Sitare Yayınları Kitapları

0 kişi
İslam, seksenli yılların sonundan beri -özellikle İran İslam Devrimi’nin ardından- uluslararası medya sahnesinde sürekli olarak yer almaktadır. Ancak Batılı medya kuruluşlarının üzerinde fikir birliği...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Modernist akım, on dokuzuncu yüzyılın sonları ile yirminci yüzyılın başlarının yazınsal temellerini köklü bir biçimde değiştirmiştir ve bu akımın etkileri günümüzde halen görülmektedir.Modernizm, yazı...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
“Müslüman ülkelerdeki demokrasiyle ilgilenen herkes için okunması gereken bir kitap.”- Mustafa Kamil el-Seyyid“Fattah’ın 33 Müslüman toplumun kültürü üzerine yaptığı bu inceleme kesinlikle okunmalı.”-...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
"Cole’un Orta Doğu hakkındaki bilgisinin derinliği ve genişliği onu, bölgenin politikaları konusunda en ileri görüştü araştırmacı kılmıştır. Onun iç görüsü gerçeği arayan herkes için çok değerlidir."...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Bu kitapta, demokrasinin İslamın vicdanında ve ruhunda bulunduğu; İslamın, toplumsal bir özgürlük sistemi, eşitlik ve tüm insanlar için kardeşliği sağlayan ideal bir hayat sistemi olduğu; az sayıda in...
%20 42,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Bu kitap, tarihin önemli olduğunu iddia eder. Orta Asyalıların, İslam’la ilişkileri, İslam’ın onlar için ne anlama geldiği; sadece, yetmiş yıllık Sovyet iktidarı göz önünde bulundurularak dahi anlaşıl...
%20 33,00 ₺ 26,40 ₺
0 kişi
On dokuzuncu yüzyıl dönemindeki romanlarla öne çıkan realizm, sanatın insan varlığının acımasız ve sefil görünümlerine sırt çeviremeyeceğini belirten bir ısrarla bağdaştırılmıştır. Ancak "gerçeklik" v...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Richard Rorty, pragmatizmin hem en meşhur hem de en ilgi uyandıran, günümüz savunucusudur. Rorty, iyi tasarlanmış pragmatizmin, kendisinin “otorite karşıtı” toplum olarak tanımladığı, sorumluluğun sad...
%20 19,00 ₺ 15,20 ₺
0 kişi
Yeni İslamcılığın yükselişi sadece Türkiye'ye has bir olgu değildir ve bu yükseliş, iki kutuplu dünyanın çözülüşünden sonra kimlik siyasetlerinin ön plana çıktığı düşünülürse şaşırtıcı da görünmüyor....
%20 44,00 ₺ 35,20 ₺
0 kişi
Dünyayı ve özellikle de İslam dünyasını sarsan fırtınalı olaylar karşısında Din Devrimi Nedir?basit jeopolitik okumadan başka bir okuma önermektedir. Geleneksel dünya görüşünün bin yıllık yapılarını g...
%20 39,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
İran, 20. yüzyılda iki büyük devrim, iki dünya savaşı, İran petrollerinin ulusallaştırılması, 1953 Ağustos Darbesi ve Irak’la yapılan uzun süreli bir savaş olmak üzere birçok olay yaşamış; bunların so...
%20 39,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Benim diyalektik metodum, Hegel’in metodundan sadece temeli bakımından ayrılmaz; onun metodunun tam karşıtıdır, çünkü ben maddeciyim, Hegel ise idealist. Hegel’in diyalektiği, her türlü diyalektiğin t...
%20 14,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
Aşırı İslamcı devrim hareketlerinin yükselişi, Irak'ta savaş, Venezuela'nın liderliğinde başlayan Latin Amerika'daki solcu politik hareketlerin artışı ve kitapta yer alan Güney Afrika, İran, Nikaragua...
%20 57,00 ₺ 45,60 ₺
0 kişi
Edward Said, muhtemelen en yaygın biçimde, eleştirel teorinin yapısını değiştiren ve post-kolonyal çalışmalar ekolünün oluşumunu şekillendiren temel kitap niteliğindeki "Oryantalizm"in yazarı olarak v...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Hümanizmin eğitimsel faaliyet, felsefi kavram veya varoluşçu "hayat duruşu" olarak tanımlamaları değişik kültürel ve politik amaçlar için yüzyıllar boyunca geliştirilmiş ve hümanizm karşıtı reaksiyonl...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
"Ağaçlar gibi dimdik ayakta ölürüz biz!" deyişi nesiller boyu Filistinlilerin ruhuna işlemiştir.İkinci Filistin İntifadası’nı tarihçiler nasıl kayda geçirirlerse geçirsinler, çoğu Filistinli ve vicdan...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
İktidar olgusu; ilkel insan gruplarının "toplum" hâline dönüşmesindeki temel etkendir. Doğadaki serbest birey "iktidar"ın siyasi erkiyle belirli bir düzene bağlanır ve toplumsal bir varlık hâlini alır...
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
Tükendi
0 kişi
"İslami Düşünce", İslami felsefelere ve öğretilere yepyeni ve çağdaş bir giriştir. Tanınmış bir İslam bilgini olan Abdullah Saeed, modern öncesi dönemden modern döneme İslamiyetteki dinî bilginin geli...
%20 27,78 ₺ 22,22 ₺
Tükendi
0 kişi
"Medeniyetler Çatışması" tezi üzerine yoğunlaşan tartışmalar içerisinde İslami kimlik önemli konulardan biri hâline gelmiştir. Nietzsche farklı kültür ve dönemdeki kitlelere seslenirken psikoloji, fil...
%20 16,67 ₺ 13,34 ₺
Tükendi
0 kişi
"Batılılaşma, Batı uygarlığının gerçek niteliğinden habersiz olmaktır. Bu bilgisizlik, durumun dış yüzünü özüyle karıştırmamıza, Batı uygarlığının görünümlerini onun teknolojik ürünlerinin şaşırtıcı k...
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺