Semerkand Yayınları Kitapları

%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
%23 17,00 ₺ 13,09 ₺
%23 15,00 ₺ 11,55 ₺
0 kişi
Bizleri yoktan var eden ve varlığından haberdar eden Allah'a [celle celâluhû] hamdolsun. Rahmet olarak gönderilen nebîlerin en şereflisi ve sonuncusu olan Hz. Peygamber'e salat ve salâm olsun. Hz. Pey...
%23 9,00 ₺ 6,93 ₺
0 kişi
Tasavvufun, insanı bir iklimden alıp diğer iklime taşıyan değiştirici ve geliştirici gücü sohbettir. Sohbet meclislerinde tek tek kemale erenler, ruh dünyası sohbetle yoğurulmuş güçlü bir toplum oluşt...
%23 90,00 ₺ 69,30 ₺
0 kişi
el-Bahrül-Medid fî Tefsiril-Kurânil-Mecîd isimli tefsir, zahirî ve bâtınî ilimlerde üstat Ahmed Ibn Acibe el-Hasenî es-Sâzelî (k.s)ye aittir (1124/1809). Bu tefsir, baştan sona yüce Kurânın zahiri te...
%23 100,00 ₺ 77,00 ₺
%23 21,00 ₺ 16,17 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser merhum Bilmenin İslâm akaidinin temel ilkelerini açıkladığı, İslam inanç esaslarına dair doyurucu ve güvenilir bilgiler verdiği önemli bir eseridir. Ehl-i Sünnet yoluna sadakattaki tit...
%23 16,00 ₺ 12,32 ₺
%23 16,00 ₺ 12,32 ₺
0 kişi
Hadis ilmi sahasında her çağda eserler verilmiştir. Bu ilme hizmet eden âlimlerden biri de İmam Nevevî?dir. İmâm Nevevî tarafından derlenmiş Kırk Hadis, müslümanların yaşadığı bütün ülkelerde en çok y...
%23 175,00 ₺ 134,75 ₺
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺
0 kişi
Kitapta gaflet, kibir, haset, riya gibi birçok kalbi hastalıklar anlatılmaya, tedavi yöntemleri ayet, hadis ve velilerin sözleri ışığında aktarılmaya çalışıldı. Kalp hastalıklarının nedenleri, akıbeti...
%23 24,00 ₺ 18,48 ₺
%23 24,00 ₺ 18,48 ₺
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺
/ 18