Palet Yayınları Kitapları

0 kişi
Bu Kitap! Yirmi yıla yakın bir birikim ve tecrübenin sonucunda ortaya çıkmıştır.Her biri titizlikle hazırlanmış 2.000’in üzerinde kelime, dilbilgisi, edat ve deyimsel ifade sorusu içerir. Konu seçim...
%32 40,00 ₺ 27,20 ₺
%32 11,11 ₺ 7,55 ₺
0 kişi
Abdülhak Hamit Tarhan’ın beş ayrı tiyatro eserinde Endülüs’ü konu edindiği dikkati çeker. İspanya’da Müslüman-Arap hakimiyetinin sona erişini anlattığı Nazife ile (1876) başlayan bu seri, tarihin en s...
%32 16,00 ₺ 10,88 ₺
0 kişi
Diaspora denildiğinde dünya kamuoyunda ilk akla gelen Yahudi, Ermeni ve Afrika göçmenleridir. Oysa belki de onlardan daha dramatik ve acıklı diaspora sürecine maruz kalan, halen anayurt özlemi çeken v...
%32 18,52 ₺ 12,59 ₺
0 kişi
Kamu hizmetleri ve bunların finansmanıyla ilgili konular temelede kamu maliyesi ya da kamu ekonomisi tarafından incelenir. Tüm bu meselelerin kukuki boyutu ise mali hukuk tarafından konu edilir. Bu an...
%32 23,15 ₺ 15,74 ₺
0 kişi
İmaj, çok eski zamanlardan beri insanların ve kuruluşların oluşturmak için çaba harcadıkları, oluşmasını arzuladıkları etkileyicilerin başında gelmektedir. Özellikle, hizmet sektöründe faaliyette bulu...
%32 18,52 ₺ 12,59 ₺
%32 14,81 ₺ 10,07 ₺
0 kişi
Gordon Tullock yirminci yüzyılın son çeyreğinin en etkileyici iktisadi yaklaşımlarından olan kamu tercihi teorisinin kurucularından kabul edilir. Bu yaklaşımın etkileyiciliği sadece siyasi olguların i...
%32 16,67 ₺ 11,34 ₺
%32 16,00 ₺ 10,88 ₺
%32 12,96 ₺ 8,81 ₺
%32 16,00 ₺ 10,88 ₺
%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
%32 40,00 ₺ 27,20 ₺
/ 15