Şifa Yayınevi Kitapları

%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
%25 2,00 ₺ 1,50 ₺
0 kişi
Molla Cami’nin " el-Fevaidü’z-Ziyaiyye" adlı eseri ki "molla cami" diye meşhur olup, İbnn-i Hacib’in kafiye adlı nahiv kitabının şerhidir. Kitab; isim, fiil, harf ve bu kısımları oluşturan merfuat, me...
%25 46,00 ₺ 34,50 ₺
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
%25 37,00 ₺ 27,75 ₺
%25 8,00 ₺ 6,00 ₺
0 kişi
Teftazani’nin en güçlü olduğu alanlardan biri belagat ilmidir. Onun bu konuda yazdığı el-Mutavvel ve bundan özetlediği el-Muhtasar medrese eğitimine damgasını vuran, halen geleneksel tarzda eğitim ver...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
%25 2,00 ₺ 1,50 ₺
/ 2