Pelikan Tıp Teknik Yayıncılık - Akademik Kitapları

0 kişi
Toplumun temel yapı taşını oluşturan aile en eski ve varlığını her daim koruyan, en önemli toplumsal kurumdur. Geçmişten bugüne ve toplumdan topluma yapısal olarak bazı farklılıklar gösterse de, her z...
%2 39,50 ₺ 38,71 ₺
0 kişi
Farkına varın; para geliyor, bir şekilde evinize para giriyor. Önemli olan SENİN “paraya bakışın”, evine giren bu parayı “nasıl” değerlendirmek istediğin. İşte seni mali anlamda farklı yapacak ve re...
%2 17,00 ₺ 16,66 ₺
0 kişi
"Sosyal Sorumluluk" insanî ve ahlâki bir boyuttur. İnsanın, karşı taraftan herhangi bir menfaat beklemeden ve kendisini topluma karşı sorumlu hissederek, toplumun değer yargılarına, normlarına, gelene...
%2 30,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
İlk yayınlandığı 1978 yılından bu yana, Lishman Organik Psikiyatri: Nöropsikiyatri Ders Kitabı tüm dünyada nöropsikiyatri ve organik psikiyatri alanında eğitim,klinik uygulama ve araştırmalar için önd...
%2 215,00 ₺ 210,70 ₺
0 kişi
Bu benim ilk kitabım; ama son olmayacak. Batı ülkelerine oranla kitapyazanların son derece az olduğu Türkiye’mizde, her bilgili kişinin bir şeyleryazıp, deneyimlerini başkalarıyla mutlaka paylaşması g...
%2 20,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
Bu kitapla ülkemizde de en yaygın olarak kullanıldığını düşündüğümüz sosyal teknolojilerin genel yapısı, İstatistiksel olarak durumları, sınırlılıkları gibi genel özelliklerinin yanı sıra söz konusu o...
%2 25,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Yenilenmiş bu baskının gecikmesinin birkaç nedeni var. En önemli nedeni, bilgisayar yazılım geliştiricilerinin bir yazılımın her bir yeni versiyonunu çıkarırken önceki versiyonla üretilen belgeleri ta...
%2 69,50 ₺ 68,11 ₺
0 kişi
Assessment in Language Teaching Pelikan Tıp Teknik Yayıncılık - Akademik Kitaplar
%2 30,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
Uluslararası Para Sistemi, ülkeler arasında mevcut döviz kurları ve ödeme ilişkilerini düzenleyen kural, anlaşma ve kurumların oluşturduğu bir bütündür. Uluslararası para sistemi ticari ilişkilerde ya...
%2 21,50 ₺ 21,07 ₺
0 kişi
Ameliyathane Hizmetleri Tekniker ve Hemşire El KitabıPelikan Tıp Teknik Yayıncılık
%2 65,00 ₺ 63,70 ₺
0 kişi
Bu yayın, bu ders kitabını ve "Hemşirelik Araştırmasının Esaslarına İlişkin Çalışma Rehberi"ni içeren eki üzerinde çalıştığımız sekizinci zamana işaret etmektedir. adlı İnternet sitesinde, öğrenci içi...
%2 95,00 ₺ 93,10 ₺
0 kişi
Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti TarihiPelikan Tıp Teknik Yayıncılık Akademik Kitaplar
%2 27,00 ₺ 26,46 ₺
0 kişi
Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Bağlamında Telekomünikasyonda Serbestleşme Pelikan Tıp Teknik Yayıncılık - Akademik Kitaplar
%2 7,50 ₺ 7,35 ₺
0 kişi
Sözcükler kelimenin zihin algısının belirli bir lisandaki izdüşümüdür. Bu sebeble yabancı dilden Türkçeleştirilen diş hekimliği sözlükleri kaçınılmaz olarak, kaynağını aldığı dili kullanan toplumların...
%2 80,00 ₺ 78,40 ₺
0 kişi
Bu kitap; Türk Silahlı Kuvvetlerinde 2001 yılından beri istihdam edilen sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay ile 2011 yılında mevzuata giren sözleşmeli erbaş ve er statülerine başvurmak isteyenlere...
%2 23,15 ₺ 22,69 ₺
0 kişi
Oklüzal Morfoloji Pelikan Tıp Teknik Yayıncılık - Akademik Kitaplar
%2 32,41 ₺ 31,76 ₺
0 kişi
Günümüzde tüm ana branşların yan dalları kuruldu. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde başasistanlık kadrosu uzun zamandır mevcuttur. Kadın hastalıkları ve doğum branşın...
%5 55,00 ₺ 52,25 ₺
0 kişi
Dünyadaki rekabete dayanan ekonomik sistem içerisinde ticaret, mal ve hizmetlerin sürekli olarak kaliteyi geliştirmek, maliyetleri düşürmek, sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümlemek, ürün ve hizmetler...
%2 35,00 ₺ 34,30 ₺
0 kişi
Günümüzde öğrencilerden günlük yaşantıda ya da iş yaşamında karşılaştığı bir problemi ya da sorunu çözebilen bireyler olmalarını beklemekteyiz. Bu nedenle yapılandırmacı yaklaşım benimsenmeye ve uygul...
%2 20,00 ₺ 19,60 ₺