Rağbet Yayınları Kitapları

0 kişi
14 asır önce yaşamış olan evrensel peygamber (sav) ile aramızda bu denli uzun bir sürenin bulunmasından dolayı, hiçbir çaba göstermeksizin, bir takım metod ve bilgilere sahip olmaksızın O'nu ve hadisl...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
İslam'ın temel kaynaklarından biri olan Sünnet'in, mahiyeti, kaynağı, tespiti, bağlayıcılığı ve anlaşılması konularında sahabeden başlamak suretiyle İslam tarihi boyunca farklı değerlendirmeler yapılm...
%32 36,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Fert ve toplum olarak insanı dinî-ahlâkî anlamda en ideal seviyeye ulaştırabilecek bir potansiyele sahip Kur’an’a, manevî değerlerden yoksun modern hayatın girdabında kaybolmaya yüz tutan günümüz insa...
%32 26,00 ₺ 17,68 ₺
0 kişi
İnsanın bigane kalamadığı en temel tecrübelerden biri olarak iman, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Yüzyıllar boyu, bütün dinler, muhatap aldıkları insanları, hep imana davet etmiş, in...
%32 28,00 ₺ 19,04 ₺
0 kişi
Mor Filüksinos Hanna Dolapönü yirminci asrın son Mardin Metropoliti'dir. Geçtiğimiz yüzyılda Süryani Ortadoks Kilisesi'nin öne çıkmış en mühim dini figürü ve en mümbit bilim insanıydı. Kendisi Süryani...
%32 12,00 ₺ 8,16 ₺
0 kişi
Sosyal politika ekseninde toplumsal olayları ve grupları ciddi bir şekilde ele alan çalışmalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Ali Seyyar, psikolojik ve sosyal hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan dini; so...
%32 24,00 ₺ 16,32 ₺
0 kişi
Farklı bir bakış açısıyla ‘‘çevre’’yi ele alan Dr. Vehbi Karakaş diyor ki : ‘‘Bilindiği gibi çevre, sadece içinde yaşadığımız alem; hava, toprak, su, deniz, orman, hayvan, kısaca doğa değildir. Biz...
%32 24,00 ₺ 16,32 ₺
0 kişi
Adalet, insanoğlunun her zaman öncelikli sorunlarından biri olmuş, daha adil ve daha iyi bir dünya her dâim iyi yürekli insanların en büyük özlemlerinden birini teşkil etmiştir. Kendi özel hayatlarınd...
%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Kulluk, dünyalık meslek ve meşgalelerin önünde bir engel olmayıp, onlara çeki-düzen veren bir ana meslektir. Dinlenme ve eğlenmeler de prensipler dahilinde olmak şartıyla, kulluğa mani olmazlar. Şu ha...
%32 7,00 ₺ 4,76 ₺
0 kişi
İslam dinine göre, insanların hem dünyada hem de ahirette mutluluğa kavuşmalarında önemli rolleri olan aile kurumu inanç birliği, sevgi ve merhamet temelleri üzerine kurulmaktadır. Aile içi iletişim;...
%32 15,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
İslam Dininin iki temel kaynağından biri,tüm insanlığın hidayet rehberi, dünya ve ahiret mutluluğunun esas prensiplerini ihtiva eden Kur’an-ı Kerim, diğeri ise hadis ve sünnettir. Hz. Peygamber’in söz...
%32 36,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Tasavvuf, kalbi-aklı ve ruhu Allah’a bağlama sanatıdır. Aşk da, kalbi-aklı ve ruhu Allah’a bağlama sanatıdır. Öyleyse tasavvuf, bir ‘aşktır.’ Tasavvuf, kalbin ve aklın en hassas, en ruha dokunan ve en...
%32 24,00 ₺ 16,32 ₺
0 kişi
Bizler insanlar hakkında genellikle fiziksel görünümlerine, davranışlarına ve beden dillerine bakarak bir fikir ediniriz. Buna, geçmiş deneyimlerimizin bilinçaltımızdan yansıttığı izleri de ekleyerek...
%32 32,00 ₺ 21,76 ₺
0 kişi
Hadis veya sünnet, çok çeşitli açılardan araştırılmaya konu olacak ve varlığımıza varlık katacak delil veya kaynaklarımızdan biridir. Hadis veya sünnet fıkhî açıdan, kelamî, luğavî, işarî açıdan ele a...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Hadîsler İslâm Dini’nin ikinci kaynağı ve Kur’ân’ın tefsiri olan Sünnet’in yazılı belgeleridir. Onların tahrif edilmeden sonraki nesillere intikali kadar, intikalinden sonra toplanıp derlenmesi, derle...
%32 15,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
İslam dünyasının modernizmle karşılaşması sonucu Müslüman mütefekkirler arasında dini yeniden anlamaya ve çağımız için anlamlandırmaya yönelik çabalarda bir artış olduğu söylenebilir. Bu elbette doğal...
%32 50,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
451 Tarihinde düzenlenen Kadıköy Konsili, Hıristiyanlık tarihinde bir dönüm noktasıdır. Hıristiyan dünyasında resmi ayrılık her ne kadar 1054 tarihinde gerçekleşmişse de ortadan kaldırılması mümkün o...
%32 13,00 ₺ 8,84 ₺
0 kişi
İslam, inanç alanında olduğu gibi toplumsal alanda da birlik ve bütünlüğü sağlamayı hedeflemiş, bunun için, tefrikaya düşürecek amillerden uzak durulmasını istemiştir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de old...
%32 14,00 ₺ 9,52 ₺
0 kişi
"Özgün, kışkırtıcı ve ikna edici... Sanayi toplumunda dinin başına gelen şeyin engin bir anlatımı." - James M. Gustafson, Yale Üniversitesi, Journal for Scientific Study Of Religion "Toplumumuzdaki...
%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Kur’an-ı Kerim’in yorumlanmasına yönelik arayışların sürdüğü günümüzde, son ilahi vahye doğrudan muhattap olmuş sahabenin, Kur’an tasavvurlarına daha yakından bakmak önemlidir. Bir yenisi daha gelmeye...
%32 30,00 ₺ 20,40 ₺