Papatya Bilim Kitapları

0 kişi
Java, sınıf ve nesne yapısına dayalı, geniş kütüphanesi bulunan ve oldukça yaygın kullanılan önemli bir programlama dilidir. Bu kitap, Java dilini çok basit bir şekilde örnekler, şekiller ve sorularla...
%10 68,00 ₺ 61,20 ₺
0 kişi
Bu kitabın amacı veritabanı konusunu en temelden başlayıp veritabanı teorisi düzeyine kadar ele almak ve ileri düzeyde veritabanı konularıyla ilişkilendirip veritabanı tasarımı ve uygulamalarının öğre...
%10 78,00 ₺ 70,20 ₺
0 kişi
Bu kitapta; yazılım projelerini başarıyla tamamlamak için bilinmesi gerekli yönetim, proje-planlama ve yazılım kavramları ele alınmıştır. Yönetim alanında birlikte çalışma, iletişim, çatışma çözme ve...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
Bu kitap elektrik-elektronik mühendisliğinde önemli bir yer tutan elektronik devreler konusunu yalın bir diller ele almaktadır. Kitabın kurgusu temel elektronik devre elemanlarının ve onların özellikl...
%10 58,00 ₺ 52,20 ₺
0 kişi
Bu kitap, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için hazırlanmış bir setin üçüncü kitabıdır. B1 düzeyi sınıf içinde uygulamaya elverişlidir. Kitap, alıştırma kitabı ile desteklenmektedir. Kitapta dinle...
%10 78,00 ₺ 70,20 ₺
0 kişi
Veri üretiminin ivmelenen bir hızla arttığı modern dünyamızda veri madenciliği ve makine öğrenmesi en önemli çalışma alanları arasında yer alıyor. Bu kitabımızda, önce, veri madenciliği üzerine temel...
%10 58,00 ₺ 52,20 ₺
0 kişi
Bu eser, üniversitelerde okutulan veritabanı sistemleri derslerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır; hem öğrenciler hem de uygulayıcılar için iyi ve ciddi bir başlangıç kitabı olarak kullanılabilir....
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Arka kapak yazısı. Bu kitap metin kavramı ile ilgili bilgileri belli bir sıra içinde açıklamaktadır. Metin tanımından başlayarak metin içi ve dışı öğeler örnek verilerek açıklanmaktadır. Yine metin aç...
%10 68,00 ₺ 61,20 ₺
0 kişi
Mikrodalga temel konularının öğrenciler tarafından belirli bir derinlikte öğrenilmesini amaçlayan bu kitap; üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, El...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
Günümüzde kanser araştırmaları disiplinler arası bir alana dönüşmüş, bu alanda pek çok farklı türden çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır. Araştırmalarda üretilen verinin çözümlenmesi söz konusu olduğu...
%10 72,00 ₺ 64,80 ₺
0 kişi
Bu kitabın ilk beş bölümünde olasılık teorisinin tüm mühendislik alanlarında kullanılan temel konuları ele alınmıştır. Birinci bölümde olasılık teorisinin aksiyomları ve bunları takip eden önermeler...
%10 68,00 ₺ 61,20 ₺
0 kişi
Enformasyon Teknolojileri dünyasındaki olağanüstü gelişmeler, doğal olarak zaman içerisinde aşama aşama diğer disiplinleri de etkilemeye başlamıştır. Basit istatistik analiz teknikleri, süratle yerler...
%10 45,37 ₺ 40,83 ₺
0 kişi
Arka kapak yazısı. Bu kitap söylem kavramının ve söylem çözümlemesinin ne olduğunu ayrıntılı bir biçimde ortaya koymaya amaçlamaktadır. Herkes söylem kavramını kullansa da ve her yerde söylem çözümlem...
%10 56,00 ₺ 50,40 ₺
0 kişi
Makine öğrenmesi, bilgisayar yazılımlarıyla mevcut verilerden elde edilen deneyimlerin, gelecekteki olayları tahmin etmesine ve modelleme yapmasına imkân veren bir yapay zekâ alanıdır. Yapay Zekânın b...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Arka kapak. Bu kitapta "Sistem Analizi ve Tasarımı" alanına giren konular, genel olarak bilgisayar mühendisliği ve bilişim uygulamaları açısından ele alınmıştır. Kitabımızın ilk bölümünde sistem anal...
%10 58,00 ₺ 52,20 ₺
0 kişi
Bu kitapta, Java programlama dili başlangıçtan ileri düzeye kadar her açıdan ele alınmıştır. Böylesi bir eser bir yazılım tasarımcısının veya bir programcının her zaman elinin altında bulunması gereke...
%10 85,00 ₺ 76,50 ₺
0 kişi
C dilini öğrenmenin en kolay yolu... Ülkemizde büyük kabul gören ve hemen hemen herkesin referans olarak gösterdiği bu eser “C programlama Dili”ni öğretmek üzere hazırlanmıştır. Amacı, bu konuda bir...
%10 62,00 ₺ 55,80 ₺
1 kişi
Bu kitap, sayısal devre tasarımı bilgisine sahip bireylerin donanım tanımlama dili VHDL’i öğrenerek FPGA kartlarında modern tasarımlar yapmak isteyenler için hazırlanmıştır. Kitapta, önce VHDL’in gram...
%10 68,00 ₺ 61,20 ₺
0 kişi
Bu kitap; ister profesyonel olarak çalışan isterse kendi beslenmesi için evinde yemek yapan veya ilgili bölümlerde okuyan kişiler için yazılmıştır; konular yalın ve kısa olarak açıklanarak bireyde gıd...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Bu kitabın amacı, Bilgisayar Bilimine dayalı bölümler için sağlam bir temel oluşturacak, mesleki alanda temel bilgileri kazandıracak ciddi bir kaynak oluşturmaktır. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mü...
%10 85,00 ₺ 76,50 ₺