Simurg Yayınları Kitapları

0 kişi
Müslüman toplumlarının düşünce ve kültür hayatında tasavvufun önemi büyüktür. Tasavvuf, sosyal hayatta olduğu kadar edebiyat ve sanat üzerinde de etkili olmuş, hattâ edebiyatın çok önemli bir yönü doğ...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Osmanlı Türkçesinde Yeni Farsça Alıntılar Üzerine İncelemeler, ya da bu kitaptaki adıyla Osmanlı Türkçesinde Yeni Farsça Alıntılar Sözlüğü, 1972-1979 yılları arasında Folia Orientalia dergisinin 16.-2...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İki taş var, siyah, birbirinden ayrı, dedi. Onlar yukar'dan geldi, unutma, bil.
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Dersaadet'ten İstanbul'a Tramvay - Cilt 2 Simurg Yayınları
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Altın gecelerde gezintilere çıkardık, ay ışığında gece aşkları yaşardık, öpücükler uçuşurdu gece göğünde. Evde ise kokteyl partiler verilirdi, piyano başında caz havaları dağıtırdım, meyveli, çikolata...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
1975 yılından itibaren çeşitli yayın kurulu üyelikleri, editörlük, komisyon üyelikleri gibi görevleri de üstlenmiş olan Prof. Dr. Günay Kut, Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri B...
%25 100,00 ₺ 75,00 ₺
0 kişi
Ola mürşid tarik-i hacıyana Süluk etmeyeler rah-ı yabana (Bosnevi 1b) Hac menzilleri, hac kafilelerinin yolculukları esnasında uğradıkları, alışveriş yaptıkları, konakladıkları ve evliya türbelerin...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
"Yıllar önce, Türk toplumunun çok duyarlı olduğu 27 Mayıs 1960 ve öncesine değinmenin pek de kolay bir şey olmayacağını düşünüyordum. Aradan kırk beş yıl geçmiş. ‘Geç, hiçbir zaman geç değildir’ diyer...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İçinde çeşitli yemek adlarının, malzemelerinin, yemeklerle ilgili değişik bilgilerin yer aldığı Bir Ziyaret Defteri, Osmanlı İmparatorluğu’nun en ihtişamlı döneminde, 1539 tarihinde büyük bir şenlik o...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
- Anafartalar’ın Beş Günü- Ankara’nın İlk Günleri- Kandiye Zaferi (Girit’in Fethi)- Itri (17. yüzyıl türk bestekarı)- Evimizin İnsanları (Piano Piano Bacaksız)
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Kağıtla, kalemle geçti günlerim,Yazdıkça bağrımın ateşini söndürürüm.Bu serseri bahtımdan, yüz çevirmişim.Baş taşım defter olsun,Alnımın yazısını yazan kalemim deTabutumun ağacından olsun!...  
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Evliya Çelebi (1611 - nach 1983), der osmanische Reisende aus Passion, hat uns in seinem zehn starke Bande umfassenden "Fahrtenbuch" ("Seyahatname") eine lebhafte und farbenfrohe Beschreilbung eines g...
%25 100,00 ₺ 75,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın konusu, Hacı Mustafaoğlu'nun (896 / 1497)de mesnevi nazım şekliyle kaleme almış olduğu Mecmaü'l - envâr adlı eseridir.
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
2000’li yıllarda, günümüz İstanbul’unda yaşanan borsa, aracı kurumlar, birbirinden ilginç yatırımcı portreleri, el konulan bankalar, kökü, günümüzde bile gizemini koruyan Galatalı Bankerlere dayanan i...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Türk edebiyatında "Seyahatname" türündeki eserler arasında "Seyahatname-i Hudûd"un, özellikleri dolayısıyla ayrı bir yeri olduğu gerçektir. Bu özellikleri, yıllar önce Tarih ve Toplum dergisinde yayın...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Mehmet Taner-İzzet Yasar-Ahmed Haşim-Charles Baudelaire (Engin Özden, Levent Yılmaz, Simon Lazarus)Gültekin Emre-Tarık Günersel-Akif Kurtuluş-Orhan Alkaya-Mehmet Yaşın-Coşkun YerliKompakt Disk: Joe Fa...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
16. yüzyılın başında Firdevsî-i Rûmi tarafından yazılan Terceme-i Câme-şûy-nâme, kumaşlardaki çeşitli lekelerin giderilmesi ile ilgili yöntemlerden bahseden bir eserdir. Bu eserlerde geçen sözcükler t...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Şuramdasın, akıyorsunGencidik, gencidik, gencidik.Göğ ağıridi.Şuramdasın, akıyorsun.Sobe!Topraktan yürüdüm Göğe.Göğsümden akıyorsun Bana.Düştüm Ben Sana.Kıyamıyorum Ben Sana. 
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Birinci Öd Yalnız Karahan vardı Kanatları altında uzanan karanlık sular yokluğun adıydı Ve yokluk en geniş eviydi uçabildiği Çünkü yokluk o uçtukça vardı Susku ancak suskuydu işitilen Duraksız s...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺