Phoenix Yayınevi Kitapları

1 kişi
Giyotin Takımı, bizi Meksika tarihinin en heyecan verici dönemlerine götürüyor. Avukat Feliciano Velasco y Borbolla de la Fuente, en ünlü icadı olan giyotini, Meksika Devrimi’nin ünlü ihtilâlci genera...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Bu kitap bir biyografi, bir anı ya da belli bir dönemin tarihsel karakteristiğini açıklamak amacıyla kaleme alınmış bir araştırma değildir. Bu kitapta farklı yaşlara, farklı konumlara ve doğal olarak...
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Kültürel çeşitlilik olgusu ve özellikle göçlerden sonra oluşan azınlık gruplar, bugün Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde toplumsal ve siyasal gerilimlerin nedenlerinden biri olarak karşımıza çık...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Fransız reklamcı Jacques Seguela’nın “Televizyon, insanların günlük gevezeliğidir.” dediği tarihin üzerinden çeyrek yüzyıldan fazla zaman geçti. Fakat bu süre içinde Seguela’nın sözünü ettiği hakikat...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
İktidarda Sosyal Demokrasi, yönetimde bulunan sosyal demokrat partilerin yönetim biçimlerini karşılaştırmalı bir şekilde inceliyor. Yazarlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Fransa’da, Almanya’da, Ho...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
İşçi sınıfının politik iktisadı doğrudan doğruya kolektif işçinin toplumsal üretkenliğine ve işbirliğinin meyvelerini işçilerin ele geçirmelerini (sermaye devresinin her gün uğradığında ve esas olarak...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Toplumlar neyi hatırlar? Nasıl hatırlar? Geçmişe referans vermeyen bir bugün ve yarın mümkün olmadığına göre, geçmiş nasıl kurulur? Hatıralar, neye yarar?Hatırlama ve unutma üzerine düşünmek, tarihe v...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Bilim Savaşları: Modern Bilim İmgesinin Dönüşümü, temelleri Kopernik Devrimi ile atılan ve ancak 19. yüzyılda bir bütünlüğe kavuşan modern bilim imgesinin 20. yüzyılda geçirdiği büyük sarsıntıları ve...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
Eleştirel realist bir sosyal bilim yaklaşımının bazı metodolojik içerimlerini tartışmayı hedefleyen bu kitapta eleştirel realizmin bazı temel ontolojik ve epistemolojik iddiaları ele alınmakta ve bu i...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Küresel Güney’de Sosyal Demokrasi, küresel ölçekte merkez olarak kabul edilen ileri derecede sanayileşmiş ülkelerin haricinde, Küresel Güney olarak adlandırılan merkez dışındaki ülkelerde, hakların kü...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Mekan, tarih boyunca üzerinde kontrol ve disiplin kurmak için yoğun mücadelelerin sergilendiği bir özelliğe sahip. Mücadele Spinoza’nın deyimiyle büyük harfle başlayan İktidar yani Potestas ile küçük...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Dış gerçeği ve insanı algılayış biçiminin arka planındaki toplumsal, bilimsel, felsefi, dinsel, siyasal ve bütün bunların temelindeki ekonomik gelişmelerin payı yadsınamaz.Batı’nın ürünü olan roman, f...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Sosyoloji nedir? Sorusunun cevabını vermek kolay olarak görülse de oldukça zordur. Bu zorluk, kavramın ifade bulacağı somutlamaları yapmanın güçlüğünden kaynaklanmaktadır. Bu durum sosyolojinin diğer...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
Günümüz sosyolojisi; kuramsal bakımdan oldukça çeşitlidir, çok geniş bir konu aralığını kapsar ve toplumları analiz etmek için geniş bir yelpazedeki araştırma yöntemlerini kullanır. Sosyolojinin bu öz...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Batı'da 1970'lerin kültürel devrim ortamında yaşanan Feminizm tartışmaları ve bu tartışmaların dümen suyunda gelişen özgürleşme hareketleri, cinsiyetin esasen ortak pratikler aracılığıyla, çıkar ve ik...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
Müslümanlara Kur’an’da “Siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, doğruyu emreder, yanlıştan men edersiniz ve Allah’a iman edersiniz” ayetiyle güvence verilir. Bu ayete samimiyetle inanıp Mu...
%20 275,00 ₺ 220,00 ₺
0 kişi
Erhan Akarçay, Beslencenin Sosyolojisi kitabında yeme içme gösterisinin altında yatan sosyolojik ilişkisellikleri orta ölçekli bir kent üzerinden ele alıyor. Yazar siyasetsizleştirilmiş bir alanı orta...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
• Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişme – Faruk Alpkaya • İktisadi Yapılar, Türkiye ve Değişim – Serdal Bahçe ve Benan Eres • Cumhuriyet Dönemi’nde Siyasal Gelişmeler: Tarihsel-Sosyolojik Bir Değerlendi...
%20 70,00 ₺ 56,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmada, sınırlar ölçüsünde Antikçağ’dan Yeniçağ’a ‘çocuk’ ve ‘çocukluk’ olgusunun kabulü ile bu alanda yüzyıllar boyunca yaşanan şaşırtıcı ve giderek dramatik hale gelen değişim irdelenmekte; ar...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
John Rawls tarafından yazılan Bir Adalet Teorisi belki de yirminci yüzyılın ahlak ve siyaset felsefesi üzerine yapılmış en önemli çalışmasıdır, Kant’ın ve Mill’in çalışmalarının yanında duran bir klas...
%20 60,00 ₺ 48,00 ₺