Siyasal Kitabevi Kitapları

0 kişi
Okulu terk, eğitim sistemi dışında kalan, eğitim hakkını kullanamayan veya kullanmak istemeyen gençlerin sorunudur. Son yıllarda öne çıkan bu konunun mercek altına alınması, bu gençlere dikkat çekmeni...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Sesleri duyar gibiyiz “bu mu girişimcilik” “bunu ben de yaparım”….Doğrusu, okuyacağınız hikayelerin bazıları size girişimcilik gibi gelmeyebilir. Girişimcilik, en azından, öğretilen şekliyle olağanüst...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Yalan ve Aldatma... İnsanoğlunun tarih boyunca lanetlediği, akladığı, aklamakla ya da normalleştirmekle kalmayıp neredeyse övdüğü, sınırlarını çizmekte zorlandığı, kaçamadığı, çözemediği, getirisi göt...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Giderek karmaşık ve acımasız hale gelen dünyamızda yaşananları anlayabilmek, doğruyu yanlıştan ayırt edebilmek için gazetecilere ihtiyaç vardır. Gazeteciler neyin ne olduğunu, neden olduğunu araştırır...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Günümüz siyasal yaşamı incelediğinde karakteristik bir özellik olarak siyasal hareketlerin insan kaynağını daha çok genç kitlelerden oluştuğu görülmektedir. Dünya siyasal tarihi incelendiğinde de genç...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Son yıllardaki teknolojik gelişmeler, görsel - işitsel ürünlerin ucuzlamasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Küreselleşen dünyamızda, özellikle internet üzerinden veya farklı kanallardan, üretildikle...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Konya’nın Ereğli ilçesinde doğan ÖZULUCAN, ilk, orta ve lise eğitimini Konya Ereğli’de tamamlamıştır. Abitter ÖZULUCAN, 1989 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mersin T...
%15 50,00 ₺ 42,50 ₺
0 kişi
Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.Mustafa Kemal Atatürkİktisat bilmenin...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
21. yüzyılda Rusya söz konusu olduğunda ilk akla gelen enerjidir. Sahip olduğu enerji kaynakları, bu enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara aktarılması gerek iç ve gerek dış politikada Rusya içi...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Nöropazarlama, genel olarak pazarlama araştırmalarını, özel olarak ise tüketici davranışlarını daha net ve doğru olarak açıklamak amacıyla, nörobilim çerçevesinde geliştirilmiş teorilerin, modellerin...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Dr. Klevis Kolasi tarafından kaleme alınan Uluslararası Politikanın Yapısal Teorisi başlıklı bu eser ülkemizde son yıllarda uluslararası ilişkiler kuramlarına ilişkin yayınlanan en dikkat çekici çalış...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Kitap, öğretmenin karar verme sorumluluğu, planlama, ders verme, öğretim stratejileri, grup oluşturma, öğretim sorumluluğu, sınıf yönetimi, öğretimin değerlendirilmesi ve öğretmenin değerlendirilmesi...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Muhasebe, kendi içinde kavramları, ilkeleri ve standartları olan bir bilgi sistemidir. Muhasebenin temel hedefi finansal bilgi kullanıcılarına doğru, gerçeğe uygun, zamanlı, tarafsız, anlaşılabilir bi...
%15 23,15 ₺ 19,68 ₺
1 kişi
Batı’da 1970’lerin ve 1980’lerin hararetli feminist tartışmaları ve kadın hareketleri, kadınlığı, erkekliği ve genel olarak toplumsal cinsiyeti masaya yatırıp toplumda erkek egemenliğine ve ataerkine...
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
0 kişi
Çevremizde, dış görünümüne önem veren, yapmacık, ilgi görme arzusu içinde olan, dikkat çekmeye çalışan, kendilerini eleştirmeyen, ne pahasına olursa olsun kendini haklı çıkaran ve karşı tarafın duygul...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, Türkiye refah rejiminin kadın işgücü arzı üzerinde etkili olduğu ve kadınların geleneksel rollerini yeniden ürettiği savını ileri sürmektedir. Çalışmanın hipotezleri; nicel araştırma yöntemi...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Nedir bu posthümanizm? Tasarımcılarının zincirlerinden kurtularak kendi başına evrilmeyi başaran ve insanlıktan intikam almaya gelen yapay zekanın, insanları temel hak ve özgürlüklerinden alıkoyarak o...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
%15 46,30 ₺ 39,36 ₺
0 kişi
Düşünme, bir şeyin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu anlamamıza, yorumlamamıza, karar vermemize, harekete geçmemize, bilmemize imkan sağlar, ... liste sonsuzdur. Farklı disiplinlerde konu edinilen düş...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Ekim Devrimi 20. yüzyılın en önemli olaylarından biridir. Devrimin ardından kurulan SSCB ile Anadolu’da emperyalizme karşı verilen savaş sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti başlangıçta dayanışma ve...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺