Sebil Yayınevi Kitapları

Tükendi
0 kişi
Vatan çocuklarının saf dimağ ve gönüllerine, onların ufuklarını aydınlatacak büyük ve ulvi düşüncelerin ilk tohumlarını ekebilmek herşeyden ziyade tarih şuurunun meslenmesiyle mümkündür. Bu maksatlad...
12,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Karaçay halkının kara günü, 1943 yılı iki Kasım çarşamba günü sabaha karşı başladı... Bu taşlı yerde asırlardan beri kök salarak yaşayan Elburus’un masum evlatlarını bugün köklerinden kopardılar… Kamy...
23,15 ₺
Tükendi
0 kişi
Her münevver müslüman, muazzez İslam dini'ni sırf bir iman sistemi olarak değil, aynı zamanda hayat ve kainatı izah edip değerlendiren bir "Dünya Görüşü" olarak tanımak ve anlamak mecburiyetindedir. O...
17,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Değerli okuyucu! Harflerimiz "Arab harfi" değil İslam "Harfleri"dir. Çünkü bütün müslümanların müşterek malıdır!.. İmparatorluk münevveri ile Cumhuriyet insanı arasındaki en bariz fark "Harf mes'eles...
18,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Merhum Şeyhulislam Mustafa Sabri Efendi, büyük devletimiz Osmanlı İmparatorluğunun engin ilim ve irfanının son kudretli mümessillerinden biri idi. Onun, gurbet elde vatan hasreti içinde yeni Türkiye'y...
18,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Değerli okuyucu!.. Bugün kırkı aşan müslüman devlet, bizim gibi tecrübeleri ve tarih mirası liderliğe müsaid bir baş aramanın çırpınışları içindedir. Aralarında aktedilen çoğu semeresiz kongreler bun...
18,52 ₺
Tükendi
0 kişi
  Materyalist bir kafa yapısı ile yetiştikten sonra zihninde tabii bir sürette tevarüd eden Metafizik suallere cevap bulamayıp buhrana sürüklenen "Raci" isimli bir gençin tesadüfen karşılaştığı "Aynal...
18,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu mühim eser, son devrin büyük Alimlerinden merhum Şeyhulüslam Mustafa Sabri Efendinin sigorta, faiz, tesettür, heykel, süret (resim), musiki, taaddüd-i zevcat, kumar ve içki gibi mes'elelere müteall...
13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Değerli Okuyucu !.. Musiki sanatında halet-i ruhiyenin ve zevk-i selimin  payı büyüktür. Hiçbir ses, asil bir ruh taşımadan ahenk  veremez.. Bu sebepledir ki, Osmanlının diğer sanat  dalları gibi mus...
23,15 ₺
Tükendi
0 kişi
Değerli okuyucu!.. Yakın tarihimizin en buhranlı devresi, Sultan Vahideddin merhumun iktidarı zamanına rastlar!.. Yani 4 Temmuz 1918'den yıkılışa kadar Ssüren Mondros Mütarekenamesi hengamı... Bu dev...
18,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitleleri şuursuz ve istismara amade bir hale getirmek için sinsi bir planın beynelmilel tezğahlarını çoktan kurup işletmeye başlamış olan Yahudi, insanlığın en korkunç bir düşmanıdır. Bu düşmanlığın...
13,89 ₺
Tükendi
13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Değerli okuyucu!.. İslam aleminde, Cenab-ı Hakkın emri olan ''İttihad'' ve ''İttifak''ı sarsıp yok eden en büyük amil ''şia'' dır!.. Temelinde Abdullah İbni Sebe adındaki yemenli yahudinin parmağı ol...
13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Sevgili Okuyucu! Batıniler ve Karmatilerin İç Yüzü isimli bu eser, tarih boyunca islam'a karşı irtikab edilen ihanetlerin en evvel ve en korkuncu üzerine ilim ve iman şuuru projeksiyonu tutmakta ve s...
13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Son devrin en büyük alimlerinden İsmail Fenni Ertuğrul Bey'in kaleminden, yerli ve yabancı islam düşmanlarının bütün isnad ve iftiralarının red ve iptali istikametinde en mukni ilmi, dini ve mantıki c...
18,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunan Peygamber (a.s.)'ın Yahudi alimlerince sorulmuş "Kırk Sual"e verdiği mukni cevapları ihtiva eden bu değerli eser birçok defalar basılmış ve geniş halk kitlel...
13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Kur'an-ı Kerim'in ilahi bir menşe'den geldiğinin en mükni delillerinden biri de asırlardan beri fen sahasında kaydedilen her terakki ve yapılan her keşfin onu te'yid edegelmiş bulunmasıdır. Lakin bura...
13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Değerli okuyucu!.. Bir subayın ailevi macerası dolayısıyla büyük ve azametli devletimiz Osmanlının yıkılışı sebeblerini kavramaya yarayan bu değerli roman, muhterem Münevver Ayaşlı Hanımefendinin müd...
13,89 ₺