Salkımsöğüt Yayınları Kitapları

0 kişi
Ara Nesil edebiyatının ikinci devresi olan Abdülhak Hamid-Recaizede Mahmud Ekrem ve Samipaşazade Sezayi mektebiyle Servet-i Fünun arasında kalan devreyi kapsar. Bu dönemde yüze yakın şair ve yazar faa...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Selahattin Enis Atabeyoğlu (1892-1942) Roman ve hikayeci. Antalya'da doğdu. Babasının görevi sebebiyle, çocukluk yılları Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde geçti. Hukuk Fakültesi'nde öğrenci iken 1. Dün...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Külhan Edipler, Jöntüklerden Cumhuriyet'e kadar olan tarihsel süreçte aristokrat bir ailenin çevresinde toplumumuzun siyasal ve sosyal değişmelerini ele alan, alanında yazılmış tek romandır. Fazlı Ne...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Muhadarat edebiyatımızda bir kadın tarafından yazılan ilk romandır. Muhadarat Osmanlı döneminin eğitim, aşk, kadın-erkek ilişkilerinin eleştirisidir. Muhadarat aynı zamanda tutkulu bir aşkın romanıd...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
"Çok müsellem bir hakikat olmak üzere Ali Kemal'in kendisine has bir üslubu vardı. Denilebilir ki hiçbir Türk muharriri onun kadar üslup hususiyeti göstermemiştir. Kolay, çabuk, bol, sürekli  ve tashi...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Servet-i Fünun edebiyatı, Servet-i Fünun topluluğunun kuruluşu, Servet-i Fünun topluluğunun dağılışı, Servet-i Fünun Mecmuası, Servet-i Fünun Şiiri, Servet-i Fünun hikaye ve romanı, Servet-i Fünun'da...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Ara Nesil Edebiyatı Tarihi adını taşıyan bu çalışmada, Tanzimat edebiyatıyla Servet-i Fünûn arasında yer alan yüze yakın şair ve yazarın oluşturduğu yeni zevk ve estetikle oluşan edebiyatın panoraması...
%25 170,00 ₺ 127,50 ₺
0 kişi
ÖyküTanımTarihçeBatı Edebiyatında ÖyküTürk Edebiyatında ÖyküÖykünün UnsurlarıÖykü Anlatım TeknikleriÖykü TürleriMauppasant Tarzı ÖyküÇehov Tarzı ÖyküKısa/Minimal/Küçürek ÖyküÖykü ÇözümlemeleriÖyküde Y...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Bu kitap Milli Edebiyat adını taşıyan çalışmanın ikinci cildidir. Milli Edebiyat dönemi nesrinin özgün örneklerini, dönemin fikir ve sanat problemlerini devir - yazar - eser bağlamında irdeleyen bu c...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Bu kitap eski belagatla modern retoriğin kavşağında hazırlanmış önemli bir çalışmadır.Eserde Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil geniş bilgi ve kültürünü adeta konuşturmuştur dense yeridir. Özellikle yaptığı t...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "İstibdâd'ın Romanı" dediği Sis şiiri, Tevfik Fikret'in en önemli manzumelerinden biridir. Fikret İstibdâd rejiminin yarattığı bütün kötülükleri İstanbul üzerinden ve Sismetafo...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
İstibdâd devri yakın tarihimizin en netameli dönemlerinden biridir. Bu devrin panoramasını bütünüyle verebilmek için daha birçok araştırma ve incelemeye ihtiyaç vardır.Bu çalışmada hayatının büyük bir...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Yakın tarif ve edebiyatımızda İstibdâd devri Abdülaziz'le başlamış, II. Abdülhamid ve İttihad ve Terakki rejimi ile devam etmiştir. 1860'lardan 1920'le kadar uzayan bir süreçte binlerce aydın, memur,...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu çalışma, Namık Kemâl'den başlayarak yüz yıllık bir süreçte Türk şiirine put dikicilik ve put kırıcılık açısından analitik bir bakışı içermektedir. Namık Kemal'in Divan şiirinin putunu yı...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
Bu çalışmada Orhan Pamuk'un Beyaz Kale adlı romanı ilk planda müstakil olarak incelenmekte, akabinde Vladimir Nabokov'un Sebastian Knight'ın Gerçek Yaşamı ve Cinnet adlı romanlarıyla Cloud, Castle, Şa...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Tarih-i KadimRübab''ın CevabıTarih-i Kadim''e ZeylDoksanbeşe DoğruRevzen-i Mahlü
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bu çalışmada Cumhuriyet devri Türk hikaye ve romanı devir - yazar - eser bağlamında tanıklarıyla birlikte ele alınarak bütün özellikleriyle ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada, Cumhuriyet devrind...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Edebiyat Kuramları adını taşıyan bu çalışmada, bugün dünyada sanat ve edebiyat alanında kullanılan ve en yaygın 24 kuram biraraya getirilmiştir. Çalışmanın amacı okurlara örnekleri Türk edebiyatından...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Batı Edebiyatı adını taşıyan bu çalışma, Antik Yunan'dan başlayarak, Latin, İtalyan, İspanyol, Fransız, İngiliz, Amerikan, Rus-Sovyet, Danimarka, Norveç, İsveç ve Alman edebiyatlarından önce çıkan şai...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Ali Kemal yakın tarihimizin en çok tartışılan isimlerinden biridir. Osmanlı Devleti'nin son kabinelerinde iki kere bakanlık yapan bu şahsiyet, daha çok siyasi kimliği ile öne çıkmıştır. Onun Kuvvayı M...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺