Post Yayın Kitapları

0 kişi
“Tarihi roman okumak hevesim hiç bitmedi. Elinizdeki “100.000” belgesel tadında tam bir tarih romanı. Abartı yok, masal ve mitolojik tasvir yok.”- Adem Alan“Özellikle ‘Ölüöne’ romanında gördüğümüz böl...
%28 29,00 ₺ 20,88 ₺
0 kişi
Birinci Dünya Savaşı sonrasında dört bir yandan düşman işgaline uğrayan bir vatan… Bu vatanı kurtarmak için yedisinden yetmişine, yaşlısından gencine, kadınından erkeğine şahlanan bir millet… Ve istik...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Şu Bizim Bektaşîler, Bektaşîlerce "Nasipsiz Bektaşî" olarak nitelendirilen Dr. A. Yılmaz Soyyer'in yeni bir çalışmasıdır. Nasip ya da ikrar, Bektaşî olabilmenin ilk adımındaki törendir ve Bektaşîler b...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
İnsan olmak onun kim olduğu ve ne olduğu ile ilgili olup bunlar doğuştan kazanılan şeyler değildir. Kişi önce kim olduğunu bulur ve kendi olur. Sonra kendini yener ve O olur. O aynı zamanda hiçtir. Ba...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
"Çerağlar Uyanırken", ismini Bektaşi ayin-i cemlerinde çerağların uyandırılışından yani mumların yakılışından almakta…Roman, 1826'da Bektaşi tekkelerinin kapatılması döneminde idam edilen Üsküdar Bekt...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
1 kişi
Birinci Dünya Savaşı boyunca dahi kaybedilmemiş bu topraklar, Misâk-ı Millî’nin ruhunu, özünü ve sınırlarını oluşturan şehirler arasında yer almaktadırlar. Günümüzde bu bölgede yaşanan acının ve dramı...
%28 48,00 ₺ 34,56 ₺
0 kişi
Toplum önderlerinin asli vazifesi tarihi ve klasik değerleri bir başvuru kaynağı olarak gündemde tutmak; karşılaşılan problemlere çözüm geliştirirken bu kaynakların da söz sahibi olacağı çağdaş, reali...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
Yıl 1925, cumhuriyet henüz ilan edilmiş ve bütün Mevlevî tekkeleri kapatılmış; Galata Mevlevîhânesi'nin aşçı dedesi Âlî Dede, kapatılış kararıyla beraber işsiz kalmıştır. Hem Çanakkale hem İstiklâl sa...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Orta Asya’nın muhtelif bölgelerinde hayatlarını göçebe olarak devam ettiren Moğollar, XIII. yüzyılın başlarından itibaren Doğu ve Batı arasında muazzam bir güç haline gelmeye muvaffak olmuşlar ve Ceng...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Ön Türkçe ne zaman oluşmuş olabilir?Bulgarca Türkçenin bir lehçesi midir?Eski Türkçe nerede başlar nerede biter?Orta Türkçe terimi ile hangi tarihî dönemi anlamalıyız?Yeni Türkçe terimi ile ne kastedi...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Atsız’ın fikri bazda ve adliye koridorlarında mücadele ettiği şahısların çoğu, bir dönem vatan haini damgası yemelerine rağmen, belli çevreler tarafından el üstünde tutulmaya devam edilmişler, günümüz...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
“Semender kendi ateşinin küllerinden kendini oluşturan mitolojik kuştu ve beni hayat suyu ile telepatik sarmalamaya başlamıştı. Biraz sonra kaliteli bir duruş, bir hoş endam geliverdi. Ten diliyle ses...
%28 44,00 ₺ 31,68 ₺
0 kişi
Osmanlı tarihinin kuruluş dönemi ve ilk asırlarına ait yazılı ana kaynaklardan olan Anonim Tevârîh-i Âl-i Osmanlar üzerinde ilk ciddi ve ilmî çalışmalar Osmanlı tarihi ile meşgul olan Avrupalı tarihçi...
%28 45,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
Dr. Senaullah tarafından yazılan elinizdeki eser, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun gerileme devresini konu almaktadır. Söz konusu eser, siyasi tarihin üzerinde durmanın yanı sıra bahse konu olan geril...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
“Gelecek geçmişin içinde saklıdır.” atasözünü çok anlamlı buluyorum.Ülke geçmişini öğrenmek gibi kurumların geçmişini de öğrenmenin sadece yararlı değil gerekli olduğuna da inanıyorum. Ancak geçmişi b...
%28 60,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Sevdalı Bir Yelpaze O, Kalubeladan beri mevcuttu. Bütün evrenden süzülürdü. Avuç içlerinde, derûnda, diplerde, aşk râşelerinde, muhabbetin esrarlı bahçelerinde, seyrana çıkılan efsunlu göklerde… “D...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Yıllardır çabaladığım iç Asya Türkleri hakkındaki  çalışmalarım nihayet bir kitap haline gelerek, meslektaşlarımın ve Tarih dostlarının ilgisine sunulmuştur. Öncelikle ifade etmeliyim ki, üç kıtada me...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
“Genç bir kız; başını tülbentle tuhaf bir biçimde bağlamış, kollarında onlarca kesik izi, kendinden geçmiş, iki ayağının üzerinde, küçücük bir yer kaplayacak biçimde çökmüş, arada bir ileri geri salla...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Tanzimat dönemi, Türk tiyatro tarihi açısından bir yandan Batılı tiyatro anlayışı ile tanışılan diğer yandan Osmanlı modernleşmesinin hız kazanarak kültürel ve sosyal değişim sancılarının yaşandığı bi...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser 9. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Rus Devleti’ni idare eden Rurik ve Romanov hanedanları hakkında siyasi ve askerî tarihleri öncelikli olarak bilgiler içermektedir. Kitapta Rus...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺