Pruva Kitapları

0 kişi
1976-1980'li yıllar Türkiye'sinde özellikle bir kesimin düşünüş biçimini, kültür, edebiyat, eğitim ve insan kavrayışını bir dizi olay etrafında anlatan Militan Kahvesi, dönemin siyasal-ideolojik geril...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Şatahat serisinin üçüncü kitabı Yok Yok’da Mehmet Harmancı, tanıklardan dinlenmiş, şifahi kayıtlardan derlenmiş, yazmalardan alınmış, genel ağdan seçilmiş; bakıp da görmediğimiz, görüp de bakmadığımız...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Özlem Göktaş, Kuşlu Süveter’de düşle gerçek arasındaki naif çizgiyi ihlâl etmeden kuruyor öykülerini: Bu dar alanda başarıyla yakalıyor insanı. Belki kısmen unuttuğumuz ama yabancısı olmadığımız hassa...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Şair için uğraş, türlü türlü... Ama bu uğraşlar şiir etrafında dö­nenip durmaktaysa o zaman şiir damar sertliğine yakalanmıyor. Nereden çıkıp, hangi yatakta akıp hangi ummana döküldüğü bel­li olan soy...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Yunus Develi, anlattığı hikâyelerle sizi, tarihin kırılma anlarına şahit olmaya çağırıyor. İnsanın yaratılış hikâyesiyle açılan Perde, Hz. Musa’nın yaşadıklarıyla İkinci Perde’ye dönüşüp Peygamberimiz...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
1 kişi
Türkçenin bilinen en eski yazılı metinlerinin incelendiği Köktürkçe, dil mirasımızı anlama çabasının ürünüdür. Atalarımızın düşünce, his, hayal ve öngörüleriyle gelecek kuşaklara tavsiyelerini, zamanı...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Türkçenin hikâye etme geleneğinin en başında Dede Korkut Hikâyeleri vardır. Bu metinlerin dili ve anlatımı; bugün, yarın ve uzak gelecekte önemini yitirmeyecek.Somuta dayalı bir medeniyet ve yaşayış b...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
Serdar Kacır, İ Hâli’yle insan olmanın hâllerini, bu hâllerin insana yüklediklerini mistik ve idealist bir şiir diliyle sunuyor. Şehir hayatının ilişkilerde, insanın ‘kendi’ olma mücadelesinde nasıl b...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İber Yarımadası’nda, 700’lerde yaşanan köle isyanlarını, kölelerin çileli hayatlarını anlatan Endülüs’te Aşk, bir özgürlük romanı. Kölelik kurumu ve kölelerin hayatı… Köle isyanları; asîlerin düzensiz...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
İstanbul’un renkleri, motifleri ve hayaliyle Hereke’de, dokunması bitmeden dokumacısının evlenemeyeceği bir halının dokunma süre-cini anlatıyor Yedi Dağın Çiçeği.Bir halıdan, halının dokunduğu kültüre...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Avrupa’da yaşayan Türkler, uzun yıllar önemli olayların, önemli hikâyelerin içinde buldu kendilerini. Bazen kahramanı, bazen izleyicisi oldular Avrupa’da geçen zamanın. Ama şimdiye değin yaşadıklarını...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Sanat, kurucu sosyologların bütün ilgisizliğine rağmen on sekizinci yüzyılın ikinci yarısından beri sosyolojik bir perspektifle ele alınmaya devam ediliyor. Sosyoloji öncesi sayılan uzunca bir geçmişt...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Dijitalleşme süreci, günlük hayatımızın pratiklerini, toplumsal ve kültürel süreçlerini köklü dönüşümlere maruz bırakan, tarihin önemli kırılma evrelerinden. Nüfuz alanı, çarpan etkisiyle sürekli geni...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Keşmir, Kandahar gibi Afgan şehirleriyle Hindistan’da oluşmaya başlayan Binbir Gündüz Masalları; Isfahan, Bağdat, Basra, Musul, Şam, Kahire gibi Orta Doğu şehirlerine; Kazan, Tataristan gibi Orta Asya...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Ölüme Bir Adım’ın ana izleğinde günlük hayatın sıradanlığı içinde sıradışı ayrıntılar bulunuyor. Bu yüzden okur, her öyküde kendine kolaylıkla bir yer edinebiliyor; yanı başında yaşanan olayın kahrama...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Keşmir, Kandahar gibi Afgan şehirleriyle Hindistan’da oluşmaya başlayan Binbir Gündüz Masalları; Isfahan, Bağdat, Basra, Musul, Şam, Kahire gibi Orta Doğu şehirlerine; Kazan, Tataristan gibi Orta Asya...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Modernite karşısında, insan ve insanın sosyal ilişkilerinin ‘indirgendiği’ düşüncesinden yola çıkan bazı sosyal, kültürel ve düşünsel faaliyetler; bir ideolojiye dönüşen modernite realitesine karşı ay...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
İyi şiirin ne belirgin bir şekli, ne adresi, ne yol işareti vardır. Onu sadece ararsınız, bulmak garantisi asla olmayan bir arayışla ararsınız. Onca zahmete katlanarak arasınız çünkü bulduğunuzda o...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İnsanlığın ilk hikâyesini, hikâyelerin hikâyesini bilmeden bütün hikâyelerin boşlukta kalacağını, boşlukta dönüp duran hikâyelerle vakit geçirmenin anlamsız olacağını düşünen yazar, dünyanın sessizlik...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Friedrich Engels, Jenny Marx’ın mezarı başında şunları söyler:“Böylesine keskin bir zekâya sahip bir kadın, eleştirel bir akıl, siyasî olgunluk, büyük bir enerji, coşkun bir karakter ve yoldaşları i...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺