Paradigma Akademi Yayınları - Akademik Kitaplar Kitapları

0 kişi
Toplum - Bilim - Sağlık Akademik Araştırmalar Serimizde De Sağlık, Toplum Ve Teknik Bilimlerin Farlklı Alanlarında Araştırma Yapan Bilim Insanlarına, Araştırmalarını Insanlığın Faydasına Sunabilecekle...
%10 33,00 ₺ 29,70 ₺
0 kişi
The germ for this edited volume sprang from many conversations over the years with the ELT students whom I taught the course entitled ‘Literature and Language Teaching’ in the department of English la...
%10 33,00 ₺ 29,70 ₺
0 kişi
Hızla değişmekte olan küresel dünyada işletmeler; bu duruma kendilerini hazırlamak ve fark oluşturmak için pratik çözüm üretme ve uygulamalar geliştirmeye yönelmektedirler. Teknolojik gelişmelerin ve...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
Millî Edebiyat denilince; genellikle Mehmed Emin, Ömer Seyfeddin, Ziya Gökalp ve Ali Canib gibi bir grup Meşrutiyet aydınının ismi anılır. Fakat Millî Edebiyat’a dâhil olan, hatta Millî edebiyat “rej...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Fosil kayıtlardan da bilindiği üzere, yeryüzünde biz yokken onlar vardı. Yüzbinlerce yıldan beri dünyada varlığını sürdüren böcekler günümüzde tehlike altındadır. Gerek yaşam alanlarının daralması ger...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
İnovatif bir yaklaşım sergileyen ve günümüzde farklılaşmanın bu temelde gerçekleşeceğini ön gören pazarlama aktörleri, Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisinin erken uygulayıcısı olma yarışındadır. De...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
İletişim biçimi ve insan varlığının en önemli özelliklerinden olan dil ve bununla birlikte öğrenim ile öğretimi insanlık tarihi kadar eskidir. Yabancı dil bağlamında en temel özellik ise konuşmak ve a...
%10 24,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
İkiz ve üçüz açık hipotezlerinin ele alındığı bu kitabın ilk dört bölümünde söz konusu açıkların teorik arka planları ve iktisadi/mali etkileşim alanları çeşitli görüşler etrafında ele alınmıştır. Beş...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu çalışmada, öncelikle dil bilgisi ve dil bilgisi öğretimi, Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçeve Programı'na göre dil bilgisi öğretimi, Türkiye Maarif Vakfı 2019 Yabancı Dil Olarak Tü...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
İşletmelerin başarılı ve etkin olmasında sadece üretim süreçleri ve teknoloji yeterli olmayıp çalışanların iş yerindeki davranışları ve eylemleri de bir o kadar önem taşımaktadır. Öte yandan global re...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, Yüzbaşı Cevat Bey’in, hayatını vatan uğruna feda edenlerin isimlerinin “331 Zabitanlarından Harb-i Umumi ve İstiklal-i Milli Şehitleri” kitapçığından ve Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan ve...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Türk denizcilik tarihindeki uzmanlığıyla literatüre değerli eserler kazandırmış bir deniz subayı olan Fevzi Kurtoğlu, tarihe sevgisi nedeniyle gerek askeri gerekse sivil hayatında hiç durmadan eserler...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Çalışmada Bosna-Hersek sorunu, edebiyat sosyolojisi açısından irdelenmiş, sanatın ve toplumun penceresinden Bosna-Hersek sorunun nasıl yansıdığı ortaya koymaya çalışıldı. Burada öncelikle konuya farkl...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Türkler 14. yüzyılın ortalarından itibaren Balkanlara büyük ölçüde egemen oldular. 1389 Kosova Savaşı'nda Sırpların yenilgisi aynı zamanda yedi yüzyıl sürecek olan büyük bir kinin de fitilini ateşledi...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Biribirinden değerli çok sayıda bilimsel araştırmanın, genel okuyucu kitlesinin ilgi ve dikkatinden uzak, dergilerin sayfalarına sıkışıp kaldığı hususu, sıkklıkla dile getirilen hususlardandır. Paradi...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Bu kitap ASP.Net teknolojisi ile C# diline aşina Ext.Net ve Entity Framework'ü merak eden okuyucular için başlangıç düzeyinde hazırlanmıştır. Kitapta kullanılan öğelerin sahip olduğu özellikler ve kul...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Bu kitap ülkemizde su ürünleri eğitimi gören tüm öğrenciler ve akademisyenler için balık immünolojisi alanında temel bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitaptaki her bir bö...
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺
0 kişi
Çalışmamızın ilk kısmında emperyalizmin ve bağlantılı kavramların yorumlanışı üzerinden emperyalizm-odaklı eleştirinin kuramsal hususiyetlerine değinilmiş; sonraki kısımlarda da modern Tük edebiyatınd...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺