Şadırvan Yayınları Kitapları

0 kişi
Elli yılı aşkındır Allah dostlarının sohbetleri ile hemhal olarak mü’minlere faydalı olmakiçin çalısmış Mehmet Ildırar ve Dr. Ahmet Çagıl’ın (rahmetullahi aleyhima) sohbetlerindenderlenerek hazırlanan...
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Dr. Ahmet Çağıl ve Mehmet Ildırar’ın sohbetlerinden derlenen eserde mürşid-i kâmilin kim olduğu anlatılıyor. İnsanlara yol göstermek, onların hayatlarına tesir edebilmek, adeta bir öğretmen gibi onlar...
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Birçok ilahi mecmuasının taranmasıyla ortaya çıkan bu eser, hac ilahileriyle birlikte hac hatıralarından bir kısım derlemeleri içeriyor.Bir söz coğrafyası olan İslam coğrafyasında ilahi kültürü yaygın...
%23 12,00 ₺ 9,24 ₺
0 kişi
Muhyiddîn İbni Arabî (k.s) hazretlerinin nefsini terbiye etmek isteyen müslümanlara yapmış olduğu öğütlerden oluşan bu güzel eser tasavvuf yolunun inceliklerini sade ve öz bir şekilde açıklıyor.
%23 5,00 ₺ 3,85 ₺
0 kişi
Bu kitapçık, Şeyhu’l-Ekber Muhyiddin Arabî k.s.’nin Şeceretü’l Kevn adlı eserinin son kısmından yararlanılarak hazırlandı. Burada şeytanın kimleri hangi hilelerle nasıl kandırdığını hayretle göreceksi...
%23 5,00 ₺ 3,85 ₺
0 kişi
Ey Suffe ashabı, sizlere müjdeler olsun! Ümmetimden her kim bugün sizde bulunan sıfat ve haller üzerine bulunursa ve halinden de razı olursa, onlar kıyamet günü benim arkadaşımdır.
%23 6,00 ₺ 4,62 ₺
0 kişi
Bu kitapçıkta 41 dua Abdülmecid Hani (kuddise sırruhu) hazretlerinin sadat-ı kiramın hayatını anlattığı Hadaiku'l-Verdiyye isimli eserinden alınmıştır. Peygamberimiz'in (sallahu aleyhi vessellem) teme...
%23 5,00 ₺ 3,85 ₺
0 kişi
İmtihan için gönderildiğimiz bu fani dünyadan sayılı nefeslerimiz tükendiğinde ölüm gerçeğiyle yüzleşerek ebedi aleme göçeceğiz. Bu hakikatle, ölümün manasını, kabir ve ahiret hayatını Kur’an ve Sünne...
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Kur’ân-ı Kerîm’i güzel okuma sanatı Tecvîd, H. İbrahim Çoraklı tarafından anlatıldı. Sözlerin en güzeli ve en doğrusu hiç şüphesiz Kur’ân-ı Kerîm’dir. Bu yüce kitabı doğru bir şekilde okumak her Müslü...
%23 26,00 ₺ 20,02 ₺
0 kişi
İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem ile [aleyhisselâm] başlayan din, Allah Teâlâ [celle celâluh] tarafından gönderilen ve insanların iki dünya mutluluğunu kazanmalarını sağlayan emir ve yasaklar bütün...
%23 26,00 ₺ 20,02 ₺
0 kişi
Temel akaid bilgileri, namaz ve abdestle ilgili öğrenilmesi gerekenler, teyemmüm, gusül, nafile ve kaza namazları, namaz duaları, yapılması sünnet olan dualar, otuz iki farz, elli dört farz, kısaca bi...
%23 31,00 ₺ 23,87 ₺
0 kişi
En güzel isimler Yüce Rabbimize aittir. Bu isimlerden bir kısmı hikmetlerini düşünmemiz ve zikretmemiz için bizlere bildirilmiştir. İşte bu bildirilen 99 isme Esmaü’l-Hüsna denir. Esmaü’l-Hüsna’nın hi...
%23 6,00 ₺ 4,62 ₺
0 kişi
Hadis-i Şeriflerden derlenerek yazılan bu kitap 2 kısımdan oluşmaktadır: Birinci kısımda yaratılmışların en güzeli olan Peygamber Efendimiz (a.s) ‘ın şekli ve şemaili anlatılmıştır. İkinci kısımda ise...
%23 5,00 ₺ 3,85 ₺
0 kişi
Dr. Ahmet Çağıl ve Mehmet Ildırar’ın sohbetlerinden derlenen eserde tasavvufun, tarikatın ve Nakşibendîliğin ne olduğu anlatılıyor. Tasavvuf ve tarikat ehli olabilmek için bir sohbet meclisinde bulunm...
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Besmelenin faziletleri, temizlik ile ilgili dualar, evde, yolda, çalışırken okunacak dualar, yeme, içme ile ilgili dualar, nikah ve evlilik duaları, Seyyidü’l-İstiğfar, Esmaü’l-Hüsna… Günlük hayatta h...
%23 15,00 ₺ 11,55 ₺
0 kişi
Bu kitapçık, beden temizliginin en önemli bölümünü olusturan kirlerden arınma (necasetten taharet) konusunu herkesin anlayacagı bir dille açıklıyor.Küçük ve büyük abdest bozmadan sonraki usul,öncesind...
%23 5,00 ₺ 3,85 ₺
0 kişi
Çocuklara Armağan, eğitimin henüz küçük yaşlardan başladığı gerçeğini yansıtarak, çocuklara temel dinî bilgileri onların anlayabileceği üslupla aktaran bir kitap. On bir yaş ve üzeri çocuklar için; in...
%23 18,00 ₺ 13,86 ₺
0 kişi
14. yüzyılın büyük mutasavvıf alimlerinden Mevlana Yakub-i Çerhi'nin bu kıymetli eseri, Allah Teala'nın doksan dokuz isminin anlam ve açıklamalarından müteşekkildir. Çerhi, risalesinin başından esma-i...
%23 11,00 ₺ 8,47 ₺
0 kişi
Hüseyin Okur'un yazmış olduğu bu cep boy kitapta* Kimlerin Kurban Kesmesi Gerekir?* Kurbanda Hisse* Kurban Nasıl Kesilir?* Kurban Kesme Duasıgibi konuların açıklamalarını bulabilirsiniz.
%23 5,00 ₺ 3,85 ₺