Papatya Bilim Kitapları

0 kişi
Java, sınıf ve nesne yapısına dayalı, geniş kütüphanesi bulunan ve oldukça yaygın kullanılan önemli bir programlama dilidir. Bu kitap, Java dilini çok basit bir şekilde örnekler, şekiller ve sorularla...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Bu kitabın amacı veritabanı konusunu en temelden başlayıp veritabanı teorisi düzeyine kadar ele almak ve ileri düzeyde veritabanı konularıyla ilişkilendirip veritabanı tasarımı ve uygulamalarının öğre...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Bu kitapta; yazılım projelerini başarıyla tamamlamak için bilinmesi gerekli yönetim, proje-planlama ve yazılım kavramları ele alınmıştır. Yönetim alanında birlikte çalışma, iletişim, çatışma çözme ve...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
Bu kitabın amacı, "Elektrik Devreleri" adlı kitabımızda verilen soruların çözümlerini açıklamalı olarak yapmaktır. Elektrik devreleri adlı ana kitabımızda, ilk olarak temel devre değişkenleri ve bunla...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Bu kitap elektrik-elektronik mühendisliğinde önemli bir yer tutan elektronik devreler konusunu yalın bir diller ele almaktadır. Kitabın kurgusu temel elektronik devre elemanlarının ve onların özellikl...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Bu kitap, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için hazırlanmış bir setin üçüncü kitabıdır. B1 düzeyi sınıf içinde uygulamaya elverişlidir. Kitap, alıştırma kitabı ile desteklenmektedir. Kitapta dinle...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
Veri üretiminin ivmelenen bir hızla arttığı modern dünyamızda veri madenciliği ve makine öğrenmesi en önemli çalışma alanları arasında yer alıyor. Bu kitabımızda, önce, veri madenciliği üzerine temel...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Bu eser, üniversitelerde okutulan veritabanı sistemleri derslerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır; hem öğrenciler hem de uygulayıcılar için iyi ve ciddi bir başlangıç kitabı olarak kullanılabilir....
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Arka kapak yazısı. Bu kitap metin kavramı ile ilgili bilgileri belli bir sıra içinde açıklamaktadır. Metin tanımından başlayarak metin içi ve dışı öğeler örnek verilerek açıklanmaktadır. Yine metin aç...
%10 46,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Mikrodalga temel konularının öğrenciler tarafından belirli bir derinlikte öğrenilmesini amaçlayan bu kitap; üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, El...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Bu kitabın ilk beş bölümünde olasılık teorisinin tüm mühendislik alanlarında kullanılan temel konuları ele alınmıştır. Birinci bölümde olasılık teorisinin aksiyomları ve bunları takip eden önermeler...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Enformasyon Teknolojileri dünyasındaki olağanüstü gelişmeler, doğal olarak zaman içerisinde aşama aşama diğer disiplinleri de etkilemeye başlamıştır. Basit istatistik analiz teknikleri, süratle yerler...
%10 39,00 ₺ 35,10 ₺
0 kişi
Arka kapak yazısı. Bu kitap söylem kavramının ve söylem çözümlemesinin ne olduğunu ayrıntılı bir biçimde ortaya koymaya amaçlamaktadır. Herkes söylem kavramını kullansa da ve her yerde söylem çözümlem...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Makine öğrenmesi, bilgisayar yazılımlarıyla mevcut verilerden elde edilen deneyimlerin, gelecekteki olayları tahmin etmesine ve modelleme yapmasına imkân veren bir yapay zekâ alanıdır. Yapay Zekânın b...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Arka kapak. Bu kitapta "Sistem Analizi ve Tasarımı" alanına giren konular, genel olarak bilgisayar mühendisliği ve bilişim uygulamaları açısından ele alınmıştır. Kitabımızın ilk bölümünde sistem anal...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
1 kişi
Bu kitap, sayısal devre tasarımı bilgisine sahip bireylerin donanım tanımlama dili VHDL’i öğrenerek FPGA kartlarında modern tasarımlar yapmak isteyenler için hazırlanmıştır. Kitapta, önce VHDL’in gram...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Bu kitabın amacı, Bilgisayar Bilimine dayalı bölümler için sağlam bir temel oluşturacak, mesleki alanda temel bilgileri kazandıracak ciddi bir kaynak oluşturmaktır. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mü...
%10 70,00 ₺ 63,00 ₺
0 kişi
Yeni bir bilim alanı olarak kabul edilebilecek Robotik bugün bir çok üniversite ve yüksek okulun eğitim programlarına girmiş ve robotlar bilim kurgu yazılarına konu olma evresinden çıkmış endüstri ve...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Bu kitabın amacı, “Bilgisayar Mühendisliği” ve "Bilgisayar Bilimleri" kapsamına giren teknik konuları öne çıkartmak ve ilgili konular hakkında kalıcı temel bilgiler kazandırmaktır. Bilindiği gibi Bilg...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Bu kitabın amacı, “Mekatronik Mühendisliği” kapsamına giren konuları biraraya getirmek ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine, öğretim yaşamı boyunca verilen dersler hakkında temel bilgileri...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺