Payel Yayınları Kitapları

2 kişi
"Sevgi", insanoglunun gelişmesinin ilk dönemlerinden başlayarak günümüze dek yaşayabilen vazgeçilmez bir duygu, anlam dolu bir sözcük. Hiç kuşkusuz, insanlar varoldukça yaşayacak. Tüm çabalar, uğraşla...
%15 9,26 ₺ 7,87 ₺
0 kişi
Macar filozof ve yazarı olan Georg Lukacs Marksist estetik ve eleştirinin en önemli temsilcisidir. "Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı" adlı bu incelemesinde Lukacs, önce yenilikçi edebiyatın Kafka, Joyce ve...
%15 12,04 ₺ 10,23 ₺
0 kişi
Bu kitap, Sartre’ın çağımızın ünlü yazarları ve kitapları üzerine yazdığı yazınsal denemelerden oluşmaktadır. Faulkner’dan Camus’ye dek birçok yazarı ele alan Sartre, yazınsal eleştiri alanında da güç...
%15 13,89 ₺ 11,81 ₺
0 kişi
Çağımızın büyük düşünürlerinden biri olan Georg Lukacs, ilk kez 1948 yılında yayımlanan bu kitabında, Balzac, Stendhal, Zola gibi yalnız Avrupa yazınını değil, dünya yazınını da etkileyen büyük yazarl...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
%15 25,93 ₺ 22,04 ₺
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
%15 12,04 ₺ 10,23 ₺
0 kişi
Kant'ın doğa ve özgürlük, zorunluluk ve amaçlılık, teorik akıl ve pratik akıl şeklinde bölünmüş felsefi sistemini birlik ve bütünlüğüne kavuşturan üçüncü eleştirisi, "Yargıgücünün Eleştirisi" (1790) d...
%15 23,15 ₺ 19,68 ₺
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
%15 22,22 ₺ 18,89 ₺
0 kişi
Simone de Beauvoir'ın Kadın (Le Deuxième Sexe - İkinci Cins) adlı bu dev eseri Fransa'da ilk yayımlandığı zaman öylesine büyük bir ilgi gördü ki, iki yıl içinde 97 kez basılarak bir rekor kırdı. Kitap...
%15 23,15 ₺ 19,68 ₺
0 kişi
O güne dek yapılmış en iyi on filmi belirlemek üzere Brüksel'de bir araya gelen dünyanın en büyük on film uzmanının hepsi de, Sergey Eisenstein'ın yapmış olduğu Potemkin'in en iyi film olduğu kararın...
%15 23,15 ₺ 19,68 ₺
0 kişi
Simone de Beauvoir'in "Kadın" (Le Deuxieme Sexe-İkinci Cins) adlı bu dev eseri Fransa'da ilk yayımlandığı zaman öylesine büyük bir ilgi gördü ki, ik yıl içinde 97 kez basılarak bir rekor kırdı. kitap...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Simone de Beauvoir'in "Kadın" (Le Deuxime Sexe— İkinci Cins) adlı bu dev eseri Fransa'da ilk yayımlandığı zaman öylesine büyük bir ilgi gödü ki, iki yıl içinde 97 kez basılarak ne rekor kırdı. Kipat b...
%15 18,52 ₺ 15,74 ₺
0 kişi
On beş kitaplık uzun bir şiir olan Dönüşümler, Ovidius'un günümüze ulaşmış öteki yapıtlarından farklı olarak, altılı ölçüleriyle yazılmıştır ve dönüşüm temasıyla birbirine bağlanan mitolojik ve efsane...
%15 25,93 ₺ 22,04 ₺
%15 22,22 ₺ 18,89 ₺
%15 29,63 ₺ 25,19 ₺
0 kişi
Günlük Yaşamın Psikopatolojisi, ruhbilimin yaygınlık kazanmasında Freud'un tüm kitaplarından daha fazla katkıda bulunmuş bir yapıt. Freud, bu kitabı, yüzyılın başında, özellikle kuramlarını değiştirme...
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
0 kişi
Yaşam Yolu - 1 İç savaşın alevlerinin henüz tümüyle sönmediği ve yaşamın daha yeni yeni normale dönmeye başladığı dönemde, 1920 gününde, Eğitim Bakanlığı, o zamanlar genç bir öğretmen olan Anton Semy...
%15 50,00 ₺ 42,50 ₺
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
/ 10