Rumi Yayınları Kitapları

0 kişi
Maarif Sultanü'l-Ulema Bahaeddin Veled
%26 70,00 ₺ 51,80 ₺
0 kişi
“Hâzâ kitâbu Mesnevî vehüve usûlu usûl-i usûlid-dîn. “Bu Mesnevî, dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır.” Hz. Mevlânâ Mesnevî’nin, öz halinde, İslâm dîninin bir ifâdesi olduğunu, İslâmî esasları d...
%26 90,00 ₺ 66,60 ₺
0 kişi
 Mesnevi, tasavvuf edebiyatımızın en büyük eserlerinden biridir. Sadece yazıldığı dönemde değil, çağlar boyunca çok ilgi görmüş, ürününü gün geçtikçe artırmış bir eserdir. Mevlana Celaleddin Rumi, bu...
%26 7,00 ₺ 5,18 ₺
1 kişi
Mesnevi - (Tam Metin) Ciltli
%26 80,00 ₺ 59,20 ₺
0 kişi
Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol;Şefkat ve merhamette güneş gibi ol;Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol;Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol;Tevâzû ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol;Hoşg...
%26 10,00 ₺ 7,40 ₺
0 kişi
“Haza kitabu Mesnevi vehüve usulu usul-i usulid-din. “Bu Mesnevi, dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır.”Hz. Mevlana Mesnevi’nin, öz halinde, İslam dininin bir ifadesi olduğunu, İslami esasları di...
%26 1.080,00 ₺ 799,20 ₺
%26 12,00 ₺ 8,88 ₺
0 kişi
Mevlânâ, bu gönül erleri aydınlar kervanında sekiz asırdır dur durak bilmeksizin yol almış mümtaz şahsiyetlerden biridir. O, Ortaçağ insanlık âleminin büyük bir düşünürü, sultanü'ş-şuarâsı, manevi mür...
%26 30,00 ₺ 22,20 ₺
0 kişi
“Haza kitabu Mesnevi vehüve usûlu usûl-i usûlid-dîn. “Bu Mesnevi, dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır.”- Hz. Mevlana Mesnevi’nin, öz halinde, İslam dininin bir ifadesi olduğunu, İslamî esasları...
%26 90,00 ₺ 66,60 ₺
0 kişi
Mesnevi-i Ma'nevi Şerhi 4. Cilt Mevlana Celaleddin Rumi
%26 90,00 ₺ 66,60 ₺
0 kişi
Peygamber efendimiz'in dua hakkında buyurduğu gibi sayısız hadis-i şerif vardır.Resul-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz'den intikal eden örnek dualara göre Evliya-yı Kiramda kendi yollarına uygun dualar tert...
%26 5,00 ₺ 3,70 ₺
0 kişi
Mevlâna Jalaluddin Rumi (1207-1273), connu dans le monde entier, est l'un poètes mystiques et Spirituels de tous les temps. İl est comme une vallée située dans les monts les plus hauts de l'humanité....
%26 10,00 ₺ 7,40 ₺
0 kişi
25- 28 Mayıs 2006 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesince düzenlenen sempozyumda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol Şe...
%26 50,00 ₺ 37,00 ₺
0 kişi
Aziz İslâm Milleti'nin yetiştirdiği büyük âlim ve âriflerden Mevlânâ Celâleddin Muhammed Rûmî'nin yaşadığı çağı ve hayatını konu edinen bu eserimiz, okuyucuyu konunun ana hatlarıyla bilgilendirmeyi he...
%26 9,00 ₺ 6,66 ₺
0 kişi
İn generosity and helping other be like a river, in compassion and grace be like e sun, in consealing others faults be like night, in anger an fury be like dead, İn modesty and humility be like earth,...
%26 10,00 ₺ 7,40 ₺
0 kişi
“Let our disciples build a high tomb which can be seen from far and wide. If anyone sees our tomb from a far distance, and believes and has confidence in our sainthood, God will put him or her among t...
%26 10,00 ₺ 7,40 ₺
%26 10,00 ₺ 7,40 ₺
0 kişi
Mesnevi-i Ma'nevi Şerhi 11. Cilt
%26 90,00 ₺ 66,60 ₺
0 kişi
Allah; gizli işlerini, özünü temizleyen, ıslah eden kişinin dışını da temizler, ıslah eder; Dini için iş işleyenin dünya işlerini de düzene kor. Kendisiyle arasını düzelten kişinin insanlarla arasını...
%26 10,00 ₺ 7,40 ₺
0 kişi
Sevakıb-ı Menakıb, Hazret-i Mevlana'nın hayatı etrafında teşekkül etmiş menkıbelerden oluşmaktadır. Söz konusu menkıbelerde devrin sosyal ve kültürel durumunu öğrenme imkanını bulmak açısından da önem...
%26 35,00 ₺ 25,90 ₺