Otto Yayınları Kitapları

0 kişi
Musa Carullah’ın bu eseri, kadın konusunda İslam’ın kendi öğretileri ile gerek tarihte gerekse günümüz Müslüman toplumlarında egemen olan düşünce, telakki ve uygulamalar arasındaki farkı, çarpıcı bir...
%14 29,00 ₺ 24,94 ₺
0 kişi
Kazananın yoluna devam ettiği, kaybedenin ise yeni bir taht mücadelesi için uygun zamanı beklediği iktidar mücadeleleri tarihin her döneminde olagelmiştir.Türkler devlet kurma geleneği açısından yeten...
%14 19,00 ₺ 16,34 ₺
0 kişi
İslam literatüründe, özellikle İslam ümmetinin geleceğine dair Hz. Peygamberden nakledilen pek çok rivayet vardır. Bunların müştereken sahip oldukları vasıf, gaybdan haber veriyor olmalarıdır. Bu riva...
%14 29,00 ₺ 24,94 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser, Mihne olayı ile Haşeviye olgusu arasındaki ilişkiye işaret ederek bu iki fenomenin hadis tarihindeki etkisini irdelemektedir. Mihne olayıyla hadis ve hadisçiliğin sosyal tarihine; Haş...
%14 29,00 ₺ 24,94 ₺
0 kişi
Bu kitap, Buhârî'nin Sahîh'ini ciddi tedkik etmeden verilen birçok yaygın ve yanlış kanaati düzeltmektedir.Bu yanlış kanaatlerden biri; Buhârî'nin Sahîh'ini oluştururken İslam ülkesinin muhtelif yerle...
%14 49,00 ₺ 42,14 ₺
0 kişi
Bu aralar ders çalışmak zor mu geliyor ya da konulara çalıştın ama testlerde bir türlü istediğin başarıyı elde edemiyor musun? Sahi istediğin bölümü kazanmak için daha kaç nete ihtiyacın var. Zihnin a...
%14 19,00 ₺ 16,34 ₺
0 kişi
Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleriKadın konusu zaman ve mekan değişmeksizin her yönüyle tartışılan bir konudur. Kadının yeri ve neliği üzerine yapılan tartışmalar, Müslüman dünya i...
%14 42,00 ₺ 36,12 ₺
0 kişi
Bazı kitaplar, hiç bilmediğimiz bir şehirde dolaşırken tanıdık bir yüze rastladığımızda yüzümüzde ansızın beliren gülümseme gibidir. Yaşanılmış güzellikleri anımsatır. Mutluluk ve huzur verir. Harfler...
%14 33,00 ₺ 28,38 ₺
0 kişi
Kur’an ve tarihsellik sorununun yoğun olarak tartışıldığı 90’lı yıllardan bugüne, Türkiye’deki dinî düşüncenin çehresi de gündemi de hayli değişti. Geçen süreçte, ‘Kur’an ve tarihsellik’ sorunsalı, ‘İ...
%14 35,00 ₺ 30,10 ₺
0 kişi
Bu kitap, “Kavram Haritaları Serisi”nin üçüncü seri kitabıdır. Bu seri, alanla ilgili ikinci seviyeyi tamamlamış okurlar için hazırlandı. Terimlerin rahat kavranması için 100, 200 ve 300 kelimelik gru...
%14 35,00 ₺ 30,10 ₺
0 kişi
Müslüman zihin, bilgisizlikten kaynaklanan önyargılar ile kuşatılmıştır. Bilgi sahibi olmadan iman sahibi olmanın yüceltilmesi, Müslüman aklı işlevsiz bırakmıştır. Hâlbuki ilmi öncelemek Kur’an’ın emr...
%14 27,00 ₺ 23,22 ₺
0 kişi
Beden ülkesinin sultanı kalptir. Yaratan ve O’nun yarattıkları kalbe vurgu yapar.Kalp işgal edilir, meşgul olur ama miracı vardır. Katı olur, kötü olur ama sıcaklığı, safiyeti ve samimiyeti vardır. De...
%14 24,00 ₺ 20,64 ₺
0 kişi
Hakikat, biraz sabır biraz da sükûnet gösterilirse bütün muğlaklıkları çözecek güce ve kuvvete sahip derinbir kelimedir. Fıtratın işaret ettiği hakikatin izini süren insan, bu sayede hep doğru değerle...
%14 37,00 ₺ 31,82 ₺
0 kişi
En çok kırmızıya benzetilse de aşk;Aşıkta kül gibi siyah, maşukta bahar ve gül gibi yeşil görünür.Ama aslında hiçbiri de değildir.Yedi rengi yakıp yalnız beyaz yahut kızıl gösteren güneş gibi bir ateş...
%14 15,00 ₺ 12,90 ₺
0 kişi
Din, insanı hayatın gerçekleriyle yüzleştirir ve bunun gereği olarak da ona hayatında olmaması gerekenleri kaldırıp atma cesareti verir. Allah’ın insana verdiği bu hakkın kullanılması onu gerçek makam...
%14 25,00 ₺ 21,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, Hz. Peygamber’in beyan ve tatbiki ile gösterdiği yolun yani sünnetin ve sünnet nizamını bize taşıyan sözlü haberlerin yani hadisin doğru anlaşılması ve yorumlanmasına dair kılavuz bir kitapt...
%14 35,00 ₺ 30,10 ₺
0 kişi
Eski dünyanın bir üyesi olan Afrika, tarih boyunca sahip olduğu zenginliklerle anılmıştır. Bununla birlikte özellikle son yüz yılda Afrika’nın adı açlık, yoksulluk, iç savaşlar ve dış müdahalelerle an...
%14 35,00 ₺ 30,10 ₺
0 kişi
İlk asırlarda yeterince metin tenkidi yapılıp yapılmadığı, günümüz hadis-Sünnet çalışmalarının en çok tartışılan konularından biridir. Geçmişte, genellikle isnad tenkidi yapıldığını ve metin tenkidini...
%14 33,00 ₺ 28,38 ₺
0 kişi
Bu kitap, Hz. Peygamber’in beyan ve tatbiki ile gösterdiği yolun yani sünnetin ve sünnet nizamını bize taşıyan sözlü haberlerin yani hadisin doğru anlaşılması ve yorumlanmasına dair kılavuz bir kitapt...
%14 55,00 ₺ 47,30 ₺
0 kişi
İslam medeniyeti, Orta Asya’da, Türk ve İran; Mağrib’de ise Berberi kültürle karşılaşarak en ciddi nüvelerini üretti. Bu karşılaşma, her coğrafyanın kendi karakterini yansıtan düşünme biçimlerini orta...
%14 59,00 ₺ 50,74 ₺