Semerkand Yayınları Kitapları

0 kişi
Alimlerin AhlakıAhlaku'l-UlemaSemerkand Yayınları
%23 11,00 ₺ 8,47 ₺
0 kişi
12. yüzyılın büyük âlimi İmam Gazâlî (rah.), kaleme aldığı eserlerle yalnızca yaşadığı dönemde değil, hemen her asırda derin izler bırakan fakih ve mutasavvıf bir âlimdir. Bu değerli eserlerin arasınd...
%23 19,00 ₺ 14,63 ₺
0 kişi
Üç aylar, Rahman ve Rahim sıfatları ile tecelli eden Rabbimizin, arınmamız için bizlere sunduğu manevi ziyafet sofrasıdır. Bu aylara dair merak edilenler, sahih kaynaklara başvurularak izah ediliyor.
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Bizleri yoktan var eden ve varlığından haberdar eden Allah'a [celle celâluhû] hamdolsun. Rahmet olarak gönderilen nebîlerin en şereflisi ve sonuncusu olan Hz. Peygamber'e salat ve salâm olsun. Hz. Pey...
%23 11,00 ₺ 8,47 ₺
0 kişi
el-Bahrül-Medid fî Tefsiril-Kurânil-Mecîd isimli tefsir, zahirî ve bâtınî ilimlerde üstat Ahmed Ibn Acibe el-Hasenî es-Sâzelî (k.s)ye aittir (1124/1809).Bu tefsir, baştan sona yüce Kurânın zahiri tefs...
%23 107,00 ₺ 82,39 ₺
0 kişi
Ahmed er-Rîfâî (kuddise sırruhu) hazretleri 12. yüzyılda yaşamıştır.Rifâî yolunun kurucusudur. Rifâîlik Osmanlı halkının en çok benimsediği yollardan biri olmuş ve günümüze kadar gelmiştir.Velilerin m...
%23 27,00 ₺ 20,79 ₺
1 kişi
Itikad, ahlak ,toplum hayatı ve diger muamelat ile ilgili yüzbinlerce hadis-i serif vardır. Islâm âlimleri bu hususta fevkalede bir gayret göstermis,dogu ve batıya yayılmıs olan mübarek hadisleri tasa...
%23 55,00 ₺ 42,35 ₺
0 kişi
Açıklamalı Delailül HayratSalavat ı ŞerifelerSemerkand Yayınları
%23 42,00 ₺ 32,34 ₺
0 kişi
İmam Gazali (rah), bu eserde itikad, edep, güzel ahlak ve seyru sülük konularında en lazım bilgileri özlü bir şekilde ortaya koymakta; aynı zamanda Ehl-i Sünnet itikadına aykırı olan mezhep ve düşünce...
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺
0 kişi
İnsan hangi hal üzere olursa olsun, kalbi uyanık olmayınca düşmesi mukadder tuzaklar vardır. Bu gibi tuzaklardan korunmanın ilk adımı, hangi halde ne tür tehlikenin beklediğinden haberdar olmaktır. İm...
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
3 kişi
İslam dünyasının Huccetü’l-İslam olarak tanıdığı Ebu Hamid Muhammed el-Gazâlî, hicri 450 (m. 1058) yılında Horasan civarındaki Tus şehrinde dünya gelmiştir. İslamî ilimlerin her sahasında eser veren İ...
%23 73,00 ₺ 56,21 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser merhum Bilmenin İslâm akaidinin temel ilkelerini açıkladığı, İslam inanç esaslarına dair doyurucu ve güvenilir bilgiler verdiği önemli bir eseridir. Ehl-i Sünnet yoluna sadakattaki tit...
%23 19,00 ₺ 14,63 ₺
0 kişi
12. yüzyılın büyük İslam âlimi İmam Gazalî’nin (rah.), kaleme aldığı eserlerle yalnızca yaşadığı dönemde değil, hemen her asırda derin izler bırakan fakih ve mutasavvıf bir alimdir. Bu değerli eserler...
%23 18,00 ₺ 13,86 ₺
0 kişi
Hadis ilmi sahasında her çağda eserler verilmiştir. Bu ilme hizmet eden âlimlerden biri de İmam Nevevî?dir. İmâm Nevevî tarafından derlenmiş Kırk Hadis, müslümanların yaşadığı bütün ülkelerde en çok y...
%23 210,00 ₺ 161,70 ₺
%23 27,00 ₺ 20,79 ₺
0 kişi
Kitapta gaflet, kibir, haset, riya gibi birçok kalbi hastalıklar anlatılmaya, tedavi yöntemleri ayet, hadis ve velilerin sözleri ışığında aktarılmaya çalışıldı. Kalp hastalıklarının nedenleri, akıbeti...
%23 26,00 ₺ 20,02 ₺
0 kişi
Kalp, Allah Teâlâ’nın nazargahı, ruhun sarayı, insanın da aslıdır. İnsanı insan yapan tüm hususiyetler kalpte toplanmıştır. İçine nur inmeyen kalp, aslî safiyetini kaybeder ve asıl görevini yapamaz ol...
%23 26,00 ₺ 20,02 ₺
0 kişi
Islam dininin temel inanç esaslarını ögrenmek her Müslüman için farzdır. Zira inanç esaslarını dogru anlamamıs bir Müslümanın dinî yükümlülükleri hakkıyla yerine getirmesi düsünülemez. Ne var ki bu me...
%23 15,00 ₺ 11,55 ₺
0 kişi
Tarihî ve kültürel zenginliğimizin temel taşlarından biri ?Dünden bugünü aydınlatan, bugünden de yarını aydınlatacak olan bir kandil ?Yaşadığı devrin aynası olan ve bugün hâlâ canlılığını koruyan örne...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
İslam aleminin en büyük alimlerinden olan Gazali 450 (1058) yılında İran'ın Horasan yöresinin Tüs şehrinde doğmuştur. İlk tahsil hayatına Tüs'ta başlamış, ilk fıkıh bilgilerin iburada hocası Ahmed b....
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺