Phoenix Yayınevi Kitapları

%28 21,30 ₺ 15,34 ₺
0 kişi
Sinema sanatı ilk yıllarında toplumlardaki siyasal, sosyal, ekonomik gelişmelerin yanı sıra en çok diğer sanat dallarında meydana gelen gelişmelerden etkilenmiştir. 1910’lu yıllarda sinemanın bir sana...
%28 16,20 ₺ 11,66 ₺
0 kişi
Kültürel çeşitlilik olgusu ve özellikle göçlerden sonra oluşan azınlık gruplar, bugün Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde toplumsal ve siyasal gerilimlerin nedenlerinden biri olarak karşımıza çık...
%28 23,15 ₺ 16,67 ₺
%28 18,52 ₺ 13,33 ₺
0 kişi
İktidarda Sosyal Demokrasi, yönetimde bulunan sosyal demokrat partilerin yönetim biçimlerini karşılaştırmalı bir şekilde inceliyor. Yazarlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Fransa’da, Almanya’da, Ho...
%28 37,04 ₺ 26,67 ₺
0 kişi
Toplumlar neyi hatırlar? Nasıl hatırlar? Geçmişe referans vermeyen bir bugün ve yarın mümkün olmadığına göre, geçmiş nasıl kurulur? Hatıralar, neye yarar? Hatırlama ve unutma üzerine düşünmek, tarihe...
%28 21,30 ₺ 15,34 ₺
%28 41,67 ₺ 30,00 ₺
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Küresel Güney’de Sosyal Demokrasi, küresel ölçekte merkez olarak kabul edilen ileri derecede sanayileşmiş ülkelerin haricinde, Küresel Güney olarak adlandırılan merkez dışındaki ülkelerde, hakların kü...
%28 34,72 ₺ 25,00 ₺
%28 21,30 ₺ 15,34 ₺
0 kişi
Dış gerçeği ve insanı algılayış biçiminin arka planındaki toplumsal, bilimsel, felsefi, dinsel, siyasal ve bütün bunların temelindeki ekonomik gelişmelerin payı yadsınamaz. Batı’nın ürünü olan roma...
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
1 kişi
Stephen King, Ursula K. LeGuin, Terry Pratchett, Anne McCaffrey, Orson Scott Card ve George R. R. Martin gibi modern fantastik edebiyatı şekillendiren ünlü isimlerden yepyeni, davetkar öyküler... "Ef...
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Sosyoloji nedir? Sorusunun cevabını vermek kolay olarak görülse de oldukça zordur. Bu zorluk, kavramın ifade bulacağı somutlamaları yapmanın güçlüğünden kaynaklanmaktadır. Bu durum sosyolojinin diğer...
%28 34,72 ₺ 25,00 ₺
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Batı'da 1970'lerin kültürel devrim ortamında yaşanan Feminizm tartışmaları ve bu tartışmaların dümen suyunda gelişen özgürleşme hareketleri, cinsiyetin esasen ortak pratikler aracılığıyla, çıkar ve ik...
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Erhan Akarçay, Beslencenin Sosyolojisi kitabında yeme içme gösterisinin altında yatan sosyolojik ilişkisellikleri orta ölçekli bir kent üzerinden ele alıyor. Yazar siyasetsizleştirilmiş bir alanı orta...
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
• Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişme – Faruk Alpkaya • İktisadi Yapılar, Türkiye ve Değişim – Serdal Bahçe ve Benan Eres • Cumhuriyet Dönemi’nde Siyasal Gelişmeler: Tarihsel-Sosyolojik Bir Değerlendi...
%28 65,00 ₺ 46,80 ₺
0 kişi
Bu çalışmada, sınırlar ölçüsünde Antikçağ’dan Yeniçağ’a ‘çocuk’ ve ‘çocukluk’ olgusunun kabulü ile bu alanda yüzyıllar boyunca yaşanan şaşırtıcı ve giderek dramatik hale gelen değişim irdelenmekte; ar...
%28 20,83 ₺ 15,00 ₺