Risale Yayınları Kitapları

0 kişi
Hâkim Tirmizî, erken dönemdeki tasavvuf anlayışını öğrendiğimiz en önemli kaynaklardan biridir. Onun, tasavvufun gelişim seyrinde merkezi bir rolü olduğu; nefis, sülûk, kalb, bilgi, velayet gibi tartı...
%22 29,50 ₺ 23,01 ₺
0 kişi
Mevdudi’nin kendisine yöneltilen sorulara dergisinde verdiği cevaplardan derlenen ve Türkçeye “Meseleler ve Çözümleri” başlığı altında çevirdiğimiz “Resâil ve Mesâil” isimli bu eseri; onun fikrî yönün...
%22 120,00 ₺ 93,60 ₺
0 kişi
Kur'an ve Sünnet'te insanın Rabbi, kendisi ve yaşadığı topluma yönelik bütün ilişkilerini ve yaşam tarzını kuşatan temel prensipler bulunmaktadır. İslam'ın bu hükümler ile şekillendirdiği "müslüman şa...
%22 29,50 ₺ 23,01 ₺
0 kişi
“Ey Müslümanlar! İslâm davasının baştan sona kadar yegâne gayesi; insanların kalplerini temizleyen, ruhlarını yücelten bir bağla; Allah ile insanlar arasında hakiki bir irtibat kurmaktır. Beşeriyete y...
%22 130,00 ₺ 101,40 ₺
0 kişi
Bir Müslüman, faizin kaçınılmaz olduğuna ve bu devirde onsuz bir ekonomik düzenin yürüyemeyeceğine inanıyorsa bu onun, bu konularda hiçbir bilgisi olmadığını açığa çıkarır. Bu düşünce baştanbaşa sakat...
%22 13,00 ₺ 10,14 ₺
0 kişi
“Ölümüyle beraber sevinç ve neşenin yok olduğu kimseye üzülmemek elde değildir. Şayet o kişi yaşasaydı, dini öğretir, insanlara Allah Teâlâ’nın yolunu gösterir, sünnetleri yayardı.” Abdulğani Makdisi...
%22 18,00 ₺ 14,04 ₺
0 kişi
İslâmî yeniden diriliş hamlesi nasıl başlar? Bu hamleyi başlatmaya kesinlikle karar vermiş, bu yola koyulmuş olanların; yeryüzünün her köşesine çöreklenmiş olan cahiliye akımına karşı göğüs gerecek ve...
%22 12,00 ₺ 9,36 ₺
1 kişi
Bir Müslüman, faizin kaçınılmaz olduğuna ve bu devirde onsuz bir ekonomik düzenin yürüyemeyeceğine inanıyorsa bu onun, bu konularda hiçbir bilgisi olmadığını açığa çıkarır. Bu düşünce baştanbaşa sakat...
%22 10,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
Günümüzde bir takım insanlar, “Size düşen Kur’an’a sarılmaktır, onun haram dediğini haram saydığınızda kurtuluşa erersiniz!” diyerek inanan insanları sadece bir kaynağa yöneltmekte, bilerek Allah’ın R...
%22 75,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
Bu eserde müslüman kadının kendisine, ailesine ve toplumuna karşı olan sorumlulukları ele alınmakta, diğer insanlarla ne tür bir ilişkide olması gerektiği ayet ve hadislerle anlatılmaktadır. Eser müs...
%22 32,00 ₺ 24,96 ₺
0 kişi
Bir müslümanın bütün hayatı inanç temeline oturmalıdır, düşüncesiyle kaleme alınan bu eser Allah'a imanın temellerini Kur'an-ı Kerim'den hareketle sunmaktadır. Ele alınan konular yalın ve açık bir dil...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
“Özümüzde dürüst olduğumuz zaman başkalarının da birçok meziyetleri olduğunu görürüz. Herhangi bir insanın güzel, övgüye layık olacak meziyetleri olmaması mümkün değildir. Ama biz, ancak kendi ruhumuz...
%22 16,00 ₺ 12,48 ₺
0 kişi
Tefsîrü'l-Münîr, en son yazılan ve en kapsamlı tefsirdir. Her cildinde iki cüzün tefsiri bulunmakta olup bu özellik sadece bu tefsire aittir. Bu, eserden yararlanılmasını kolaylaştırması açısından son...
%22 1.100,00 ₺ 858,00 ₺
0 kişi
Hz. Muhammed (s.a) ve dört halife dönemi Müslümanlar tarafından ‘‘Saadet Asrı’’ olarak nitelenir. Elinizdeki kitap o dönem Müslüman toplumunu oluşturan faktörleri ve o neslin özelliklerini ele almakta...
%22 17,00 ₺ 13,26 ₺
0 kişi
Peygamber Efendimizin vefatından sonra Müslümanlığın yayılıp şaşalı günlerin başlamasıyla İslâm düşmanları da İslâm’ı söndürmek için Sahabeler arasına fitne sokmak suretiyle bazı elim ve üzücü olaylar...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Hüma Dergisi, farklı bölüm ve üniversitelerde eğitim gören hanım öğrencilerin, gibi birçok alanda kalemleriyle duruşlarını sergiledikleri iki aylık edebiyat ve fikir dergisidir. Modern dünya ile bera...
%22 9,00 ₺ 7,02 ₺
0 kişi
“İlahi olan hidayet yolunda yürümek, Müminin gayesi, Müslümanın hülyasıdır.” diyen Prof. Dr. Ahmet Tütüncü’nün, kendi tecrübelerinden hareketle İslam’a davette ve tebliğde izlenmesi gereken yol ve yön...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Kıymetli okurlarımız! Elinizde bulunan kitap; bir süredir kaleme alınan yazıların, sizler için gözden geçirilmiş ve yeniden düzenlenmiş hâlini ihtiva etmektedir. “Birlik’te Sohbet” başlığı adı altında...
%22 26,85 ₺ 20,94 ₺
Tükendi
0 kişi
Bugün insanlık genel olarak her döneminden çok daha uzaktır Allah’tan… Fıtratın üzerine çöken enkaz daha ağır ve korkunçtur. Eski cahiliyeler cehalet, saflık ve mertlik cahiliyeleriydi. Çağdaş cahi...
%22 12,00 ₺ 9,36 ₺
Tükendi
1 kişi
Son yıllarda ülkemizde olduğu gibi dünyada da Osmanlılara özellikle de Osmanlı mutfağına büyük bir ilgi duyulduğu gözlenmektedir. Bu ilginin merkezinde 15. yüzyılda eserler veren ve literatürde "en bü...
%22 36,00 ₺ 28,08 ₺