Otto Yayınları Kitapları

%14 25,00 ₺ 21,50 ₺
0 kişi
Kazananın yoluna devam ettiği, kaybedenin ise yeni bir taht mücadelesi için uygun zamanı beklediği iktidar mücadeleleri tarihin her döneminde olagelmiştir.Türkler devlet kurma geleneği açısından yeten...
%14 15,00 ₺ 12,90 ₺
0 kişi
Bu kitap, Buhârî'nin Sahîh'ini ciddi tedkik etmeden verilen birçok yaygın ve yanlış kanaati düzeltmektedir. Bu yanlış kanaatlerden biri; Buhârî'nin Sahîh'ini oluştururken İslam ülkesinin muhtelif yer...
%14 45,00 ₺ 38,70 ₺
%14 17,00 ₺ 14,62 ₺
0 kişi
Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleriKadın konusu zaman ve mekan değişmeksizin her yönüyle tartışılan bir konudur. Kadının yeri ve neliği üzerine yapılan tartışmalar, Müslüman dünya i...
%14 29,00 ₺ 24,94 ₺
%14 24,00 ₺ 20,64 ₺
0 kişi
Kur’an ve tarihsellik sorununun yoğun olarak tartışıldığı 90’lı yıllardan bugüne, Türkiye’deki dinî düşüncenin çehresi de gündemi de hayli değişti. Geçen süreçte, ‘Kur’an ve tarihsellik’ sorunsalı, ‘İ...
%14 28,00 ₺ 24,08 ₺
0 kişi
Müslüman siyasal kültürünün oluşumunda Hz. Peygamber sonrasının özel bir yeri vardır. İlk müslüman neslini, bu dönem siyasi olaylarını ve bu olayların aktörlerini incelemek zorundayız. Bu nesille kurd...
%14 30,00 ₺ 25,80 ₺
%14 33,00 ₺ 28,38 ₺
%14 15,00 ₺ 12,90 ₺
%14 23,00 ₺ 19,78 ₺
%14 27,00 ₺ 23,22 ₺
%14 22,00 ₺ 18,92 ₺
%14 22,00 ₺ 18,92 ₺
%14 28,00 ₺ 24,08 ₺
/ 9