Sakarya Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Eserin kaleme alındığı ilk yıllarda sosyal bilimler bağlamında yöntem ve istatistiksel analiz teknikleri konusunu ele alan eser sayısı oldukça sınırlıydı.Hem kaynak eksikliği, hem de araştırmacı sayıs...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Lineer Sistemler kavramı ön planda tutularak, Lineer Sistem Teorisi gibi oldukça geniş bir alanın bir parçasına iki cilt halinde ışık tutulmaya çalışılmıştır. Bunu sağlamak amacıyla temel teşkil eden...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Neden Satış ve Satış Yönetimi kitabına gerek vardı? sorusuna cevaben birkaç gerekçe göstermek mümkündür. Birincisi, satış konusunda piyasada bulunan kitapların büyük çoğunluğu uygulamacılar için hazır...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Günümüz dünyasının insan kaynağı profili, genç, üst düzey eğitimli, alanında uzman, beklentisi yüksek, fikirlerine ve haklarına saygı gösterilmesini bekleyen, kariyer beklentisi olan, kişisel gelişimi...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Bu kitapta, endüstriyel işletmelerde satınalma'dan satış ve dağıtıma'a tüm kademelerde malzeme ve lojistik yönetimi ile ilgili süreçlerin işleyişi anlatılmaktadır. Bunlar; Satınalma ve Tedarik Süreci,...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
İş Analizi ve İş Tasarımıİş DeğerlemeÜcret ve Ücret YönetimiÜcret Sistemleri
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Yabancı dil öğreniminde, öğrenilen dilin kuralları teorik olarak algılanmış olsa bile egzersiz yapılmadığı sürece bunun geçici bir öğrenme olduğu, yabancı dil öğretimi ile ilgili yapılan bilimsel çalı...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Bu kitap Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Kontrol ve Mekatronik Mühendisliği bölümleri ve Meslek yüksek okullarında okuyan öğrenciler için, Lojik devreler, Say...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, Genel Muhasebe (Finansal Muhasebe) dersinin ikinci kısmını teşkil eden dönemsonu işlemleri, Tek Düzen Hesap Planında yer alan hesap gurupları bazında ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Geleneksel mübadele temelli pazarlama paradigmasından ilişkisel pazarlama paradigmasına geçiş yaşandığı bu dönemde pazarlamanın amaçlarına ulaşmasının yolu olarak müşteri ilişkilerinin yönetilmesi old...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Konuları sunarken sadece muhasebe mantığını en kolay şekilde öğretebilmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda akademik ve tartışmalı konulardan bahsedilmemiştir. Çünkü henüz muhasebe yolunun başında olanlar iç...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Bu ders notlarının öncelikli amacı geleceğin insan kaynakları yöneticileri olan siz öğrencilerimize işletme ve çalışan arasındaki önemli bir etkileşimi ifade eden kariyerin planlanması ve yönetilmesi...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Birinci basamak sağlık tesisleri; koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin v...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Dünyanın belki de en zor işi insanları yönetmektir. Ama aynı zamanda en zevkli işi de olabilir. Ortak bir amaca birlikte vara-bilmenin mutluluğunu hem çalışanlar hem de yönetenler aynı zamanda yaşayab...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Günümüzde, her zamankinden çok daha çarpıcı bir değişim, gündelik yaşamlarımızı, içinde yaşadığımız kurumları ve bu kurumların işleyişini köklü bir biçimde etkilemektedir. Bu değişime ayak uydurmanın...
%10 42,50 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
İşletmelerin zorlu koşullarda sürdürülebilir bir başarı elde etmeleri, sahip oldukları insan kaynaklarının nitelikleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle çalışanlarla ilgili temel alanlardan olan in...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Sosyal Bilimlerde Metin Madenciliği Wordstat Uygulamaları (WordStat 30 Gün Ücretsiz Deneme Sürümü Desteği) Bu kitap, kullanıcıya herhangi bir programlama dili ya da ileri istatistiksel analiz ve mod...
%10 27,00 ₺ 24,30 ₺
0 kişi
İnsan Çalışma ve Toplum, farklı lisans programlarında (İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi vb.) verilmekte olan çalışma sosyoloji veya...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
%10 17,50 ₺ 15,75 ₺
%10 47,00 ₺ 42,30 ₺