Sarkaç Yayınları Kitapları

0 kişi
Bu kitabın temel amacı; millî tarihimizin dönüm noktalarından birini teşkil eden "Başkomutanlık Meydan Muharebeleri" ve sonunda, Türk’ün Yunan’ı "harim-i ismetinde boğduğu gün" olan 30 Ağustos 1922’de...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Belkıs: Gizemli Bir Hayalin Romanı", genç yazarlarımızdan Kutluhan Türkdoğru'nun ilk romanı...Yazar bu romanda Hz. Süleyman'dan, Fatih Sultan Mehmed'e; Fatih'ten Mustafa Kemal Atatürk'e gizemli bir yo...
%32 45,00 ₺ 30,60 ₺
0 kişi
"Ali Yürük, Çatallıköy'de söyleyecek sözü olan bir yazar olarak beliriyor. Genç yaşına rağmen olayları, toplumsal sorunları eleştirmek, değerlendirmek yeteneğinde gözüküyor. Yakından tanıdığı İç Anado...
%32 17,00 ₺ 11,56 ₺
0 kişi
Yaşantılardan yola çıkan olaylara, farklı açılardan bakan;Doğayla bütünleşen, insanın tanımı üzerine yoğunlaşan; Bazen masalımsı, bazen gerçek, bazen içinde hayalleri barındıran, iç içe geçmiş, varla...
%32 30,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
El-Kaide terör örgütü, gerçek anlamda uluslararası toplumun dikkatini 11 Eylül 2001 eylemleriyle çekmiştir. Çarptırılan uçaklar nedeniyle çöken ikiz kuleler milyonlarca insanın zihnine kazınmıştır.ABD...
%32 22,00 ₺ 14,96 ₺
0 kişi
Tarihsel süreçte olduğu gibi bugün de insanın "din"le etkileşim yollarından biri olarak "renk" olgusu dikkati çekmektedir.En eski dünya dinlerinden biri olan Hinduizm'de tanrılar değişik ve sayısız re...
%32 24,00 ₺ 16,32 ₺
0 kişi
Elinizde tuttuğunuz bu kitap Güneydoğu, PKK ve terörle mücadele konusunda bugüne kadar yazılanların dışında ve ötesindedir.Güneydoğu ve terör gerçeği hiç bu kadar yalın, açık ve samimi bir dille anlat...
%32 27,00 ₺ 18,36 ₺
0 kişi
"Hangi türde yazarsa yazsın gerçek bir yazar, her olaya tepeden ve tarafsız gözle bakan kişidir. Yazarın çeşitli aksaklıkları göstermesindeki gaye, bahsedilen kurum veya kişileri kötülemek değil, o ek...
%32 17,00 ₺ 11,56 ₺
0 kişi
İnsanın yaratılışı gereği hayatını devam ettirebilmesi yiyecek ve içeceklere bağlıdır. Genel olarak insanların tükettikleri yiyecekler hayvansal ve bitkisel olarak ikiye ayrılmaktadır. İçecekler ise t...
%32 28,00 ₺ 19,04 ₺
0 kişi
"Ömrümün baharında ve sonrasında her türden öküzü tanıma fırsatı bulmuştum..."Evet, yazarın bu tespitine Türkiye'de yaşayan herkes "ben de" diyerek katılacaktır. Çünkü "öküzler" bizim için çok tanıdık...
%32 29,00 ₺ 19,72 ₺
0 kişi
Yeni küresel politik mantığa göre post-modern küresel stratejinin ve toplumsal devrimin ötekisi: küresel ölçütlere bağlanamamış toplumlar ve devletlerdir. Üretilen poliltik-stratejik modellerin tümünd...
%32 60,00 ₺ 40,80 ₺
0 kişi
Kore Gazisi Nazım Dündar Sayılan, "Mustafa Kemal’in Gizli Emri" eserinde tamamen gerçek bir olayı romanlaştırdı.Atatürk’ün yakın arkadaşı Dr. Nazifi Şerif Bey’in yaşadıklarından yola çıkan yazar, Türk...
%32 23,00 ₺ 15,64 ₺
0 kişi
İslâm dininin ortaya çıkışından Hicrî V. (Milâdî XI.) asra kadar geçen süre, Müslümanlar tarafından üretilen düşünce dünyasının en renkli dönemlerinden biridir. İslâm Felsefesi, Kelâm, Fıkıh Usûlü, Ta...
%32 32,00 ₺ 21,76 ₺
0 kişi
Genel olarak akılcılar ile mistiklerin, başta bilginin kaynağı olmak üzere farklı metodolojik yöntemleri tercih etmeleri sebebiyle birbirleriyle pek anlaşamadıkları bilinen bir husustur. Kelamcıların...
%32 30,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
Siyasetçilerimiz... Onlar hep evimizin içindeydiler, bizimleydiler. Onları hep asık suratları, resmi söylemleri, ciddi duruşları ile gördük, tanıdık. Zaman zaman gönül verdik, zaman geldi kızdık onlar...
%32 32,00 ₺ 21,76 ₺
0 kişi
Dünyanın her yerinde kültürel değerlerin ortak gayesi; o ferdi, o toplumu, kimseye zarar vermeyen; başkasının malına mülküne, ırzına, namusuna dokunmadan çalışan; ianeye ihtiyaç duymadan kendi kendine...
%32 32,00 ₺ 21,76 ₺
0 kişi
"Sara: Ahıska’da Bir Ermeni Gelin" büyük bir aşkın ve aynı zamanda büyük bir dramın romanı... Yazar bu yeni romanında kendi ailesinin etrafında gelişen olaylardan hareketle "Ahıska Türklerinin Dramını...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
"...Çalışmasında ontolojik ırkçılığın sorumlularını, örneklerini ve tahribatını ortaya koyan Vurucu’nun "Kürt Açılımı" sürecinde yaşananları bu perspektiften okuyucuya sunması zihin açıcı bir vazife i...
%32 28,00 ₺ 19,04 ₺
0 kişi
Türk modernleşmesi; devletin dayandığı "dünya görüşünün" değişimine tanıklık eden; iç ve dış etkilerle oluşan "koruma-değişme-yenilenme" modelinin, askeri, siyasi, idari ve kültürel alanlara kadar uza...
%32 28,00 ₺ 19,04 ₺
0 kişi
Bu çalışmada 22 yıl boyunca Türkiye’nin hemen her ilinden derlenerek oluşturulan "Türk Ninnileri Arşivi"mizden 1651 ninniye yer verilmiştir.Türkçenin çok güzel ve sade kullanıldığı türlerden birisi de...
%32 28,00 ₺ 19,04 ₺