Selenge Yayınları Kitapları

0 kişi
Christopher I. Beckwith’in Tibet İmparatorluğu Tarihi, Tibetlilerin Orta Asya’da siyasi ve askeri bir güç olarak ortaya ne zaman çıktıklarını ve bölgedeki dengeleri nasıl etkilediklerini kapsamlı ve k...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Kafkasya, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında uzanan yüksek sıradağların ve bu dağların üzerinde ve eteklerinde yer alan Abhazya, Adigey, Kabardey, Karaçay-Malkar, Osetya, Çeçen-Inguş ve Dağıstan ülke...
%32 60,00 ₺ 40,80 ₺
Tükendi
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bin Yıl Önce İslam Dünyası: İnsanları en aşağılık, en şirret ve belalı olan ülke Huzistan’dır. Burada Beyrut ve Basınna adında iki şehirde yaşayanların önleri ile arkaları arasında parmak büyüklüğünd...
%32 46,30 ₺ 31,48 ₺
Tükendi
0 kişi
Bizim deyişimizle Doğu Türkistan, Çinlilerin ve Batılıların ifadesiyle Sincan (veya Şincan) özerk bölgesi, dünyanın umrunda değil, ama Türk dünyasının da adeta yetim çocuğu!Hunların doğrudan torunları...
%32 65,00 ₺ 44,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Ortaçağ ekonomisi gerçekten durağan mıydı? Turunçgiller Hint Okyanusu’ndan Akdeniz Havzası’na nasıl yayıldı? Dahası, gaza olgusuyla hiç karşılaşmamış olan Güney Hindistan, Arakan, Malezya, Maldivler,...
%32 70,00 ₺ 47,60 ₺
Tükendi
0 kişi
16. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa’dan Moskova'ya giderek bir süre Rusya’da yaşayan Heinrich von Staden’in gezi notları gerek Rusya ve Doğu Avrupa, gerekse Türk tarihi açısından fevkalâde önemlidir. R...
%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Timur’un Toktamış-han’ı ezerek Altın Ordu’yı zayıflatması Rusya’nın hem devlet olarak güçlenmesine, hem de halk olarak birbirine kenetlenmesine yol açmış; bu tarihi vahim hatanın ağır faturasını birka...
%32 55,56 ₺ 37,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Hazarlar Müslüman, Hristiyan ve Yahudidir. Aralarında putperest olanlar da vardır. Yahudiler bu gruplar içinde sayıca en az olanıdır. Halkın çoğunluğu Müslüman ve Hristiyandır. Buna rağmen melik ve me...
%32 37,04 ₺ 25,19 ₺
Tükendi
0 kişi
Bizanslı tarihçi Menandros eserinde “Daha önce Saka denilen Türkler..” şeklinde bir ifade kullanmaktadır. Dolayısıyla elinizdeki kitabın temel iddiası da, en eski tarihî devirlerden ortaçağlara ve mod...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Rus İmparatorluğu’nun 17.-19. yüzyıllar arasında siyasi sebeplerden dolayı sürgünle cezalandırdığı kişilerin duraklarından birisi de Türk nüfusun yoğunlukta olduğu Kazan şehridir. Doğu Avrupa ve Orta...
%32 28,00 ₺ 19,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Turan'ın Alp Kızları ve İpekyolu Efsaneleri, konuları itibariyle birbirini tamamlar mahiyetteki iki ayrı kitabın tek kitap olarak yayınlanmışıdır. Her iki kitabın yazarı da Taşkent Üniversitesi Filolo...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Lev Nikolayeviç Gumilöv'un Tarih bilimindeki temel ihtisası Hunlar ve Göktürkler başta olmak üzere Kadim Türkleredir. Gumilöv, esasen tarihçi olmakla beraber Etnojenez (ırkların oluşumu ve karışımı) a...
%32 80,00 ₺ 54,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk tarihinin mühim bir safhası olan Selçuklu tarihinin kaynakları büyük ölçüde Arapça ve Farsçadır. Bu kaynaklardan biri de Muhammed el-Hüseynî el-Yezdî’nin el-Urâza fî'l-Hikâyeti's-Selcûkiyye (Selç...
%32 28,00 ₺ 19,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Ebülgazi Bahadır Han’ın 1659 yılında kaleme aldığı Şecere-i Terâkime adlı eseri yine kendisine ait Şecere-i Türk ile birlikte dönemin tarihçiliğinde çok önemli bir yere sahiptir. Ebülgazi Bahadır Han,...
%5 15,00 ₺ 14,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki eser, ilk bakıtşa, konunun ortaya konuluşu, kaynak ve literatür seçimi, anlatım ve hüküm çıkarma hususlarında doğru yöntem ve kompozisyon metotları gözetilmeden yazılmış gibi gelebilir. Ama...
%32 58,00 ₺ 39,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Sahib-Giray, Baki-bey’le aralarında çıkan anlaşmazlık yüzünden Moskova’ya düzenlediği sefer başarısızlıkla sonuçlanınca geri dönerken Korkunç İvan’a şu kahırlı mektubu gönderdi: “Ey mel’un ve bîdîn ve...
%32 92,00 ₺ 62,56 ₺
Tükendi
0 kişi
Macaristan Turan Cemiyeti, toplumun önde gelen bilim insanlarının, siyasetçilerinin ve yazarlarının bir araya gelmesiyle 1910 yılında kuruldu. 1913'te de Turan dergisini çıkardı. İddiası, Macar ve Tür...
%32 28,00 ₺ 19,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüzden beş bin yıl öncesine kadar uzanan tarihiyle Kültepe – Kaniş, Anadolu’ya yazının girdiği merkez olarak bilinmektedir. Anadolu’nun en zengin çivi yazılı belge koleksiyonları, on yıllardır dev...
%32 28,00 ₺ 19,04 ₺
Tükendi
1 kişi
Elinizdeki kitap sıradan bir “Timur tarihi” kitabı değildir. Bu kitap, Timur’la ilgili bütün birincil kaynakların incelenmesi ve “Tarih bilimi, gerçeği arayıştır. Gerçeği arama iddiası olmadan yazılan...
%32 130,00 ₺ 88,40 ₺