Ravza Yayınları Kitapları

%48 45,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Şeyh Ahmed Yasin'in Duası Allahım! Ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum! Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah! Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de de...
%48 15,00 ₺ 7,80 ₺
%48 12,00 ₺ 6,24 ₺
%48 20,00 ₺ 10,40 ₺
%48 20,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
Yüce Allah, İslam dinini en son ve en mükemmel din olarak bütün insanlığa göndermiştir. Bu dinde renk, ırk, dil ve kabile ayrımı olmadığı gibi cinsiyet ayrımı da yoktur. Bu konuda Yüce Allah şöyle buy...
%48 10,00 ₺ 5,20 ₺
0 kişi
Öncelikle kul, zayıf bir varlıktır. Zaman çok zor bir zamandır. Din işi, inişli ve çıkışlıdır. Boş zaman neredeyse hiç yok gibidir. Meşguliyet ise, sayıya gelmeyecek derecede çoktur. Ömür kısadır. Ame...
%48 30,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Mü'minlerin herşeyden daha fazla sevdikleri Alemlerin Rabbi Yüce Allah; İnsanlara, İman etme hakkını tanıdığı gibi, İman etmeme hakkını da tanımıştır. Bu hak Sevgili Resul Hz. Muhammed (sav)'in tebli...
%48 60,00 ₺ 31,20 ₺
%48 23,00 ₺ 11,96 ₺
0 kişi
Lanetlenmek, Hak yoldan sapmak, Allah Teala’nın rahmetinden uzak kalmak demektir. Kişinin lanete uğramasına sebep olan illetlerden bazıları şunlardır. Allah Teala’nın hükümlerini gizlemek. (Bakara159...
%48 20,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
Arapça öğretimi çeşitli üniversitelerin Edebiyat ve İlahiyat fakülteleri başta olmak üzere yüksek öğretim kurumlarında ve İmam-Hatip liselerinde yıllardır sürdürülmektedir. Son yıllarda Arapçaya ilgi...
%48 20,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
Kur'an-ı Kerim'den anlatılan kıssalar (hikayeler); ibret alınacak olan, tarihi ve gerçek olaylardır. Eskiden yaşamış kavimlerin başına gelen felaketler anlatılarak onlar gibi davrananların da aynı akı...
%48 12,50 ₺ 6,50 ₺
0 kişi
Babacığım! Bu kitabımı senin ruhuna ithaf ediyorum. Ben daha küçük bir çocukken ruhuma ahiret korkusunu sen yerleştirdin. Ancak sen bu duyguyu bana öğüt vererek ya da beni döverek aşılamış değilsin. S...
%48 25,00 ₺ 13,00 ₺
%48 18,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Nüketü’t tarife fi’t-tehaddüs an Rududi İbn Ebi Şeybe ala Ebi Hanife. Zahid el-Kevseri (rh) bu eserini, İbn Ebi Şeybe’nin, 125 ana meselede Ebu Hanife’nin sahih hadislere muhalefet ettiğine ilişkin id...
%48 65,00 ₺ 33,80 ₺
0 kişi
Allah' (cc)ı tanımak ve gerçek anlamda kulluk görevlerini yerine getirebilmek ancak ilimle mümkündür. "Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler korkar, Allah, çok bağışlayandır." (Fatır, 28) Kur'an-...
%48 70,00 ₺ 36,40 ₺
0 kişi
İnsan oruç sayesinde hayvani duygularını azaltır ruhunu arındırır. Oruç sayesinde toplumun sosyal ve ahlaki hayatından başka bir fazilet ve aydınlık doğar.
%48 10,00 ₺ 5,20 ₺