Sarayburnu Kitaplığı Kitapları

0 kişi
Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden sonra bir İslâm geleneği olarak camiye çevrilmiş ve bu tarihten itibaren de şehrin ulu camii olmuştur. Osmanlılar harap halde buldukları bu yapıyı...
%28 650,00 ₺ 468,00 ₺
0 kişi
Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden sonra bir İslam geleneği olarak camiye çevrilmiş ve bu tarihten itibaren de şehrin ulu camii olmuştur. Osmanlılar harap halde buldukları bu yapıyı...
%28 650,00 ₺ 468,00 ₺
0 kişi
Bu eser, İstanbul'daki Sahabe-i Kiram kabir ve makamlarını tanıtmaktadır. Türbelerin tanıtılmasına ilk önce Hâlid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari (r.a.) Hazretleri'nin türbesi ile başlanmıştır. Buradan i...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Toplumumuzun ekonomik ve sosyal yapısının teşekkülünde harç vazifesi gören tekke teşkilâtının numunelerinden olan unutulmuş bir mirası araştırmacıların ve okuyucuların ilgisine sunuyoruz. Halk arasınd...
%28 21,00 ₺ 15,12 ₺
0 kişi
Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri" serisinin üçüncü kitabı olan "Vehbî Surnâmesi", Surnâme-i Hümâyûn olarak da anılmaktadır. Eser, Sultan Üçüncü Ahmed’in şehzadeleri Süleyman, Mustafa, Mehmed ve B...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
"Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri" adlı 8 ciltlik serinin, aynı cilt içerisinde okuyucuyla buluşan dördüncü ve beşinci kitapları, 4 adet sûrnâmeyi ihtiva etmektedir. Serinin dördüncü kitabı "Lebi...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
"Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri" adlı 8 ciltlik serinin, aynı cilt içerisinde okuyucuyla buluşan altıncı ve yedinci kitapları, 8 adet sûrnâmeyi ihtiva etmektedir. Serinin altıncı kitabında üç a...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Küçük yaştan itibaren tecrübeli devlet ve ilim adamlarının gözetiminde özel bir eğitimden geçen Şehzade Mehmed, daha ilk hükümdarlığında büyük projelerin takipçisi ve uygulayıcısı olacağını göstermişt...
%28 19,00 ₺ 13,68 ₺
0 kişi
"Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri" serisinin sekizinci cildi olan elinizdeki eser, Sûriyye Kasideleri ve Târihleri’nden meydana gelmektedir. Devrin şâirlerinin yazdıkları Sûriyye Kasideleri ve Tâ...
%28 39,00 ₺ 28,08 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı saray düğünleri ve şenliklerini anlatan, Osmanlı devrinde yazılmış eserlere "Surname" adı verilmektedir. Surnameler; şehzadelerin sünnet düğünlerini, padişah kızlarının veya kız kardeşlerinin...
%28 43,00 ₺ 30,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri" serisinin ikinci kitabı olan "İntizâmî Surnâmesi", Surnâme-i Hümâyûn olarak da anılmaktadır. Sultan Üçüncü Murad’ın şehzadesi Mehmed (Sultan Üçüncü Mehmed) için...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺