Sentez Yayınları Kitapları

0 kişi
Toplumsal bir varlık olarak bireyler, genelde toplumsal yapı-din ilişkisini ve özelde toplumsal sorunlar karşısında dinin rolünü anlamaya ilgi duyabilirler. Ne var ki, din kaynaklı toplumsal olaylar ç...
%22 30,09 ₺ 23,47 ₺
2 kişi
Kent Sosyolojisi kentteki çeşitli sosyal gruplara, kurumlara, ilişki ağlarına, toplumsallaşmış mekanlara kısacası kent toplumuna ait sosyolojik çalışmaları kapsamaktadır. Bu hahiyle sosyolojinin bir a...
%22 39,35 ₺ 30,69 ₺
0 kişi
Bu eser, Sokratik Hümanizme ilişkin bir çalışmadır. Hümanizmle insanın kendisi üzerinde odaklaşan, insanın nihai doğası ile ilgili sorular soran ve bu soruları, insani olanın sınırlarını aşmaksızın, y...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
İnsan düşünen varlıktır' Doğası gereği düşünen insan, acaba doğru düşünmeyi biliyormu ? Kendisinde bulunan bu özün değerini ne kadar fark ediyor? Gelişen bilim ve teknoloji karşısında giderek düşünmey...
%22 32,00 ₺ 24,96 ₺
0 kişi
Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in yapıtlarından seçilmiş parçaları yayıma hazırlarken önce, seçilecekmetinlerin olabildiğince her yapıtın kendine özgü ana düşüncesini ortaya koyma gerekliliğini göz önü...
%22 27,00 ₺ 21,06 ₺
1 kişi
Bu felsefe tarihi çalışması bazı bakımlardan benzer çalışmalardan farklılıklar içermektedir. Felsefenin tarihi bakımından vazgeçilmez bir öneme sahip olması yanında felsefe tarihinin salt bir tarih ça...
%22 38,00 ₺ 29,64 ₺
%22 11,57 ₺ 9,02 ₺
0 kişi
En geniş alımlayıcı kitlesine ulaşabilen bir sanat dalı olarak sinemanın insanların üzerinde yarattığı "etkiler", ilk dönem sinema kuramcılarından bu yana bu alanda tartışılan en önemli konulardan bir...
%22 17,50 ₺ 13,65 ₺
0 kişi
Tıp sosyolojisi üzerine bu kitapta, bireysel faktörlerden küresel olanlara kadar, farklı rahatsızlık ve sağlık hizmetleri düzeylerindeki problemleri ele alacak bir genel tıp sosyolojisi yaklaşımı geli...
%22 39,00 ₺ 30,42 ₺
%22 33,33 ₺ 26,00 ₺
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
%22 18,52 ₺ 14,45 ₺
0 kişi
İktisadı öğrenmek isteyenler için hazırlanan bu kitabın temel amacı sadece kavramların ne ifade ettiğini öğretmek değil, aynı zamanda akademik yeteneğin gelişmesine yardımcı en önemli faktör olan eleş...
%22 37,04 ₺ 28,89 ₺
%22 17,50 ₺ 13,65 ₺
1 kişi
Bu çalışma "mantık ders kitabı" şeklinde hazırlanmıştır. Her konunun başına hazırlık sorulan ve sonuna da alıştırmalar konularak, okuyucunun konuları daha kolay anlamaları sağlanmaya çalışılmıştır. Ça...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺