Sorun Yayınları Kitapları

1 kişi
Felsefe doktoru olan Prof. S.İ. Popov, bilimsel komünizmin bir Sovyet uzman yöneticisi ve aynı zamanda burjuva felsefesi ve sosyolojisinin, reformist ve revizyonist ideolojilerin eleştirmenidir. S.İ....
%30 17,00 ₺ 11,90 ₺
0 kişi
Bu kitap, hayatını eğitime, özellikle çocuk eğitimine adayan dünyaca ünlü 5. Suhomlinski’nin eserlerinden derlenmiştir. Eğitim Üzerine ciddî bir sistematikle oluşturulan kitaba Simon Soloviçik sunuş y...
%30 17,00 ₺ 11,90 ₺
%30 9,00 ₺ 6,30 ₺
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
%30 9,00 ₺ 6,30 ₺
0 kişi
Kitap, Avni Mehmedoğlu'nun yaşam öyküsü, Yenidal Grubu ve sanat anlayışı, yazı ve polemikleri, mektup ve şiirleri, söyleşi ve anıları, yapıtlarından seçmelerini kapsıyor ve emperyalizmin "kültür" poli...
%30 23,00 ₺ 16,10 ₺
0 kişi
Lazepe Turkie do Okortueşi dido cveşi opa ren. Rodosuri Apoloniosik Lazepeşen ambarepe meçapt’u. Roma- Bizant’iuri matarixepekti Lazepeşi ambarape meçapt’es. Cveşi orapes, oput’epes pskidurt’it do ne...
%30 9,00 ₺ 6,30 ₺
0 kişi
"Otuz yıldan beri eğitsel çalışmalarla uğraşıyorum. Bu sürekli çalışma için ikiyüzbin saat ayırdım. Elimden üçbine yakın çocuk geçti. Bir eğitimci olarak son onbeş yılımı uygulamaya ve kominist eğitim...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
Anton S. Makarenko, çağımızın eğitim ve kültür dünyasının en seçkin kişilerinden biridir. 1888'de bir işçi çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim alanındaki çalışmalarına daha 17 yaşında iken, demiryolu...
%30 11,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Ülkemizde de işçi-emekçi kadın, ilerici kadın, feminist kadın örgütlenmelerinin son yıllarda gelişme yolunda olduğu görülmektedir. Demokrat-Yurtsever-İlerici devrimci-sosyalist-Marksist kadrolarımızın...
%30 11,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Sorun Yayınları, Karl Marx, Fridrich Engels biyografilerinin ardından V. İ. Lenin Biyografi'sini yayınlıyor. Bu çalışmada, V. İ. Lenin'in yaşamını ve yorulmak bilmeyen, inanılmaz bir emek verdiği faal...
%30 69,00 ₺ 48,30 ₺
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
%30 17,00 ₺ 11,90 ₺
/ 7