Şehir Yayınları Kitapları

0 kişi
İstanbul bugün, hiçbir şekilde terk edilmiş, zayıf düşmüş Ortaçağın Bizansı değil, bilakis hayat dolu, canlı, çarpan bir kalp. Doğu ve Batıyı kendinde birleştirmiş olan bu şehir ortak Pazar için düşün...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Özel sektörün rekabetçi yapısı ve dinamizmi yavaş yavaş kamu idarelerini de etkisi altına alıyor.Her daim hantallığından ve taşıdığı ağır yükten şikayetçi olduğumuz kamu bürokrasisi de, değişen dünya...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Ahmet Ertürk’in işi çok zor. Ertürk’ün görevi sorunları daha fazla büyümeden ve kamuoyu vicdanını daha fazla sızlatmadan çözmek ve altına imza atmak. Ertürk bu y...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
Tükendi
0 kişi
12 Eylül 1980 Darbesi, Türk siyasi hayatında bir milat ve bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarihte Silahlı Kuvvetlerin emir - komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği darbe, sadece hükümeti silah zoruyla...
%20 18,52 ₺ 14,82 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk siyasal sisteminin en belirgin özelliklerinden biri periyodik krizlerle temayüz etmiş olmasıdır. Yarım asrı biraz geçen çok partili demokratik hayatımızın ilk ve en önemli krizini 27 Mayıs 1960 d...
%20 18,52 ₺ 14,82 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye'nin demokratikleşme sürecinden 14 Mayıs 1950 genel seçimi ileri bir adım ve yeni bir dönemin miladı olmuştur. Tarihinde ilk kez siyası iktidar kadrosu halkın oyu ile belirlenmiş, iktidar sandı...
%20 18,52 ₺ 14,82 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’den Almanya’ya iş gücü göçünü başlatan anlaşmanın imzalanmasının üzerinden tam 50 yıl geçti. Geçici işçi sıfatıyla ve bir kaç yıl Almanya’da çalışıp ülkelerine dönmek için yola Sirkeci’den 30...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
Tükendi
0 kişi
54 yaşındaki bir kadının Bahçesaray’ın komşu ilçesi Gevaş’tan gelin geldiği ilk günleri bugün hala unutamaması ve o günleri anlatırken "buraları çok yadırgadım, dağlara bakıp bakıp delireceğimi zanned...
%20 13,89 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Bugün Rusya eski gücünü kazanmış, Çin ve Hindistan beklenmedik bir performansla yeni değişkenler olarak uluslararası siyasetin baş köşesinde yerlerini almışlardır. İber'den Güney Amerika'ya uzanan İbe...
%20 9,26 ₺ 7,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk siyasi tarihinde çok partili hayatın başladığı, II. Meşrutiyet döneminin önemli olaylarından biri de, Cemiyet-i Hafiye ve Rıza Nur Bey Meselesi’dir. İktidardaki ittihad ve Terakki karşısındaki mu...
%20 27,78 ₺ 22,22 ₺
Tükendi
0 kişi
"Hokka ile kalemi ve yazmakta olan şeyleri tanıklığa çağırıyorum. Yanıltıcı akşam karanlığını, geceyi ve gecenin canlandırdığı herşeyi tanıklığa çağırıyorum; Ayın ondördü ile şafak vaktini tanıklığa...
%20 13,89 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Almanya`da bugün 3 milyona yakın bir Türk nüfusu var. Başlangıçta geçici işçi sıfatıyla Almanya`ya giden Türk göçmenler yarım asrın sonunda nüfuslarının gitgide artmasıyla gitgide Avrupa`nın önemli un...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
Tükendi
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Geçen asrın önemli şahsiyetlerinden ve en velût kalem erbabından biri olan Mizancı Murad Bey’in, 31 Mart Vak’ası’ndan sonra kurulan divan-ı harp sürecindeki hapishane anıları ve mahkûm edildikten sonr...
%20 9,26 ₺ 7,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk-İran ilişkilerinin sadece "güvenlik" başlığı altında incelenemeyecek derinlik ve hacimde olduğunu düşündürecek çok sayıda neden var. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren farklılaşan...
%20 9,26 ₺ 7,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Bunalım dönemleri inancında samimi, amelinde ısrarlı, hizmetinde gayretli insanlar üretir. Karizmatik önderler, halk kahramanları, büyük ozanlar, tarihte ismini çokça duyduğumuz şahıslar kriz dönemler...
%20 11,11 ₺ 8,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Sunduğumuz bu metin, Beşinci Ordu Erkân-ı Harb Miralaylarından İsmail Zühdî Bey'in, 1311 (1895-1896) yılında Havran Dürzîlerinin çıkardığı olaylar, bu olaylar karşısında Suriye valisinin davranışları,...
%20 13,89 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı’dan Cumhuriyete geçiş çok sıkıntılı ve çalkantılı olmuştur. Bu süreçte yürütülen Milli Mücadele, I. TBMM ve Reisi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde yazılan bir destandır. İsmail Naim Bey, Tü...
%20 12,04 ₺ 9,63 ₺
Tükendi
0 kişi
İstanbul, insanı daima şaşırtan bir sürprizler şehri… Her adımda tarihten bugüne yadigâr kalmış bir ayrıntıyla, bir tabiat güzelliği ile karşılaşmak mümkün. Bu özelliği hasebiyle yerli ve yabancı pek...
%20 10,65 ₺ 8,52 ₺
Tükendi
0 kişi
İştip; Üsküp’ü, Sancak’ı, Manastır’ı, Köprülü’sü ile Bursa ve havalisinden farksız olan, Osmanlı’nın Rumeli Beylerbeyliği’nin şirin şehirlerinden biri. Zaim ailesi ise, baba tarafından Konya, anne tar...
%20 18,52 ₺ 14,82 ₺