Paradigma Yayınları Kitapları

0 kişi
Bir zamanlar sağın ve solun bir anlamı vardı. Ve sağ ile sol hiç bu kadar içiçe geçmemişti.Ulus devletin sonu ve globalleşmenin dayattığı en büyük tehlike olarak gördükleri AB üyeliğinin engellenmesin...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Türkiye’de on dokuzuncu yüzyılın başından bu yana bir entelektüel veya epistemik kirlenme, bu epistemik kirlenmenin yol açtığı bir epistemik kargaşa veya epistemik bunalım yaşanmaktadır. Entelektüel h...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Bu kitap, Kıta felsefesi geleneği konusunda açık, özlü ve kolay okunabilir bir giriş kitabı. Rousseau, Kant, Hegel ve Schopenhauer’den Feuerbach, Marx, Kierkegaard, Dilthey ve Nietzsche’ye ve oradan H...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
2. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Paradigma Yayınları
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Örsle Çekiç ArasındaHüsamettin Arslan • Murat Belge • İsmet BerkanPerihan Mağden • Taha Akyol • Hasan CemalEngin Ardıç • Murat Yılmaz • Cengiz ÇandarMithat Sancar • Serdar Turgut • Cüneyt ÜlseverHasan...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Stendhal'in Racine ve Shakespeare metni günümüz estetik teorilerine belki çok büyük bir katkıda bulunmaz ancak on yedinci yüzyılın klasik estetiğinden, on dokuzuncu yüzyılın romantik estetiğine geçişi...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Okuma Alegorileri, Rousseau, Nietzsche, Rilke ve Proust’ta Figürel Dil yirminci yüzyılın önemli dekonstüksiyonist edebiyat eleştirmeni ve teorisyeni Paul de Man’ın (1919-1983) en dikkate değer ve bu y...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Bu kitap, Descartes’ın opus postumum’u yani ölümünden sonra yayımlanan eserleri arasında yer alan iki metnin çevirisini bir araya getiriyor. La Recherche de la vérité par la lumière naturelle (Fıtrî/T...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Din çağdaş sosyal hayatın anlaşılmasında incelenmesi gereken temel realitelerden biridir. Elinizdeki editasyon metin din denilen realiteyi farklı boyutlarıylaele alan yirmi sekiz makaleden oluşuyor.Ed...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Din Felsefesine GirişAn Introduction To The Philosophy Of ReligionParadigma Yayınları
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Modern Batı'da olduğu gibi Türkiye'de de bilim hakkındaki egemen ya da Ortodoks görüş ''özcülük'' ten muzdariptir. Özcü bilim görüşü, bilimin, bilimi bilim yapan ve onu diğer insani faaliyetlerden ve...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
"Yazmak benim için her zaman bir keşif yolculuğu olmuştur." diyor Richard J. Bernstein bu kitabında. Bu keşif yolculuğunun Objektivizmin ve Rölativizmin Ötesi'ndeki ana uğrakları Kartezyenizm, post-em...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Bilimin Sınırları ve Bilimsel İhtilaflar Türkçedeki birkaç bilim sosyolojisi kitabından biri; Türkiyeli okura cevabını vermeyi umut ettiği soru şu: Bilimin ve bilimsel bilginin sosyolojisi nasıl yapıl...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Kanser Savaşları’nı okumak için 80 milyondan fazla neden var! -Susan Yoachum; San Francisco Examiner-Chronicle- Kanser araştırma müessesesi, asıl problemin araştırma fonlarının eksikliği olduğuna inan...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Dışarı'ya penceresinden bakan Felsefe'nin evi: Mağara, Camera obscura. Felsefe'nin bir ''el''inin olduğu kadar bir de ''ev''inin olduğunu iddia edeceğiz. Platon, bir ''mağarası''nın olduğunu daha önce...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Böylece, hümanist metafizikten koptuktan sonra tarihsel diyaloga ve somut insani varoluşa dönerek, metafizik özne fikri üzerinde duran özgürlük anlayışını terkediyoruz. Bunun temelde gayri insani ve g...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Michel Foucault: Bazı yorumcularına göre bir postmodern, bazı yorumcularına göre bir postyapısalcı, bazı yorumcularına göre de bir postmarksist. Fakat o bütün bu yaftaları açıkça reddeder. Foucault yi...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bazı eserleri artık klasik statüsü kazanmış olan büyük Rus düşünürü Nikolay Berdyaev (1874-1948) özellikle tarih ve toplum felsefesi, felsefi antropoloji, ontoloji ve etik alanlarında yoğunlaşmış çok...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
İngiliz empirizminin ve liberal siyaset doktrininin büyük teorisyenlerinden biri olan John Locke’un felsefesi, birçok filozofun kendi düşüncelerini geliştirirken ilham aldığı veya hesaplaştığı bir mah...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺