Pencere Sağlık Eğitim Yayınları Kitapları

0 kişi
“Aklında tut” sözel işitsel belleği geliştirmek amacıyla hazırlanmış alıştırmalar içeren bir çalışma kitabıdır.Çocuktan, ona söylenenleri (sayı, renk, şekil, sözcük, cümle vb.) istenen süre boyunca ak...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
“öykülerle dinle düşün yanıtla” Dil Becerileri Dizisi’nin dördüncü kitabıdır. İşitsel beceriler ve dinleyerek anlamanın yanısıra okuduğunu anlama becerilerini güçlendirmeyi de hedefleyen bir çalışma k...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
"duy işit dinle kavra" Dil Becerileri Dizisi'nin ilk kitabıdır, işitsel sözel becerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir rehber kitaptır.ilk bölümde; işitme, işitsel işlemleme süreçleri ve sorunl...
%20 57,00 ₺ 45,60 ₺
0 kişi
Okumayı Geliştirme Dizisi’nin beşinci kitabıdır.Okuyorum anlıyorum yapıyorum’da temel amaç, okumayı yeni öğrenen çocuğun bu becerisini pekiştirmek ve okumanın “anlama” dönüştüğünü görmesini sağlamaktı...
%20 64,00 ₺ 51,20 ₺
0 kişi
Heceden okumaya, okumayı geliştirme dizisinin ilk ürünüdür. Kitap görünümünde bir kart oyunudur. Oyunun ön hazırlığı, kuralları ve farklı oyun seçenekleri "oyunlar nasıl oynanır" bölümünde ayrıntıları...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
"ABC alfabe" Okul öncesi dönemdeki çocuklarımızın harflerle tanışmasını sağlamak üzere hazırlanmış bir eğitim kitabıdır. Harfleri ya da sözcükleri çizme, boyama, harfler ve sözcüklerdeki benzerlikleri...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
"Haydi Çizelim 2" karalamadan çizmeye geçmiş olan çocukların bu çizgilerini biraz daha biçimlendirmeyi, yazı yazarken kullanacakları şekillere alışkanlık kazandırmayı hedefleyen bir alıştırma kitabıdı...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Düşünme Becerileri Dizisi'nin ikinci kitabıdır.Okuma yazmayı öğrenmiş olan çocuğa, bu becerisini kullanarak daha da geliştirme olanağı verir. Harfler aracığıyla problem çözme, uslamlama, akıl yürütme...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
"dinle kavra uygula" Dil Becerileri Dizisi'nin üçüncü kitabıdır, işitsel sözel becerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir rehber kitaptır."dinle kavra uygula" daki çalışmaların hazırlanış amacı,...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
"ses hece sözcük cümle" Dil Becerileri Dizisi'nin ikinci kitabıdır, fonolojik farkındalığı; konuşma seslerini tanıma, bir sözcüğü oluşturan sesleri ayırt etme yetisini geliştirmek amacıyla hazırlanmış...
%20 39,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Düşünme Becerileri Dizisi'nin dördüncü kitabıdır.Anlama, kavrama, bilgiyi kullanma, akıl yürütme, mantıklı - eleştirel düşünebilme, var olan bilgiyi yeni duruma uyarlayabilme böylece yargıya varma ya...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
Düşünme Becerileri Dizisi'nin üçüncü kitabıdır.Çocuğun bir görevi yerine getirebilmesi için gereken dikkat, yönergeyi bütünüyle algılama, kavrama, akılda tutma, istenilen sıraya dikkat etme, tüm bilgi...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
“Pür dikkat dinle pür dikkat oyna” dil becerileri dizisinin beşinci ürünüdür ancak bu bir kitap değil, kitap görünümünde bir oyundur. İçinde ayrıntılarıyla anlatıldığı gibi kesilip hazırlandığında 2-4...
%20 36,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Düşünme becerileri dizisinin yedinci kitabıdır. Verilen yönergeye dikkatini yoğunlaştırma, yönergeyi bütünüyle algılama, kavrama, akılda tutma istenen sıraya dikkat etme, bilgileri birbiri ile ilişkil...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Düşünme Becerileri Dizisi'nin altıncı kitabıdır.Çocuğumuzun takvimi; gün, ay, mevsim, yıl, kavramlarını çeşitli akıl yürütme çalışmalarında kullanabilecek ölçüde ayrıntılı olarak kavrayabilmesini, ayn...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Düşünme Becerileri Dizisi'nin beşinci kitabıdır.Çocuğumuzun nesnelerin uzaydaki konumlarını algılama becerisinin gelişmesini, ileri/geri, yukarı/aşağı, sağ/sol, ana ve ara yönler gibi kavramları çeşit...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
"Haydi Çizelim 1" çocukların kalem kağıtla tanışmalarını ve karalamadan çizmeye geçmelerini hedefleyen iki alıştırma kitabının birincisidir. Çocuktan istenen belli noktalar arasında istenen yönde çizg...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
“sözcükten kavrama” dil becerileri dizisinin altıncı ürünüdür. Kitap değil, kitap görünümünde bir kart çalışmasıdır. Kesilip hazırlanan kartlardan oluşur. Yapılacak çalışmalar yönergede ayrıntılarıyla...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Düşünme Becerileri Dizisi'nin yedinci kitabıdır.Çocuğumuzun kendini ve çevresini tanıma, kendini ifade etme, başkalarının duygularını, düşüncelerini, sözlü-sözsüz, dolaylı-doğrudan iletilerini anlama,...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
“uyakları öğrenelim” Dil Beceriler Dizisi’nin yedinci kitabıdır. Sessel (fonolojik) farkındalık becerisi kazandırıp işitme ve dil becerilerini geliştirmeyi, işitsel belleği, işitsel dikkati güçlendirm...
%20 33,00 ₺ 26,40 ₺