Rağbet Yayınları Kitapları

0 kişi
14 asır önce yaşamış olan evrensel peygamber (sav) ile aramızda bu denli uzun bir sürenin bulunmasından dolayı, hiçbir çaba göstermeksizin, bir takım metod ve bilgilere sahip olmaksızın O'nu ve hadisl...
%32 40,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
İslam'ın temel kaynaklarından biri olan Sünnet'in, mahiyeti, kaynağı, tespiti, bağlayıcılığı ve anlaşılması konularında sahabeden başlamak suretiyle İslam tarihi boyunca farklı değerlendirmeler yapılm...
%32 42,00 ₺ 28,56 ₺
0 kişi
İnsanın bigane kalamadığı en temel tecrübelerden biri olarak iman, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Yüzyıllar boyu, bütün dinler, muhatap aldıkları insanları, hep imana davet etmiş, in...
%32 34,00 ₺ 23,12 ₺
0 kişi
Sosyal politika ekseninde toplumsal olayları ve grupları ciddi bir şekilde ele alan çalışmalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Ali Seyyar, psikolojik ve sosyal hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan dini; so...
%32 28,00 ₺ 19,04 ₺
0 kişi
Farklı bir bakış açısıyla ‘‘çevre’’yi ele alan Dr. Vehbi Karakaş diyor ki :‘‘Bilindiği gibi çevre, sadece içinde yaşadığımız alem; hava, toprak, su, deniz, orman, hayvan, kısaca doğa değildir. Bize gö...
%32 30,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
Adalet, insanoğlunun her zaman öncelikli sorunlarından biri olmuş, daha adil ve daha iyi bir dünya her dâim iyi yürekli insanların en büyük özlemlerinden birini teşkil etmiştir. Kendi özel hayatlarınd...
%32 24,00 ₺ 16,32 ₺
0 kişi
İslam dinine göre, insanların hem dünyada hem de ahirette mutluluğa kavuşmalarında önemli rolleri olan aile kurumu inanç birliği, sevgi ve merhamet temelleri üzerine kurulmaktadır. Aile içi iletişim;...
%32 18,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
İslam Dininin iki temel kaynağından biri,tüm insanlığın hidayet rehberi, dünya ve ahiret mutluluğunun esas prensiplerini ihtiva eden Kur’an-ı Kerim, diğeri ise hadis ve sünnettir. Hz. Peygamber’in söz...
%32 42,00 ₺ 28,56 ₺
0 kişi
Tasavvuf, kalbi-aklı ve ruhu Allah’a bağlama sanatıdır. Aşk da, kalbi-aklı ve ruhu Allah’a bağlama sanatıdır. Öyleyse tasavvuf, bir ‘aşktır.’ Tasavvuf, kalbin ve aklın en hassas, en ruha dokunan ve en...
%32 28,00 ₺ 19,04 ₺
0 kişi
Kur’an ilimleri, Kur’an’ın kendi bünyesinden çıkmış ve daha sonra sistemleşmiş ilim dallarından oluşmaktadır. Ulûmü’l Kur’an veya Usûlü’t-Tefsir eserlerine bakıldığında bu alanla ilgili pek çok kavram...
%32 42,00 ₺ 28,56 ₺
0 kişi
Bizler insanlar hakkında genellikle fiziksel görünümlerine, davranışlarına ve beden dillerine bakarak bir fikir ediniriz. Buna, geçmiş deneyimlerimizin bilinçaltımızdan yansıttığı izleri de ekleyerek...
%32 38,00 ₺ 25,84 ₺
0 kişi
Hadis veya sünnet, çok çeşitli açılardan araştırılmaya konu olacak ve varlığımıza varlık katacak delil veya kaynaklarımızdan biridir. Hadis veya sünnet fıkhî açıdan, kelamî, luğavî, işarî açıdan ele a...
%32 30,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
Hadîsler İslâm Dini’nin ikinci kaynağı ve Kur’ân’ın tefsiri olan Sünnet’in yazılı belgeleridir. Onların tahrif edilmeden sonraki nesillere intikali kadar, intikalinden sonra toplanıp derlenmesi, derle...
%32 18,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
İslam dünyasının modernizmle karşılaşması sonucu Müslüman mütefekkirler arasında dini yeniden anlamaya ve çağımız için anlamlandırmaya yönelik çabalarda bir artış olduğu söylenebilir. Bu elbette doğal...
%32 60,00 ₺ 40,80 ₺
0 kişi
451 Tarihinde düzenlenen Kadıköy Konsili, Hıristiyanlık tarihinde bir dönüm noktasıdır.Hıristiyan dünyasında resmi ayrılık her ne kadar 1054 tarihinde gerçekleşmişse de ortadan kaldırılması mümkün olm...
%32 16,00 ₺ 10,88 ₺
0 kişi
İslam, inanç alanında olduğu gibi toplumsal alanda da birlik ve bütünlüğü sağlamayı hedeflemiş, bunun için, tefrikaya düşürecek amillerden uzak durulmasını istemiştir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de old...
%32 17,00 ₺ 11,56 ₺
0 kişi
Kur’an-ı Kerim’in yorumlanmasına yönelik arayışların sürdüğü günümüzde, son ilahi vahye doğrudan muhattap olmuş sahabenin, Kur’an tasavvurlarına daha yakından bakmak önemlidir. Bir yenisi daha gelmeye...
%32 36,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Arap Yarımadasında nazil olan ilahi hitabın dili o gün kullanılan dil sembollerinden meydana gelmektedir. Ancak Kur’an hitabında kelimelere yeni anlamlar yüklenerek onlarda anlam kaymaları ve genişlem...
%32 54,00 ₺ 36,72 ₺
0 kişi
Akıl, Hakim olan Allah'ın yarattığı ruhani bir cevherdir. O aynı zamanda kalpte var olarak doğru ile yanlışı birbirinden ayıran bir nurdur. Rehberliğinin yanında akıl, insana özgü bir bilme ve bilgi e...
%32 40,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap akademik alanın ürünü ve vazgeçilmezi olan ve merhum Prof. Dr. Talat Koçyiğit'in (1927-2011) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, islam, Dini, İlmi, Siyasi Aylık Mecmua, Di...
%32 50,00 ₺ 34,00 ₺