Sorun Yayınları Kitapları

0 kişi
Esnek çalışma olarak adlandırılan istihdam tarzlarının, sendikaların işlevlerini önemli ölçüde etkilediği, toplu iş sözleşmelerini cazip olmaktan çıkardığı ve bireysel sözleşmelere ağırlık kazandırdığ...
%30 5,00 ₺ 3,50 ₺
1 kişi
Felsefe doktoru olan Prof. S.İ. Popov, bilimsel komünizmin bir Sovyet uzman yöneticisi ve aynı zamanda burjuva felsefesi ve sosyolojisinin, reformist ve revizyonist ideolojilerin eleştirmenidir. S.İ....
%30 17,00 ₺ 11,90 ₺
0 kişi
"Gençlik Gelecek, Gelecek Sosyalizmdir!" sözünün yerli yerine oturtulması ve bir gerçekliğe dönüşebilmesi için öncelikle bundan neyi anladığımızın açıklanması gerekir. "Gençlik" konusu "Sol Cenah"...
%30 9,00 ₺ 6,30 ₺
0 kişi
Makarenko’nun, yaşamının türlü alanlarına yönelik bakış açısını, duyuş ve kavrayışlarını, eğitbilimciliğini belirleyen ve belki de eğitbilimdeki ustalığını anlamamızı kolaylaştıracak olan insansal boy...
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
0 kişi
Kitap, Avni Mehmedoğlu'nun yaşam öyküsü, Yenidal Grubu ve sanat anlayışı, yazı ve polemikleri, mektup ve şiirleri, söyleşi ve anıları, yapıtlarından seçmelerini kapsıyor ve emperyalizmin "kültür" poli...
%30 23,00 ₺ 16,10 ₺
0 kişi
Lazepe Turkie do Okortueşi dido cveşi opa ren. Rodosuri Apoloniosik Lazepeşen ambarepe meçapt’u. Roma- Bizant’iuri matarixepekti Lazepeşi ambarape meçapt’es. Cveşi orapes, oput’epes pskidurt’it do ne...
%30 9,00 ₺ 6,30 ₺
0 kişi
"Otuz yıldan beri eğitsel çalışmalarla uğraşıyorum. Bu sürekli çalışma için ikiyüzbin saat ayırdım. Elimden üçbine yakın çocuk geçti. Bir eğitimci olarak son onbeş yılımı uygulamaya ve kominist eğitim...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
Sorun Yayınları, Karl Marx, Fridrich Engels biyografilerinin ardından V. İ. Lenin Biyografi'sini yayınlıyor. Bu çalışmada, V. İ. Lenin'in yaşamını ve yorulmak bilmeyen, inanılmaz bir emek verdiği faal...
%30 69,00 ₺ 48,30 ₺
0 kişi
Ulyanovlar Ailesinin Kadınları, Anna İlyiniçna Ulyanova-Elizarova - Vladimir İlyiç’in Kız Kardeşi, Nadejda Konstantinovna Krupskaya - Clara Zetkin , Inessa Armand , Olga AfanasyevnaVarenzova, Vera Mih...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
"Resmîlik, Dersimlilik, Alevilik ve Solculuk" teori ve pratiğin senteze kavuşturulmasının bir çabası olarak kaleme alınırken tarihin çarpıtılması, egemenlerce kullanışı ve ezilenlere kabul ettirilişin...
%30 9,00 ₺ 6,30 ₺
0 kişi
1997, Katillerin, hırsızların, halk ve insanlık düşmanlarının serbestçe gezindiği; düşünenlerin, aydınların ve devrimcilerin cezaevlerini doldurduğu bir ülke! Tüm ülke giderek bir cezaevine dönüşüyor,...
%30 9,00 ₺ 6,30 ₺
0 kişi
Halbuki tarihi maddecilik, her şeyden evvel, bir metot, sosyal münasebetleri etüt için bir direktiftir. Şu üç işi birden başarır: 1) Tarihin büyük akışını (prosesini), ta insanlığın ilk gününden zama...
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
0 kişi
İlerici ve demokrat düşünce-davranış çizgisiyle öne çıkan Yalçın Karadaş'ın Sorun Yayınları - Halkların Tarih-Kültür Dizisi'nden yayımlanan ikinci kitabıdır. "100 Aykırı Soruda Türkiye'yi Anlamak" is...
%30 9,00 ₺ 6,30 ₺
0 kişi
V. İ. Lenin, Sendikalar hakkında gerek Ekim Devrimi'nden önceki meslekî, gerekse sınıfsız toplum sürecindeki, rolü ve işlevi değişen "üretime dönük sendikacılık" anlayışları üzerine, oldukça fazla kaf...
%30 32,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
"Hukuka ilişkin temel bilgilerden yoksunluk en acı etkisini, ücretinden başka geliri olmayan işçinin yaşamında göstermektedir. Kendisine dayatılan çalışma koşullarının yasal olup olmadığı, çalışma sür...
%30 11,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Türkiye -ve benzeri ülkelerde- tarih okuyucusu olmak zor! Ya yüzyıldan bu yana anlatılan masallara inanacaksınve bu yalana sığınıp reaya olmanın hazzını yaşayacaksın ya da bu yalanı sorgulayacaksın ve...
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
0 kişi
Pavel P. Blonski (1884-15 Şubat 1941), Tarih ve Filoloji öğrenimi gördü. Rusya'da devrimci atılımın yükselmesiyle öğrenci hareketlerine katıldı. Birçok kez tutuklandı. Pedagojive Psikoloji dersleri ve...
%30 11,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Sınıf mücadelesindeki konum ve rolleriyle giderek proleterleşen Hekim ve Sağlıkçıların güncel sorunlarını ele alıyor ve bu sorunlarını bilimsel yöntemle inceliyor ve çözüm yöntemleri üretilmesini amaç...
%30 17,00 ₺ 11,90 ₺
0 kişi
İslam ve Modernizm, İslâm’ın modernizme karşıt olduğunu söyleyen, daha uç biçimlerinde, Müslümanları gerileten ve onları Batı kültürüne karşı kışkırtan asıl nedeni olarak İslâm’ı gösteren görüşün bir...
%30 9,00 ₺ 6,30 ₺
0 kişi
Enternasyonal Sınıf Mücadelesinde: Dimitar Blagoev (1856-1924), Vasil Kolarov (16.07.1877-23.01.1950), Georgi Dimitrov (18.06.1882-2.07.1949) 19. Yüzyılın sonunda ve 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde Balkan...
%30 17,00 ₺ 11,90 ₺