneksel felsefenin birçok sorunu sahte sorun ve bu tür sorunlara verilen yanı...
%28 16,67 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, genel anlamda şimdiye kadar Türk toplumu, kültürü ve dili üzerine yapmış olduğum araştırmalarımın bir araya getirilmiş, genelleştirilmiş ve toparlanmış şeklidir. Bu konular daha önce, ulusla...
%28 11,11 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
"İslamcılık ve İslamcılar üzerine yapılan tartışmalar bitmek bilmiyor. Hem dünya ölçeğinde hem de Türkiye ölçeğinde İslamcılık üzerine tartışmalar ve kafa karışıklığı uzunca bir süre daha devam edeceğ...
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Mevlâna, bizi bir yere davet eder; “Fena” bir yerdir burası. Burası, kullukla asla değişilmeyecek hürriyet yurdudur. Burası, insanın sevgilisiyle bir bütün olduğu, varlığını sevgilisine armağan ettiği...
%28 11,11 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
"Geçmişin bilge insanlarının mirasını kucaklayıp, bu mirası geleceğe emanet etmek için yazıyorum. Aklın ve inancın sentezini yapabilmiş fenerlerin ışığını günümüzün penceresinin önüne taşımak adına ya...
%28 9,26 ₺ 6,67 ₺
0 kişi
Günümüz yazarlarından olan Mehmet Eroğlu, bugüne kadar yazdığı on iki romanla Türk edebiyatının önemli temsilcilerindendir. Yazar, genel olarak, hem içerik hem de kurgu düzleminde modernist roman örne...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
"II. Meşrutiyet aydınlarının 'Türk Frobeli' diye adlandırdıkları Satı Bey'in Türkiye'de çağdaş öğretmenliğin ve eğitim biliminin gelişmesine önemli katkıları vardır. Satı Bey, geleneksel içerikle mod...
%28 18,52 ₺ 13,33 ₺
0 kişi
Günümüz yazarlarından Burhan Günel, 1972'den 2012'ye kadar yazdığı on altı romanıyla Türk edebiyatının son dönemdeki temsilcilerinden birisidir. Yazar, içerik ve kurgu bakımından 'gerçekçi' roman örne...
%28 23,15 ₺ 16,67 ₺
0 kişi
Psikoloji alanında, test maksadıyla kullanılan çok miktarda resim, görüntü veya şekil vardır. Bu resimlerden bir tanesine baktığınızda, kişiler iki farklı şey görmektedir. Niçin insanlar, bir resme ay...
%28 13,89 ₺ 10,00 ₺