Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar Kitapları

0 kişi
Herhangi bir bilim dalında araştırma yapabilmek ve nitelikli bir bilim insanı olabilmek için, öncelikle o alanın üst dilinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bilimsel bir disiplinin terimlerini ve kavraml...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Çözümlü Diferansiyel Denklemler kitabı Fen, Eğitim ve Mühendislik Fakültelerinin lisans programlarında okutulan Diferansiyel Denklemler dersinin içeriklerine uygun olarak hazırlanan bir kaynak kitap n...
%10 36,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
“Güzellikle elde edilmeyen başarı; güzelce söylenmeyen doğru söz; güzel yapılmayan iyilik; güzel sergilenmeyen iyi niyet, hakikatte elde edilmeyen başarı, doğru olmayan söz, yapılmayan iyilik ve sergi...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
 "Quelle Preposition?" Fransızca’da fiillerin hangi edatı aldığı sorusuna kolay bir çözüm bulmak üzere hazırlanmıştır. Fiillerin aldığı edatlar ve farklı edat kullanımlarındafiilin değişebilen anlamla...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
 DKAB öğretim programının dayandığı anlama temelli öğrenme, sosyal öğrenme, çoklu zeka kuramı ve yapılandırmacılık yaklaşımlarının zorunlu kıldığı "öğrenci/öğrenen etkin öğretme-öğrenme süreçlerinin"...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
Tipoloji kavramının hem dilbilim içinde hem de dilbilim dışı alanlarda birçok kullanımı bulunur. Kavram; temelde, bir olgunun özellikle yapısal türlere ayrılması anlamına gelen “sınıflandırma” ya da “...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Bu kitap, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı alan bilgisi derslerinden biri olan İlkokulda Temel Matematik dersinin konularını içermektedir. Bu içeriğin sunumu, alanlarında yeterli bi...
%10 18,50 ₺ 16,65 ₺
0 kişi
Program geliştirme süreci bir maratona benzer. Bir atletin maraton koşusunun her aşamasında farklı stratejiler izlemesi gibi, program geliştirme sürecinde yer alan profesyonellerin de eğitim sürecinin...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi yeni olmayıp yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ise ilk defa anadili Arapça olanlara yönelik olmuştur. Nitekim bu konudaki en...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
Çağımızda, bilim yarışı baş döndürücü bir hızla devam etmektedir. Bu kapsamda dünyada ve ülkemizde fen bilimleri öğretim programları sürekli güncellenmektedir. Cumhuriyet`in ilk yıllarında da fen bili...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Yirminci yüzyılın başlarındaki mikro dünyaya dair gelişmeler nedeniyle fiziğin mağrur duruşunun yeni araştırmalar ve bakış açılarıyla sorgulanması sonucunda modern fizik konu alanının türediği bilinme...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok dersin öğretim programlarında ve öğretmen yetiştiren kurumların ders içeriklerinde radikal değişimler olmuştur. öğretim programlarındaki değişi...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
“Araştırma, herkesin gördüğünü görmek ve kimsenin düşünemediğini düşünmektir.”Albert Szent Gyorgyi Görsel Araştırma Yöntemleri kitabı, insan yaşamı ve onu çevreleyen dünyadaki simgesel ve imajların an...
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
Örgütsel gelişme, çağa damgasını vuran inanılmaz değişmelere bir yanıt teşkil ettiğinden çok önemlidir. Teknolojik, iletişimsel, politik, bilimsel ve kurumsal boyutlardaki devrim niteliğindeki değişme...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺