Özgür Üniversite Kitaplığı Kitapları

Tükendi
0 kişi
Geleneksel İslamcılığın gölgesinde yeni bir siyasal İslam Mısır’da, Türkiye’de, Endonezya’da ve genel olarak Müslüman coğrafyasının bütününde vücut bulmakta: Piyasa İslamı. Batı değerleriyle eklektik...
%28 12,04 ₺ 8,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Ekonomi politikaları ve yeniden iskân politikalarının bir sonucu olarak mülksüzleştirilen, geçim araçlarından koparılan ve hayatta kalabilmelerinin en temel araçları metalaştırılmış bulunan bu insanla...
%28 12,96 ₺ 9,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Ernest Mandel 5 Nisan 1923’te Francfort-le -Main’de doğdu. Babası Bolşevik Karl Radek’in dostu Henri Mandel’dir. XX. yüzyılın en önemli Marksist iktisatçılarından biridir. Fakat Mandel sadece bir Mark...
%28 29,63 ₺ 21,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Kürt isyanları ve direnişlerinin isimleri, amaçları vb. niteliğine ilişkin tüm tanımlamalar, resmi ideoloji tarafından devletin ve egemenlerin çıkarlarına göre yapılmıştır. Bu nedenle Koçgiri İsyanı A...
%28 18,52 ₺ 13,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap Türkiyedeki ekonomik yapıya uluslar arası ekonomik kuruluşların etkisini incelemeye yönelik bir çabanın ürünüdür. Bu bağlamda 1980 sonrası Türkiye ekonomisinin IMF ve Dünya Bankasıyla olan il...
%28 12,96 ₺ 9,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Kapitalist üretim tarzı küçük bir azınlığı zenginleştirip dünya nüfusunun giderek artan bir bölümünü yoksullaştırmakla da kalmıyor, insanlığın geleceğini de tehlikeye atmış durumdadır. Dolayısıyla, se...
%28 12,04 ₺ 8,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Kalkınmaya inanmak, önemli ölçüde nicel olana, rakama, ölçülebilene, rakamın yarattığı tartışılması bile abest gerçekliğe ve bu gerçekliği ölçen-biçen yüce iktisat bilimine inançtır. Zira kalkınmanın,...
%28 12,96 ₺ 9,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki kitapta laikliğin Hristiyanlığa özgü bir şey olduğu saçma düşüncesi gibi Türkiyeye özgü, nev-i şahsına münhasır laiklik anlayışı da teşhir ediliyor. Din-devlet ilişkisi tarih boyunca değiş...
%28 13,89 ₺ 10,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsanlığın ortak serveti olanın bir azınlık tarafından yağmalanmasını bir ilerleme, bir ‘uygarlık göstergesi’ saymak mümkün değildir. Artık, sermayenin hareketi demek olan kapitalist üretim tarzı (bur...
%28 16,67 ₺ 12,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışmada 1982 Anayasası'nda bir çok kez ifade edilen "devietin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" kavramından yola çıkarak, Türkiye'deki devlet-toplum ilişkilerine daha yakından bakılmaya ça...
%28 5,56 ₺ 4,00 ₺
Tükendi
0 kişi
EZLN’nin isyancı komutanlarından Ramona ile El Salvador’un Devrim Önderi Şefik Handal’ın anısına ithal edilen bu kitapta, Latin Amerika’daki yeni yükseliş çeşitli yönleriyle, olanakları olduğu kadar r...
%28 13,89 ₺ 10,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Richard Peet jeopolitik gerçekleri sınıfsal yapılar, ulus devlet ve küreselleşme ile karşılıklı ilişkileri içinde ele alıp gün yüzüne çıkarak mükemmel bir iş başarmış. Aktardığı değerli bilgiler ve kı...
%28 17,59 ₺ 12,66 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsan hakları söylemi, sağdan sola, liberalinden kapitalistine hatta ırkçı faşistine kadar herkesin kendi penceresinden bakarak yorumladığı bir argümana dönüştü. Peki ama insan hakları nedir? İnsan Ha...
%28 4,63 ₺ 3,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Evrim kavramı kuramı gerçeğiMaddenin evrimiCanlının evrimiİnsanın evrimiMaddenin evriminin, organik evrimin, kültürel evrimin kilometre taşlarıJeosfer biyosfer noosfer: nedensellik işlevsellik ereksel...
%28 10,19 ₺ 7,34 ₺
Tükendi
0 kişi
Geride bıraktığımız son kırk yıla 'kalkınma çağı denilebilir. Güney, bu süre içinde kalkınma adına Kuzey'e yetişmeye çalıştı, uzmanlar yakın ve uzak köylere üşüştüler, milyonlarca insan ise ücretliler...
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
Tükendi
0 kişi
1980 yılı Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönemeçtir. Yeniden kompradorlaşma tercihinin hayata geçirilmeye başlandığı yıldır. Dışa açık büyüme, dışa açılma, piyasa ekonomisini restore etme vb. retori...
%28 6,94 ₺ 5,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İslâmiyet’in ve Arap Yarımadasının siyasi birliğinin kurulmasının eşzamanlı olarak ortaya çıkması bir vakıadır. Nitekim birçok Arap tarihçi çoktanrıcı kabileciliğin yerini- tektanrıcılığın almasının,...
%28 12,04 ₺ 8,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Devletin istediği kadar sol olunacaktır; ondan ötesi yasaktır... Hatta bu, kimi zaman ölüm anlamına gelir... Ancak krizin yoğunluğu, kimi zamanlarda da bu alanı öyle daraltır ki, "devletin istediği ka...
%28 4,63 ₺ 3,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Modern Olimpiyat Oyunları, Oyunların her zaman düzenlendiği (antik Olympia gibi) belirli bir "kutsal alan"a bağlı değildir. IOC’den "Olimpik papazlar"ın Olimpiyat Oyunları için seçtiği herhangi bir ye...
%28 11,11 ₺ 8,00 ₺