Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar Kitapları

Tükendi
1 kişi
14 farklı üniversitede görev yapan alanında uzman ve deneyimli bir kadro ile ortaya konulan bu kitap, öncelikle lisans öğrencileri için bir ders kitabı, yüksek lisans/doktora öğrencileri için bir kayn...
%17 27,78 ₺ 23,06 ₺
Tükendi
%17 20,37 ₺ 16,91 ₺
Tükendi
0 kişi
"Umut, bizatihi Aşk olan bir dosta bir tür çağrı, aynı zamanda, çaresiz bir başvurudur. Umudun temelini teşkil eden doğaüstü öge, kendiaşkın doğası kadar açıktır. Çünkü umut tarafından aydınlatılmamış...
%17 25,00 ₺ 20,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki bu kitap ile hedeflenen temel amaç; yeterli bir istatistik birikimine sahip ve donanımlı sosyal bilimcilerin yetişmesidir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için yazar, üniversitelerde uzun yıll...
%17 22,22 ₺ 18,44 ₺
Tükendi
%17 25,00 ₺ 20,75 ₺
Tükendi
%17 18,52 ₺ 15,37 ₺
Tükendi
%17 32,41 ₺ 26,90 ₺
Tükendi
0 kişi
Ülkemizin sahip olduğu imkânlar ve sorunların anlaşılabilmesi ancak sahip olduğu fiziki coğrafya şartları ve bu şartların şekillendirdiği beşerî yapıyı anlamakla mümkündür. Coğrafya, ilkokuldan başlay...
%17 32,50 ₺ 26,98 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eser sınıf öğretmenliği programı alan bilgisi dersi olan Temel Matematikin konularını tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu tanıtım, alanlarında yeterli bilgi birikimine ve üniversiter deneyime sahi...
%17 28,00 ₺ 23,24 ₺
Tükendi
0 kişi
Farkında olsak da olmasak da, her günümüzün büyük bir kısmını gücün peşinde koşarak geçiriyoruz. Güçlerimiz bazen çatışıyor bazen işbirliği yapıyor, ama sonunda yine de güç oyunlarına düşmeden edemiyo...
%17 22,22 ₺ 18,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Kafkasya, Kuzey Kafkasya ve Güney Kafkasya olmak üzere iki coğrafi bölgeden oluşmaktadır. Güney Kafkasya bağımsız devletlerden, Kuzey Kafkasya ise genel itibari ile Rusya’ya bağlı özerk cumhuriyetlerd...
%17 31,48 ₺ 26,13 ₺
Tükendi
0 kişi
Eğitim programlarının en önemli görevlerinden biri öğrenenlerin ilgi, yetenek ve potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak ve gerçek yaşamın yansıması olan öğrenme ortamları oluşturarak öğrenenleri yaş...
%17 14,00 ₺ 11,62 ₺
Tükendi
0 kişi
Babaları, Wilbur ve Orville Wright kardeşlere çocukken lastik bant ile çalışan helikoptere benzeyen oyuncak bir uçak hediye etmiştir. Wright kardeşler bu oyuncaktan esinlenerek daha büyük biruçak yapm...
%17 14,81 ₺ 12,29 ₺
Tükendi
0 kişi
Matematiksel kavramların anlaşılmasında öğrencilerin bir takım zorluklara sahip olduğu bilinen gerçekliktir. Matematik eğitimcilerinin yıllar süren çalışmalara dayalı olarak belirlemiş oldukları bu zo...
%17 23,15 ₺ 19,21 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, eğitim kurumunun son birkaç yüzyılda geçirdiği dönüşümü anlama çabasının bir ürünüdür. E. Gellner’in ulus-devletin meşru eğitim tekeline sahip olduğu tezi ile E. Durkheim’ın devletin ahlâkî...
%17 25,00 ₺ 20,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Okuduğunu kavrama becerisi, öğretim sürecinin her aşamasında iyi bir akademik başarı elde etmenin temel anahtarı olduğu kadar bireyin yaşam boyunca karşılasacağı metinleri doğru anlama, çözümleme, değ...
%17 32,00 ₺ 26,56 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsan; iki kapılı handa bir yolcu, yürüyen bir varlıktır. Bütün hayatını bu yolda ve handa, anlam üretme ve anlam köprüsü inşa etme üzerine kurar. Anlamı anlamak ve ortak bir anlam dünyası oluşturmak...
%17 16,00 ₺ 13,28 ₺
/ 64