SR Yayınevi Kitapları

0 kişi
Kitap iki bölümden meydana gelmektedir. İlk bölüm, yazar Yakup Erdem’in çeşitli tarihlerde yaptığı söyleşi seçkisinden oluşuyor. Erdem, yapmış olduğu söyleşilerde hayata dokunan, tarihte yerini almış...
%30 36,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Daha çok hüzün ve kaygı ağırlıklı bu yazılar, yüreğimizin acılarını bir nebze olsun ifşa ederken, okuyucusuna zaten bildiği hasret ve hicran sahifelerini açmaktadır. Belki birkaç damla gözyaşı, iç bur...
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
0 kişi
Bu kitapçıkta daha çok gençlerimize yönelik bir çalışma yapılmış ve onlara Kur’an ve Hadis’in tarihe ışık tutan bazı belgeleri sunulmaya çalışılmıştır. Hz. Âdem’le başlayan insanlık hikâyesinin gerçek...
%30 16,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
Kalbi İslamî duyarlıkla çarpan bir babanın, aynı duyarlığa sahip olmasını istediği oğluna yazdığı bu mektupların her biri aslında birer vasiyet metni gibidir. Hemen hepsinde İslâm dini ve onun ahlâkî...
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
0 kişi
Azerbaycan ve Türkiye’den bağımsız düşünülemeyen Karabağ, Milât öncesinden bu yana beslendiği üzere Rus, Ermeni, Gürcü, Kıpçak, Tatar, Aryan, Moğol, Afgan, Alban, Emevî, Osmanlı, Selçuklu, Kaçar, İran...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Şule Kaya Demirkıran’ın kişisel gelişim alanındaki bu kitabı benzerlerinden pek çok farkla ayrışıyor. Sözgelimi, benzeri eserlerde genellikle batının değer yargıları ön plana çıkarken, bu çalışmanın ö...
%30 34,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Şi’r-Pençe Cevat Akkanat’ın, bir kaçı hariç, vaktiyle Can Siirt imzasıyla yazdığı yazılar toplamı. Eleştirel bir yol, yordam, yöntem, usul gözetilerek oluşturulmuş bir kitap. Daha çok çağının uluorta...
%30 16,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
Birinci Dünya Savaşı’nda Çarlık Rusya ordusunda askere alınmalarının ardından esir kamplarına düşen ve buradan da Cihad-ı Ekber’in ilan edilmesiyle Osmanlı ordusunda yer alarak Irak Cephesi’nde kahram...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
Melali yüklenmiş bir şairle karşı karşıyayız. Fakat şairin kalbinden yansıyan melankoli sadece öznel akıbetlerden kaynaklanmıyor. Toplumsal olandan yansıyan hüzünler de kuşatmış duyuş ve düşünüş evren...
%30 12,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
Matematik ile şiirin, matematikçi ile şairin birbirlerine içkinliği hususunda kimler ne demiş? Mesela Kant, “Matematik katıksız bir şiirdir.” cümlesini kurmuş. Alman matematikçi Karl Weierstrass ise ş...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Kalbine yeterince yatırım yapmayan, insanlara sevgi beslemeyen, onlara gereken saygıyı gösteremeyen, kendini beğenen – ilmiyle övünüp makamına güvenen insanların içindeki ses ‘bencilliği’ savunur. Bu...
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
0 kişi
Akdeniz’de gerçekleştirilen petrol ve doğal gaz ara­ması ile Kıbrıs yeniden stratejik önemiyle gündemi­mize girdi. Libya ile ülkemizin gerçekleştirdiği deniz saha anlaşması yeniden Akdeniz’deki varlığ...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Kendilerini kaybetmiş, şuursuz ve gözü dönmüş kalabalı­ğın hiç de iyi bir niyeti olmadığını anlayan Antonyo, var gü­cüyle koşarak Habib’e ulaştı. Şehrin ta ücra köşesinde buldu onu, ibadet ederken, ma...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Türk edebiyatını derinden etkileyen Yaşar Kemal aynı zamanda değişim döneminin romancısıdır. Yaşar Kemal’in vekil öğretmenlik yaptığı Osmaniye’nin Bahçe köyünden olan Mehmet Poyraz’ın bu çalışması iki...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Nietzsche’nin dine, tanrıya, ahlaka bakışı nasıldır, nasıl olmuştur? Kendi bakış açısının, var olan bu anlayışların dışında olduğunu ortaya koyan gerekçeleri nelerdir? Bu düşüncelerinde ne kadar isabe...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
Mehmet Âkif, idealleri olan mütefekkir bir şairdir. Bu cümle, Âkif’in fikrî ve edebî cehdini milletinin hizmetine seferber ettiği anlamına gelir. O, mensubu olduğu Osmanlı Devleti’nin can çekiştiği,...
%30 16,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
Seyahatname sözcüğünü kendi âlemimde Seyahatnağme diye telaffuz ederim. Bu adlandırmada bana “nağme” terennüm ettiren, yaptığı gezileri ballı budaklı anlatarak zamanda ve mekânda anlık uçuş ve konuş f...
%30 26,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Kültür dünyamızda aforizmalar edebiyatına katkı sunan büyük bir külliyat vardır. Böyleyken, Aklın İsyanı/Aforizmalar-1 bu alanda bir ilke imza atmaktadır. Zira eser, aforizma türüne farklı bir anlam v...
%30 19,00 ₺ 13,30 ₺
0 kişi
Göklerden, güneşlerden bahsetmek istiyorum size. Maviliklerden söz açıp, kendisini yele vermiş beyaz bulutların geçip gidişinden dem vurmak istiyorum. Yıldızlarla şenlenen gecelerden, karanlık vakitle...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Başını iki elinin arasına alıp derin bir of çekti. Günün bütün yorgunluğu göz kapaklarına toplanmıştı sanki. Kim bilir kaçıncı seferdir aynı şey oluyordu. Öğrencilerinin ısrarlarına dayanamayıp okuduğ...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺