Serander Yayınları Kitapları

0 kişi
Türkler ve Gürcülerin binlerce yıllık ortak tarihinin iki asırlık öyküsünü bulacağınız bu araştırmada, sadee taraflara ait olanlar değil, konuya temas eden bütün kaynaklar ve araştırma eserleri de tar...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Jeopolitik ve jeostratejik açıdan İç ve Doğu Anadolu yaylalarının Karadeniz’e açılan iskelesi olması nedeniyle tarihi İpek Yolu’nun önemli güzergâhlarından biri olan Trabzon,tarih boyunca ticari faali...
%23 50,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Bu kitap Göreleli Duduoğlu ailesinin geçmişine dair önemli bilgileri bir araya getirmektedir.Bu eserin yazılmasına Müftü Duduzade Hüseyin Müştak Efendi tarafından kaleme alınan ve aile soyağacını da i...
%23 28,00 ₺ 21,56 ₺
0 kişi
Batılı Seyyah ve Araştırmacıların Gözüyle 19. Yüzyılda KafkasyaSerander Yayınları
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Gülümsemenin Rengi Bir severdim yeşili dal diplerindeO'nun sevgisiydi gelenSoydu kopardı içimde güvenç duygusunu Esen yel sekişiYitip giden ırmağın dargınlığıylaÇocukların emekleme isteğineO'nun doğ...
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Milletlerin hafızalarında derin izler bırakmış olaylar ve anlar vardır. Birinci Dünya Savaşı da Türk milletinin toplumsal hafızasında silinmez izler bırakmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın en ağır bedel...
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺
0 kişi
Milletlerin hafızalarında derin izler bırakmış olaylar ve anlar vardır. Birinci Dünya Savaşı da Türk milletinin toplumsal hafızasında silinmez izler bırakmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın en ağır bedel...
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺
0 kişi
Tarih boyunca çeşitli kavimlere ev sahipliği yapmış olan Karadeniz bölgesinde Birinci Dünya Harbi sırasında yaşanan olaylar yakın dönem Türk tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kitapta Osman...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Öğretmen yetiştiren kurumlarda görev yaparak sonlandırmıştır. Kemal Memiş Kahramanoğlu tarafından kaleme alınan elinizdeki bu kitapta; idealist bir Cumhuriyet öğretmenin kırk yıllık meslek hayatında...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Yaşanmış toplumsal sıkıntıları, haksızlık ve yozlaşmaları anlatırken betimleme tekniğini ustaca kullanan bir yazar, Yılmaz Karakoyunlu. Babaannesinin en küçük kardeşi olan Ziya Gökalp’in kanını taşıma...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Doğu Karadeniz’de Toplumsal Yapı, Kültür ve Gündelik Hayat adlı bu kitap, ülkenin bu bölümünün bugüne kadar çok incelenmeyen bir yönünü okuyucuya yansıtabilmeyi hedeflemiştir. Doğu Karadeniz Bölgesi,...
%23 50,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Zengiler, hanedanlığının temelleri, Musul ve Halep merkez olmak üzere, İmadeddin Zengi tarafından atılmıştır. Zengiler, başlangıçta Büyük Selçuklu Devleti’ne tabi iken daha sonraki süreçte Selçuklular...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Tarih boyunca çeşitli kavimlere ev sahipliği yapmış olan Karadeniz bölgesinde Birinci Dünya Harbi sırasında 1204 Nisanı’nda İstanbul’un Latinlerin eline geçmesinden sonra Bizans toprakları üzerinde La...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Milli Mücadele döneminde Trabzon vilayetine bağlı bir kaza konumunda bulunan Giresun, en hareketli merkezlerden biridir. Anadolu’nun işgal tehdidi altında bulunan yörelerinde işgale karşı örgütlenmeye...
%23 50,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Askerî tarih çalışmalarında sefer hazırlıkları ve cephe gerisindeki hayatı araştırılmasına yönelik çalışmalar devletlerin siyasî ve sosyo-ekonomik güçlerin tespiti açısından dikkat çekicidir. Bu yönde...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Ağasar vadisi, bugünkü Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçelerini içine alan vadi yerleşmesinin adıdır. Ağasar vadisinin Trabzon'un kültür hayatında etkili olması, Çepnilerin bölgeye yerleşmesiyle birlikte baş...
%23 60,00 ₺ 46,20 ₺
0 kişi
Balkan fütuhatındaki ilk tutunma noktası, İsmet Paşa’nın Lozan Müzakerelerinde ‘Osmanlıların Edirne’den önce Avrupa’da kurmuş oldukları ilk başkentin mekanı’ olarak tanımladığı Batı Trakya coğrafyası,...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
“Garip Kurban Bayramı yaptık. İnşallah diğer önümüzdeki bayrama memleketimize kavuşup muzafferane bayram yapmak nasip buyursun. Amin! Ah hüzünlü bayramlar… Cenabı Allah böyle esaret göstermesin yâ All...
%23 14,00 ₺ 10,78 ₺
0 kişi
Milli Mücadele'nin önemli kentlerinden biri olan Trabzon ve Trabzonluların, bu mücadelenin lideri ve Cumhuriyetin kurucusu olan Mustafa Kemal ile ilişkileri çok özel bir şekilde seyretmiştir. Erzurum...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Buluttan türemiş sızı suret oldu aynaya Uzak ülkelerde unutulan Türkçesinden geçiyordu hayatın Kül öpülmezdir Yara dargındır manaya
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺