Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar Kitapları

0 kişi
Yaşamın hemen her alanında görülen şiddet ve saldırganlık içeren davranışlar, büyük ölçüde kontrol edilemeyen öfkenin sonucudur. Bir anlık öfke kaybı nedeniyle işlenen cinayetler, bozulan ilişkiler v...
%17 32,00 ₺ 26,56 ₺
0 kişi
Bu çalışma da, bir grup akademisyenin böylesi bir probleme, yani değer probleminin önemine ve ona farklı perspektiflerden bakılmasının zorunluluğuna dikkat çekme isteğiyle oluşmuş bir eserdir. Dolayıs...
%17 28,00 ₺ 23,24 ₺
0 kişi
Bu eser orijinal dili olan İngilizce ve nitel araştırma yöntemleri alanında da ilk nitel veri analizi kitaplarından biri olma özelliğini taşıyan temel kitaplardandır. Bu bakımdan kitabın nitel araştır...
%17 42,50 ₺ 35,28 ₺
0 kişi
1985 (1.), 1987 (2.) ve 1989 (3.) yıllarında düzenlenen uluslararası eğitimde yaratıcı drama buluşmalarındaki yaşantılar sonucunda kurulan Çağdaş Drama Derneği’miz kurulduğu 1990 yılından sonra kurums...
%17 28,00 ₺ 23,24 ₺
0 kişi
Monograf... Bilimsel alanlarda özel bir konu, sorun ya da kişi üzerine yazılmış, kendi başına bir bütün oluşturan kitaptır. Bir monografta bilimsel bir alana ait sorun, özel bir görüşle veya bakış aç...
%17 25,00 ₺ 20,75 ₺
0 kişi
Adbilim; dünya dilciliğinde dilbilimin en çok dikkat çeken, üzerinde en çok araştırma yapılan alanlarındanbiridir.  Dildeki özel adları konu edinen bu dilbilim sahasının, kuramsal altyapı eksikliğine...
%17 25,00 ₺ 20,75 ₺
0 kişi
Kip ve kiplik, felsefe ve dil araştırmalarının tarihinde eskiye uzanan kavramlarıdır.Metin ve o metni üreten arasındaki ilişkiyi merkeze alan hemen her çalışma kip ve kiplik incelemelerinin konusuna g...
%17 25,00 ₺ 20,75 ₺
0 kişi
Yirminci yüzyılın başlarındaki mikro dünyaya dair gelişmeler nedeniyle fiziğin mağrur duruşunun yeni araştırmalar ve bakış açılarıyla sorgulanması sonucunda modern fizik konu alanının türediği bilinme...
%17 28,00 ₺ 23,24 ₺
0 kişi
Sizin öğrencilerinize ne söylediğiniz değil, öğrencilerinizin sınıftan dışarıya ne öğrenerek çıktıkları önemlidir. Aktif öğretim, Mel Silberman’ın, Aktif öğrenme: Herhangi Bir Konuyu öğrenmek İçin101...
%17 28,00 ₺ 23,24 ₺
/ 63