Ozan Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Bu kitapta; hızlı ve etkin okuma için ihtiyacınız olan bilgileri ve alıştırmaları bulacaksınız. Bu alıştırmaları "dostlar alışverişte görsün" gibisine değil de doğru ve gereği gibi uyguladığınızda oku...
%32 13,89 ₺ 9,45 ₺
0 kişi
Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de çok sevilen caz, blues ve popüler müziğin neredeyse her alanında kullanılan saksafonun daha da yaygınlık kazanması ve bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi düşünc...
%32 32,41 ₺ 22,04 ₺
0 kişi
Okan; patlamayla birlikte kulaklarında o müthiş basıncı hissetti, duymaz oldu.O yaz ölüm meleği Yüksekova’yı mekân bellemişti. Otopsiye çağırılan doktorlar bazen korucu cesetleriyle, bazen komutanları...
%32 26,00 ₺ 17,68 ₺
0 kişi
Bu roman kayıp kızların hikâyesi... Onlara ulaşma isteğimin yazıya dökülmüş hâli. Ve onlar bir bağdaki yaban armudu gibi sızlıyor içimin rüzgârlarında. 1983 Maraş Gözetimevi… Elif, İpek, Suzan… Sağlı...
%32 22,00 ₺ 14,96 ₺
0 kişi
Suad Alkan’ın şiirinde gerçekten güzel, derin ve yeni bir şeyler var.Prof. Dr. Mehmet Kaplan Suad Alkan’ın şiiri, çok zengin çağrışımlarla örülü, son derece güzel bir dille yazılmıştır.Prof. Dr. Zeyn...
%32 18,52 ₺ 12,59 ₺
0 kişi
"Ben Mateqi’yim..." "Ne karanlığın ortasındaki aydınlık, ne de aydınlığın içindeki karartıyım ben, tek bir gölgeyim. Ne derlerse desinler, ister karanlıktaki gölge, ister gölgedeki karanlık..." İltica...
%32 13,89 ₺ 9,45 ₺
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti devletinin en kamaşık ve en kadim sorunu literatüre "Kürt Sorunu" olarak geçti ve zaman içinde evrilerek yeni isimlerle adlandırıldı. Sorunların yoğun olarak yaşandığı bölgede;...
%32 17,59 ₺ 11,96 ₺
0 kişi
Türk müziğinin neredeyse her alanında yer alan klarnetin, daha da yaygınlık kazanması ve geleneğinin bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi için hazırlanan “Türk Müziği Sol Klarnet Metodu (II) Usûl ve Ba...
%32 32,41 ₺ 22,04 ₺
0 kişi
Moğol istilasının başlamasıyla binlerce insan, kitleler halinde Anadolu’ya doğru göçe başladı. 1240 yılına gelindiğinde, çoğunluğunu yarı Şaman, yarı Müslüman Türkmenlerin oluşturduğu bu insanlar, Ana...
%32 15,74 ₺ 10,70 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti’nden beri sürüp gelen iskân sorunu, Cumhuriyetin ilk yıllarında Devleti en çok uğraştıran ve siyasi hayatı en çok etkileyen sorunlardan biri olmuştur. Bu çalışmada İskân konusu, mevcut...
%32 20,37 ₺ 13,85 ₺
0 kişi
Adı: Ramazan…Aile; Remazan diye seslenir ona…Sokakta Remo’dur…Mücadele içinde kod adı almıştır ve Çiya (Dağ)’dır artık…Dolayısıyla; bu ülkenin yakın siyasal tarihini bir bellek çizgisi olarak taşıyanl...
%32 20,37 ₺ 13,85 ₺
0 kişi
Bu kitap; şimdilerde Amanos dağlarının eteğinde, bir kolu bilek üstünden, bir kolu dirsekten, bir bacağı diz kapağından kopmuş olan, 68 gençlik hareketinin önemli liderlerinden İbrahim Çenet’in, bunla...
%32 17,00 ₺ 11,56 ₺
0 kişi
Profesyonel din adamları, insanları Kuran’dan uzaklaştırmak için; Kuran’ın zor ve anlaşılmaz olduğu yalanını yüzyıllarca empoze ettiler. Bu yüzden de; Kuran’ın anlaşılması için yüzlerce ciltlik rivaye...
%32 14,81 ₺ 10,07 ₺
0 kişi
Türk müziğinin neredeyse her alanında yer alan klarnetin, daha da yaygınlık kazanması ve geleneğinin bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi için hazırlanan “Türk Müziği Sol Klarnet Metodu (I) Başlangıç S...
%32 32,41 ₺ 22,04 ₺
0 kişi
Edip yüksel, Müslüman bir toplumun yerleşik inanç sistemini sarsan açıklamalarıyla şaşkınlık yarattı ve şimşekleri üstüne çekti. Dinden çıkmış "mürted" mi yoksa dinin özüne çağıran gerçek bir müslüman...
%32 16,67 ₺ 11,34 ₺
0 kişi
Emevilerden başlayan dejenerasyonun bir sonucu olarak dine sokulan hurafeler, hikayeler ve çelişkili rivayetlerin haddi hesabı yoktur. İslam dini diye yüzyıllardır empoze edilen bu hurafeler külliyatı...
%32 16,67 ₺ 11,34 ₺
0 kişi
Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de çok sevilen caz, blues ve popüler müziğin neredeyse her alanında kullanılan saksafonun, daha da yaygınlık kazanması ve bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi düşün...
%32 32,41 ₺ 22,04 ₺
0 kişi
Aslında, bu kitabın en büyük özelliği, hadis, sünnet ve mezhep öğretileriyle anlamları çarpıtılıp kendilerine kör ve sağır edildiğim ayetlerin anlamı ve bağlamı üzerinde yapılan tahrifatları sergileme...
%32 13,89 ₺ 9,45 ₺
0 kişi
"Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; yok mu öğüt alan?" (Kamer, 17)Günümüz Müslümanlarının bildiği ve uygulamaya çalıştığı İslam, yüzyıllar boyu, dine sokulan hurafe ve eklemelerle öylesine bozulmuştur...
%32 23,76 ₺ 16,16 ₺
0 kişi
Kuantum fiziğinin açtığı ufuklardan, yaradılışın, eşya ve varlıkların, âlemlerin sırrını ilk defa bu kitaptan okuyacaksınız. Bu kitabı okuyanlar, 21. yüzyılın, inanılamaz, hayal edilemez olan teknoloj...
%32 16,67 ₺ 11,34 ₺