Paradigma Akademi Yayınları - Akademik Kitaplar Kitapları

0 kişi
Bu kitap ancak çocuklar ondan zevk alıyorlarsa, iyi bir kitaptır. Yetişkinlerin gözünde klasik de olsa, eğer çocuklar tarafından beğenilmiyorsa, çocuklar için uygun bir kitap değildir. Bu durumda çocu...
%4 27,78 ₺ 26,67 ₺
0 kişi
Anne-Babalar ve Öğretmenler için Etkili İletişim, öncelikle anne-babaların, öğretmenlerin ve eğitimcilerin okul çağındaki çocuklarla başarılı bir iletişim kurmalarını engelleyen güçlüklerin üzerinden...
%4 22,22 ₺ 21,33 ₺
0 kişi
21. yüzyılın ilk çeyreğini yaşadığımız Dünya'da işletmelerin başarılı olmasında ve sürekliliğinin sağlanmasında insan kaynakları yönetimi (İKY) büyük önem arz etmektedir. İKY'ne önem veren ve söz konu...
%25 41,67 ₺ 31,25 ₺
0 kişi
Liderlik geçmişin, bugünün hatta geleceğin en önemli olgularından biridir ve biri olacaktır. İnsanların sosyal birer varlık oldukları düşünülürse, çeşitli büyüklükteki ve nitelikteki grupların içinde...
%4 46,30 ₺ 44,45 ₺
0 kişi
Birinci Bölümde, ekonominin değişen yönlerine dikkat çekilerek, bilgi çağı ve yeni ekonomi hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde, elektronik ticaret kavramı hakkında bilgilere yer verilerek y...
%4 23,15 ₺ 22,22 ₺
0 kişi
Teknolojinin etkisiyle hızla değişen dünyamızda bu etkinin biyoloji bilimindeki yansımalarını güncelliğini koruyan GDO, klonlama, kök hücre ile tedavi, biyolojide nanoteknoloji, kozmetik, hazır gıdala...
%4 90,74 ₺ 87,11 ₺
0 kişi
İslam medeniyeti denilen büyük medeni gelişme ve kül-türel birikime kaynaklık etmiş İslâm dini, kendisine gönül verenlere çok cömert davranmış ve onları yaşadıkları dönemlerin üzerinde yüksek hayat st...
%4 30,56 ₺ 29,34 ₺
0 kişi
Dünya artık ezberlenmiş kalıplara sokulmuş ve geleneksel olarak adlandırılan yöntemlerin aksine hayal gücünün yaşayarak öğrenmenin örnek olay ve performans uygulamalarının sınırsızca kullanıldığı yeni...
%4 28,00 ₺ 26,88 ₺
0 kişi
Altay dilleriyle ilgili teoriyi benimseyen bilim adamları arasında günümüze kadar ortak bir görüş olamamıştır. Altay dillerinin ne ölçüde Ural dilleriyle bir arada anılması gerektiği, Altay dillerinin...
%4 34,26 ₺ 32,89 ₺
0 kişi
Okulöncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve özellikle beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin “hareket, beden eğitimi ve spor pedagojisi” ile ilgili ciddi bir bilgi ve öğretim becerilerine sahi...
%4 35,19 ₺ 33,78 ₺
0 kişi
Bir toplumdaki üretim ilişkileri, toplumsal işbölümü ve mülkiyet ilişkileri, kısaca ekonomik altyapı, kültür, siyasi yapı ve toplumsal yönetim biçimini diğer bir deyişle üst yapıyı belirlemektedir. Tu...
%4 32,41 ₺ 31,11 ₺
0 kişi
Çanakkale Basın Tarihi adlı çalışma Çanakkale'de ilk kez 1923 yılında yayınlanam Çanakkale Vilayet gazetesiyle başlamaktadır. Ancak hiç şüphesiz basın tarihi ele alınırken asıl unsuru bu mesleğini yap...
%4 22,22 ₺ 21,33 ₺
0 kişi
Ülkemizde köy monografilerinin ilk olarak yapıldığı dönemdeki köyler, artık yoktur. Kapitalizm Türkiye'nin her bölgesinde yayılmış ve gelişmiştir. Yerleşim biirmleri arasındaki alışveriler çok daha gü...
%4 26,85 ₺ 25,78 ₺
0 kişi
Bu kitap, programlamaya ilgi duyanlar için temel bilgisayar ve algoritma kavramları ile C# programlama diliyle değişken tanımlamadan, veritabanına uzanan süreçleri adım adım ek bir materyale ihtiyaç d...
%4 27,78 ₺ 26,67 ₺
0 kişi
Ülke ekonomilerinin yapı taşları olan girişimcilerin başarıları ile kalkınma arasında önemli bir bağlantı bulunmaktadır. Girişimcilik faaliyetleri mikro düzeyde hane halkı gelirlerini arttırırken, mak...
%4 22,22 ₺ 21,33 ₺
/ 11