Otto Yayınları Kitapları

0 kişi
Musa Carullah’ın bu eseri, kadın konusunda İslam’ın kendi öğretileri ile gerek tarihte gerekse günümüz Müslüman toplumlarında egemen olan düşünce, telakki ve uygulamalar arasındaki farkı, çarpıcı bir...
%14 29,00 ₺ 24,94 ₺
0 kişi
Kazananın yoluna devam ettiği, kaybedenin ise yeni bir taht mücadelesi için uygun zamanı beklediği iktidar mücadeleleri tarihin her döneminde olagelmiştir.Türkler devlet kurma geleneği açısından yeten...
%14 19,00 ₺ 16,34 ₺
0 kişi
İslam literatüründe, özellikle İslam ümmetinin geleceğine dair Hz. Peygamberden nakledilen pek çok rivayet vardır. Bunların müştereken sahip oldukları vasıf, gaybdan haber veriyor olmalarıdır. Bu riva...
%14 29,00 ₺ 24,94 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser, Mihne olayı ile Haşeviye olgusu arasındaki ilişkiye işaret ederek bu iki fenomenin hadis tarihindeki etkisini irdelemektedir. Mihne olayıyla hadis ve hadisçiliğin sosyal tarihine; Haş...
%14 29,00 ₺ 24,94 ₺
0 kişi
Bu aralar ders çalışmak zor mu geliyor ya da konulara çalıştın ama testlerde bir türlü istediğin başarıyı elde edemiyor musun? Sahi istediğin bölümü kazanmak için daha kaç nete ihtiyacın var. Zihnin a...
%14 19,00 ₺ 16,34 ₺
0 kişi
Bazı kitaplar, hiç bilmediğimiz bir şehirde dolaşırken tanıdık bir yüze rastladığımızda yüzümüzde ansızın beliren gülümseme gibidir. Yaşanılmış güzellikleri anımsatır. Mutluluk ve huzur verir. Harfler...
%14 33,00 ₺ 28,38 ₺
0 kişi
Kur’an ve tarihsellik sorununun yoğun olarak tartışıldığı 90’lı yıllardan bugüne, Türkiye’deki dinî düşüncenin çehresi de gündemi de hayli değişti. Geçen süreçte, ‘Kur’an ve tarihsellik’ sorunsalı, ‘İ...
%14 35,00 ₺ 30,10 ₺
0 kişi
Tarihten günümüze yaşamaya çalıştığımız coğrafya büyük bir şiddet sarmalı içinde kıvranmaktadır. Bu konudaki en önemli sorun ise dinsel ve seküler ayrımının yapılamamış olmasıdır. Ekonomik, politik ve...
%14 24,00 ₺ 20,64 ₺
0 kişi
Kadın konusu zaman ve mekân değişmeksizin her yönüyle tartışılan bir konudur. Kadının yeri ve neliği üzerine yapılan tartışmalar, Müslüman dünya içerisinde ciddi bir yere sahiptir. Müslüman kadın günü...
%14 37,00 ₺ 31,82 ₺
0 kişi
Bu kitap, “Kavram Haritaları Serisi”nin üçüncü seri kitabıdır. Bu seri, alanla ilgili ikinci seviyeyi tamamlamış okurlar için hazırlandı. Terimlerin rahat kavranması için 100, 200 ve 300 kelimelik gru...
%14 35,00 ₺ 30,10 ₺
0 kişi
Bu eserde, muayyen bir devrin kaynakları ilmi tedkiklerle ele alınmaktadır. Böylece devirden devire ne gibi cereyanların doğmuş, eski fikirlere nelerin eklenmiş olduğu, daha sarih olarak ortaya konmak...
%14 35,00 ₺ 30,10 ₺
0 kişi
Müslüman zihin, bilgisizlikten kaynaklanan önyargılar ile kuşatılmıştır. Bilgi sahibi olmadan iman sahibi olmanın yüceltilmesi, Müslüman aklı işlevsiz bırakmıştır. Hâlbuki ilmi öncelemek Kur’an’ın emr...
%14 27,00 ₺ 23,22 ₺
0 kişi
Geçmişten Geleceğe Öğretmen Ve ÖğretmenlikÖğretmek her ne kadar herkesin yaşamında birçok kez yaptığı işlerden olsa da öğretmen bu işi, belli ilke ve metotlar doğrultusunda profesyonel olarak gerçekle...
%14 41,00 ₺ 35,26 ₺
0 kişi
Bu eser Tarihte Müslümanlar adlı 8 ciltlik eserin özü mahiyetindedir. Müslümanların, tarihte kırılma noktası oluşturmuş yaklaşık 150 önemli olayını ele almaktadır. Bu eser için uzman akademisyenlerden...
%14 117,00 ₺ 100,62 ₺
0 kişi
Hakikat, biraz sabır biraz da sükûnet gösterilirse bütün muğlaklıkları çözecek güce ve kuvvete sahip derinbir kelimedir. Fıtratın işaret ettiği hakikatin izini süren insan, bu sayede hep doğru değerle...
%14 37,00 ₺ 31,82 ₺
0 kişi
Beden ülkesinin sultanı kalptir. Yaratan ve O’nun yarattıkları kalbe vurgu yapar. Kalp işgal edilir, meşgul olur ama miracı vardır. Katı olur, kötü olur ama sıcaklığı, safiyeti ve samimiyeti vardır. D...
%14 24,00 ₺ 20,64 ₺
0 kişi
8 ciltten oluşan “Tarihte Müslümanlar”, Milattan Sonra 21 yüzyılın 10’una mühür vuran Müslüman medeniyetini ele almaktadır. “Tarihte Müslümanlar”ın yazımındaki amaç, Müslümanların tarihî tecrübesinin...
%14 1.100,00 ₺ 946,00 ₺
0 kişi
Bu eser Tarihte Müslümanlar adlı 8 ciltlik eserin özü mahiyetindedir.Müslümanların, tarihte kırılma noktası oluşturmuş yaklaşık 150 önemli olayını ele almaktadır. Bu eser için uzman akademisyenlerden...
%14 93,00 ₺ 79,98 ₺
0 kişi
Bu eser Tarihte Müslümanlar adlı 8 ciltlik eserin özü mahiyetindedir.Müslümanların, tarihte kırılma noktası oluşturmuş yaklaşık 150 önemli olayını ele almaktadır. Bu eser için uzman akademisyenlerden...
%14 139,00 ₺ 119,54 ₺
0 kişi
Bu eser Tarihte Müslümanlar adlı 8 ciltlik eserin özü mahiyetindedir.Müslümanların, tarihte kırılma noktası oluşturmuş yaklaşık 150 önemli olayını ele almaktadır. Bu eser için uzman akademisyenlerden...
%14 139,00 ₺ 119,54 ₺